Žiacka školská rada 2014/15

Slávik Slovenska 2015 (školské kolo) - 18.3.2015

 

Aj v tomto školskom roku sa naša škola pripravuje na 25. ročník celoštátnej speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne SLÁVIK SLOVENSKA 2015.  Súťažilo sa v troch kategóriách:  

 v I. kategórii súťažili žiaci prvých až tretích ročníkov. Umiestnenie:

1. miesto - Sára Babečková

2. miesto - Vanesa Bjaloňová

3. miesto - Magdaléna Kšenzuliaková a Timea Vraňáková

a cena poroty - Ester Jurčáková.

 V II. kategórii súťažili žiaci štvrtých až šiestych ročníkov. 

1. miesto:  Bianka Jurčáková

2. miesto: Beáta Olašáková

3. miesto: Andrej Mrekaj


 V III. kategórii súťažili žiaci siedmych až deviatych ročníkov.

1. miesto: Alexandra Jurčáková

2. miesto: Kristína Bjalončíková

3. miesto: Vendelín Karliak.

Ak chcete vidieť nášho minuloročného strieborného Slávika 2014 Andreja Mrekaja a pozrieť si fotogalériu, kliknite na link:
 

Dopravné značky - 26.2.2015

Dňa 26.02.2015 sa konala  prednáška na tému Dopravné značky pre 4. ročník. Prednášku viedol spolu so zaujímavou prezentáciou a praktickými ukážkami pán policajt Igor Veselovský.

Deň šálov - 24.2.2015

V tento deň sme si pripomenuli ako si chrániť svoje zdravie.

Mikuláš - 5.12.2014

Dňa 5.12. si naši žiaci pripomenuli deň svätého Mikuláša. Žiaci mali pre svätého Mikuláša pripravené básničky a pesničky, za čo ich sv. Mikuláš odmenil sladkou odmenou.

Hodina deťom - 28.11.2014

Dňa 28.11.2014 sa konala celoslovenská verejná zbierka Hodina deťom. Našim dobrovoľníkom zo žiackej školskej rady sa podarilo vyzbierať 144,69  . Výťažok zbierky bude použitý na podporu neziskových organizácií, ktoré systematicky a dlhodobo pracujú s deťmi a mládežou v oblastiach:
- rozvoja osobnosti a tvorivosti u detí
- podpory zdravotne znevýhodnených detí
- skvalitňovania školského prostredia
- intervenčné projekty, ktorých cieľom je riešiť problémové situácie detí (ako napr.
domáce násilie, podpora deti z detských domovov a pod.).
Ako odmenu naši dobrovoľníci dostali od organizácie Hodina deťom 3 € poukaz.
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým,ktorí prispeli, pretože podporili veľmi dobrú vec.
Ďakujeme.

 

Hovoríme o jedle -14.11.2014

V rámci mesiaca zdravej výživy si žiaci okrem tematických násteniek na tému Zdravý životný štýl mohli vypočuť prednášky, ktoré prednášali pani Kratochvílová a pani Manišková,ktoré pôsobia v RÚVZ, Dolný Kubín.  Prednášky sa týkali : prevencia proti zubnému kazu pre 1. ročník, chrbtica a správne držanie tela pre 3. ročník, zdravo sa stravujeme pre 7. ročník, fajčenie a drogové závislosti pre 9. ročník.

Žiacka školská rada bude v školskom roku 2014/2015 zameraná na aktivity, ktoré vyplývajú z pedagodicko-organizačných pokynov na školský rok 2014/2015.  Aktivity, ktoré budeme ponúkať počas celého školského roka sa budú prispôsobovať aktuálnym problémom a požiadavkám školy. < xml:namespace prefix = "o" />

ŽŠR ponúka v tomto školskom roku nasledujúce aktivity a programy:

besedu s vyškolenými odbornými zamestnancami z CPPPaP  na tému:

Ø  Riziká internetu pre žiakov 3.-9. ročníka

http://zsmutne.wbl.sk/rok_2014-15/rizika_internetu.docx

 

Ø  O rizikách práce v zahraničí a o prevencii pred neľudským zaobchádzaním, obchodovaním s ľuďmi a otrockou prácou pre 9. ročník

Ø  Kyberšikana

 V rámci svetového dňa výživy sa naša škola plánuje zapojiť do kampane: „Hovorme o jedle“Odstráň obezitu“:

Ø  O zdravej životospráve a prevencii anorexie a bulímie a rizikách nadmerného prímu potravy pre 8.-9. ročník

Ø   Správne držanie tela a význam pohybu pre I. stupeň.  Prednášky sa uskutočnia pod záštitou odborníkov z Dolného Kubína.

Ďalšie aktivity: Červené stužky, Trestná zodpovednosť, Deň Zeme, Rasizmus, Týždeň boja proti drogám, Svetový deň mlieka, Mikuláš, Hodina deťom, Mojou školou bola ulica a mnoho ďalších aktivít.

Aj v tomto školskom roku sa zbierajú tetrapaky.

Teším sa na vašu účasť, podnetné nápady a aktivitu počas celého školského roka.

 S pozdravom Vaša

 

koordinátorka ŽŠR

p.uč.  Maláková Mária

 

 

TOPlist