Pedagogickí zamestnanci

 

Pedagogickí zamestnanci ZŠ


 

Trieda
Meno triedneho učiteľa
Aprobácia
e-mail
1.A PaedDr. Božena Veselovská 1-4 veselovskab@centrum.sk
1.B Mgr. Marcela Kosmeľová 1-4 maca745@centrum.sk
1.C Mgr. Emília Padušňáková 1-5 epadusnakova@zoznam.sk
2.A Mgr. Zuzana Janckulíková 1-4 janckulikova@gmail.com
2.B Mgr. Monika Kocúrová 1-4 kocurka79@post.sk
3.A Mgr. Zuzana Bartošová 1-4 zuzanakojdiakova@gmail.com
3.B PaedDr. Lenka Kumorová 1-4/špec.pedag. simurdova@centrum.sk
4.A Mgr. Gabriela Vojtasová 1-4 gabrielavojtasova@gmail.com
4.B Mgr. Katarína Jurčáková 1-4/ANJ/SJL kjurcakova@hotmail.com
5.A Mgr. Dana Veselovská SJL  
5.B Mgr. Monika Vaterková MAT/GEO monkavoj@gmail.com
 6.A
Ing. Darina Petrášová
ANJ
petrasova.darina@azet.sk
6.B 
Ing. Alexandra Krížová
 BIO/GEO
alexkr@post.sk
7.A Mgr. Márie Paterková ANJ paterkova.marie@azet.sk
7.B Mgr. Soňa Pašková SJL/ETV sonatvorikova@azet.sk
8.A Ing. Alena Brontvajová ANJ/INF alena.brontvajova@gmail.com
8.B PaedDr. Martina Rončáková BIO/MAT  
9.A PaedDr. Mariana Paľová MAT/FYZ

marianapalova@centrum.sk

9.B PhDr. Viera Kapičáková SJL/DEJ vierka.kapicakova@gmail.com
 
 
Netriedni učitelia
 
Meno učiteľa
Aprobácia
e-mail
Mgr. Zlatica Habláková M/CH/INF
Mgr. Monika Brčáková ANJ/TEV brcakovamonika@gmail.com
Mgr. Andrej Barnáš
NAV
 
Mgr. Roman Saniga
NAV
 
Mgr. Vladimíra Pisarčíková
BIO/GEO
pisarcikova.vladimira@gmail.com
Mgr. Erika Kormančíková 1-4 kaskova.erika@gmail.com
Mgr. Lukáš Kaco TEV/TECH lukaskaco@gmail.com
Mgr. Magdaléna Polakovičová SJL/DEJ polakovicova.magd1@gmail.com
 
Pedagogickí zamestnanci MŠ
 
Meno učiteľa
Aprobácia
e-mail
Veronika Gočalová
uč. MŠ
 
Mária Gešvandtnerová uč. MŠ
 
Kristína Čierniková uč. MŠ
 
Bc. Alena Rafajová uč. MŠ
 
Mgr. Eva Straková uč. MŠ, 1-4  
Mgr. Jana Triebľová uč. MŠ, 1-4
 
Mgr. Zuzana Mülerová uč. MŠ  
Lucia Brišová uč. MŠ  
   
 
 

TOPlist

TOPlist