Rozvrh hodín 1.-4. ročník

 

1.A (p.uč. B. Veselovská )

Hodina/Deň

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

1.

SJL

SJL SJL NAV SJL

2.

MAT

MAT TSV SJL REV

3.

PVO

VYV MAT VYV MAT

4.

SJL

SJL SJL SJL TSV

5.

 

TSV

  HUV

 

 

1.B (p.uč.  M. Kosmeľová)

Hodina/Deň

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

1.

SJL

MAT TSV SJL TSV

2.

MAT

SJL MAT NAV SJL

3.

TSV

REV PVO MAT VYV

4.

SJL

SJL SJL SJL SJL

5.

 

HUV VYV  

 

 

1.C (p.uč. E. Padušňáková )

Hodina/Deň

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

1.

SJL

MAT SJL SJL SJL

2.

TSV

PVO MAT VYV TSV

3.

MAT

SJL SJL NAV MAT

4.

SJL

HUV TSV SJL SJL

5.

 

  REV VYV

 

 

2.A (p.uč. Z. Janckulíková)

Hodina/Deň

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

1.

SJL

SJL MAT SJL MAT

2.

MAT

MAT SJL VYV SJL

3.

VYV

SJL TSV SJL TEV

4.

ZAJ

HUV SJL NAB PVO

5.

TSV

  PVO

REV

 

 

2.B (p.uč. M. Kocúrová  )

Hodina/Deň

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

1.

TSV

MAT SJL MAT MAT

2.

MAT

SJL VYV REV SJL

3.

ZAJ

TSV VYV SJL PVO

4.

SJL

SJL PVO TSV SJL

5.

 

HUV SJL NAV  

 

 

3.A (p.uč. Z. Bartošová)

Hodina/Deň

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

1.

SJL

TSV SJL SJL SJL

2.

MAT

SJL MAT TSV MAT

3.

PRV

VLA REV MAT SJL

4.

SJL

HUV SJL VYV ANJ

5.

INV

ANJ NAV VYV

 

6.

ANJ

 

 

 

 

 

3.B (p.uč. L. Kumorová)

Hodina/Deň

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

1.

TSV

SJL NAV SJL TSV

2.

SJL

MAT SJL ANJ ANJ

3.

INV

VYV MAT MAT VYV

4.

MAT

ANJ SJL HUV SJL

5.

SJL

SJL REV   PRI

6.

VLA

 

 

 

 

 

4.A (p.uč. G. Vojtasová )

Hodina/Deň

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

1.

SJL

MAT SJL SJL MAT

2.

MAT

SJL HUV MAT SJL

3.

REV

PRI SJL PRI VYV

4.

SJL

TSV VLA TSV PRV

5.

ANJ

INV ANJ SJL

ANJ

6.

 

    NAV

 

 

4.B (p.uč. K. Jurčáková)

Hodina/Deň

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

1.

SJL

TSV SJL SJL SJL

2.

VLA

INV PRI PRI MAT

3.

MAT

SJL MAT MAT TSV

4.

HUV

PRV

SJL SJL ANJ

5.

SJL

ANJ NAV/ETV ANJ  

6.

 

REV

VYV

 

 

 

SKRATKY:

SJL – Slovenský jazyk
ANJ – Anglický jazyk
MAT – Matematika
REV - Regionálna výchova
VLA - Vlastiveda
PRI - Prírodoveda
INV - Informatika
VYV – Výtvarná výchova
HUV – Hudobná výchova
NAV – Náboženská výchova
TSV – Telesná výchova
PRV - Pracovné vyučovanie
PVO - Prvouka
ZAJ - Základy anglického jayzka

 

TOPlist