Úspechy 2016/17

Úroveň kraju

Miesto

Čo, kde a kedy

Žiak/žiaci

Diplom

3.miesto

Biologická olympiáda, kategória c, projektová časť, Žilina 30.3.2017

Zuzana Tomašáková

 

Úroveň regiónu

Miesto

Čo, kde a kedy

Žiak/žiaci

Diplom

1.miesto

Regionálne kolo celoštátnej vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach"

6.4.2017 Žilina

Soňa Boleková
2.miesto

Regionálne kolo celoštátnej vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach"

6.4.2017 Žilina

Katarína Krišová

Regionálne kolo celoštátnej vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach"

6.4.2017 Žilina

Patrícia Pjonteková

 

Úroveň okresu

Miesto

Čo, kde a kedy

Žiak/žiaci

Diplom

1.miesto Florbal  základných škôl Mladší žiaci   

Biologická olympiáda

CVČ Námestovo

Zuzana Tomašáková

Prírodopisná súťaž Poznaj a chráň

CVČ Námestovo

Klára Jurčáková

Oravská astronomická súťaž "Čo vieš o hviezdach"

6.4.2017 Dolný Kubín

Soňa Boleková

MO v atletike starších žiakov v behu

30.5.2017

CVČ Námestovo 

Jozef Rončák

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.miesto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malý futbal

(11.10. -Námestovo ZŠ)

Mladšie žiačky

Malý futbal Jednota Cup

(27.10.- Námestovo)

Staršie žiačky  

Prírodopisná súťaž Poznaj a chráň

CVČ Námestovo

Mária Bjeľáková

Oravská astronomická súťaž "Čo vieš o hviezdach"

6.4.2017 Dolný Kubín

Katarína Krišová

Prírodopisná súťaž "Poznaj a chráň"

29.3.2017 CVČ Námestovo

Dominika Lukašáková

 

 

 

 

 

 

 

 

3.miesto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dejepisná olympiáda

14.2.2017

Námestovo

 

Vladimír Tisoň

Florbal

10.3.2017

Námestovo

Družstvo starších žiakov

Prírodopisná súťaž Poznaj a chráň

CVČ Námestovo

Michaela Vojtasová

Prírodopisná súťaž Poznaj a chráň

CVČ Námestovo

Denisa Samuhelová

Oravská astronomická súťaž "Čo vieš o hviezdach"

6.4.2017 Dolný Kubín

Patrícia Pjonteková
Postup do krajského kola

Oravská astronomická súťaž "Čo vieš o hviezdach"

6.4.2017 Dolný Kubín

Monika Kšenzulákvá

 

TOPlist