Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Záujmové útvary 2016/17

 

 

  Mútňanček
 Vedúca útvaru: Mgr. Zlatica Habláková

Záujmový útvar Mútňanček bol založený v školskom roku 2008/09 .
 Cieľom záujmového útvaru je vyhľadávať, oživovať a uchovávať bohatstvo ľudových tradícií, pestovať hrdosť a úctu k svojmu regiónu.
 
 
 
Atletika
Vedúci útvaru: Lukáš Kaco

Záujmový útvar ktorý sa venuje atletickej príprave.

Cieľom realizácie krúžku je  príprava žiakov na súťaže športového zamerania. 

Svojím obsahom všestranne rozvíja pohybové schopnosti, zdokonaľuje zručnosti žiakov, zároveň priaznivo pôsobí na zdravie, podporuje imunitný systém, vedie k fair- play, pestuje vôľové a morálne vlastnosti, učí k spolupráci v kolektíve. Behy na krátke a dlh trate, skok do diaľky, skok do výšky, vrh guľou a iné atletické disciplíny. 


 
Kondičné cvičenia
Vedúci útvaru: Mgr. Lukáš Kaco
 

Záujmový útvar zameraný na kondičnú prípravu detí, na zvýšenie sily a zlepšenie svojej postavy. 

Cieľom je: Posilniť svoju psychickú aj fyzickú kondíciu pomocou  základných cvikov na posilňovanie svalstva každej partie tela.

Deti sa zahrajú, zacvičia, pobehajú a posilnia ducha i telo.

Ve

Športové hry   
Vedúci útvaru: Mgr. Lukáš Kaco

Cieľom je rozvíjať, prehlbovať a usmerňovať u žiakov pohybové a technické futbalové schopnosti v úzkej súvislosti s rozvojom morálno-vôľových vlastností, ale aj zásad fair-play.
 
 
 
Florbal   
Vedúci útvaru: Ing. Anton Kapičák
 
Florbal je kolektívny halový šport podobný pozemnému hokeju. Tento záujmový útvar je nový a jeho cieľom je efektívne a zmysluplné využitie voľného času, prostredníctvom hry upevňovať fyzické a duševné zdravie, prejavovať primeranú rozhodnosť, nebojácnosť, snahu po lepšom výkone, tvorivosť, radosť z víťazstva, ale i schopnosť oceniť súpera a zmieriť sa s prehrou v duchu fair-play.
 
 Prírodovedný 5.-9.ročník
 Vedúca útvaru: Ing. Alexandra Krížová

Prírodovedný krúžok sa zameriava na objavovanie a skúmanie javov a zákonitostí v prírode aj vo vesmíre. Žiaci sa zdokonalia v biológii, geológii a v astronómii, čo majú možnosť preukázať na súťažiach a olympiádach.

 
Šikovné ruky 
Vedúca útvaru: Mgr. Gabriela Vojtasová (1.-4.roč.)
                       Mgr. Dana Veselovská (5.-9.roč.)

Záujmový útvar je určený pre žiačky, ktoré sa naučia rôzne ručné práce ako pletenie, háčkovanie, vyšívanie, patchwork, viazanie, šitie a všeličo ďalšie. Tiež  ďalej sa zameriava na získanie zručností pri vyšívaní, štrikovaní a háčkovaní...

Tieto ručné práce sú pre dievčatá, pretože „čo sa za mladi naučíš, na starosť akoby si našiel.“

 
 
 
Pohybové hry  
Vedúci útvaru: Mgr. Kaco
 
Záujmový útvar plný hier a súťaží pre tých najmenších.

Cieľom pohybových hier je: Emocionalita, kolektívne chápanie a súťaživosť, ktorá ich pripravuje na herné situácie v škole aj mimo nej. Rozvíjajú sa všetky pohybové činnosti a schopnosti. Naháňačky, skákačky, štafetové hry, rôzne loptové hry a iné.

No

Mútňanka-ľudový tanec  

Vedúca útvaru: Mgr. Eva Maruščáková
 

Hlavnou činnosťou útvaru Mútňanka je ľudový tanec a to nielen goralský, ale aj z iných regiónov Slovenska. Okrem základných ľudových prvkov sa tu žiaci budú učiť aj tance a spevy z repertuáru folklórneho súboru Mútňanka a neskôr sa stať aj jeho členom.
 
 
 
 
 
 
 
Malý kuchárik
Vedúca útvaru: Mgr. Bartošová
Záujmový útvar sa zaoberá prípravou rôznych druhov jedál. Stretávame sa pravidelne raz týždenne v špeciálnej učebni (kuchynke), kde sa venujeme nielen príprave samostatných pokrmov, ale aj prestieraniu a spávnemu stolovaniu. Na záver je odmenou za vykonanú prácu konzumácia týchto pokrmov.
 
 
 
 
 
Mladý cestovateľ
Vedúca útvaru: Mgr. Monika Vaterková
Cieľom turistického krúžku je spoznávanie širšieho okolia obce Mútne, zameraným nielen na pešiu turistiku, ale aj cykloturistiku s cieľom zvyšovania telesnej zdatnosti, pohybovej výkonnosti ako aj upevňovanie zdravia. Trasy sú prispôsobené veku detí a momentálnemu počasiu. Jedinou podmienkou pre všetkých záujemcov je pevná nepremokavá obuv, ruksak, dobrá nálada, chuť spoznávať nové miesta a popracovať na sebe.
 
Divadelný
Vedúca útvaru: Mgr. Zlatica Habláková
 
 
Zdravotnícky
Vedúca útvaru: Mgr. Marie Paterková
 
"Nauč sa podať ľuďom prvú pomoc v núdzi, buď duchaprítomný, keď si v nešťastí naporúdzi."
Kto chce vedieť aj zranenia ošetriť, mohol sa k nám do krúžku prihlásiť.
 
Spevácky
Vedúca útvaru: Mgr. Katarína Jurčáková
 
Speak and jump
Vedúca útvaru: Mgr. Monika Brčáková
 
 

 

TOPlist