Žiacka školská rada 2013/14

 

 

KONALO SA

Zber tetrapakov

V našej škole prebiehal celý rok zber tetrapakov. Aj naša škola bolo úspešná  popri iných školách Hornej Oravy! Tí najšikovnejší žiaci, ktorí celý rok usilovne zbierali tetrapaky, vyhrali spolu s ďalšími žiakmi výlet do Bojníc - návšteva hradu a ZOO.  Víťazom gratulujeme!!! 

Tu sú výsledky:

Mária Šurinová 4.A ( 2268 ks. ), Lucia Kriššová 2.A  ( 2134 ks. ), Zuzka Kosmeľová 3.B ( 1017 ks. ), Marko Jozefjak 2.A ( 972 ks. ), Adelka Bugajová 3.A ( 932 ks. ), Karin Kosmeľová 3.B ( 906 ks. ), Tomáš Jozefjak 4.B ( 936 ks. ), Petra Kšenzuláková 4.B ( 777 ks. ).

 

 

 

Nástenka na tému RODINA

 

Tematická nástenka - apríl

Mojou školou bola ulica. Aktivity zamerané na túto akciu boli nasledovné:
 
Apríl -tematická nástenka AFRIKA (mapa Angoly s africkými obrázkami)
        + na triednických hodinách sa čítali listy o afrických deťoch a ich živote v Angole.
 

 

 

Tehlička 9.4.2014

Dňa 7.4.2014 sa v našej škole konala celoslovenská verejná zbierka Tehlička. Vyzbieralo sa krásnych 73,37 eur. Touto cestou preto chceme poďakovať všetkým deťom a pedagógom. Peniaze poputujú na vybudovanie centra Kala-Kala v Angole.

Deti sa počas tejto zbierky zároveň mohli dozvedieť viac o tom, ako deti žijú v Angole, aké majú školstvo či zdravotníctvo. Deti sa preto rozhodli, že počas pôstneho obdobia sa zrieknu sladkosti alebo sa pomodlia ruženec za deti v Angole.

 

 

Boj proti rasizmu 24.-28.3.2014

V dňoch 24.- 28. marca 2014 sme si pripomenuli týždeň boja proti rasizmu. Žiaci spolu s učiteľmi každý deň chodili oblečení vo farbách olympijských kruhov. Každý deň si zároveň žiaci mohli vypočuť v školskom rozhlase informácie o jednotlivom svetadiele. 

 

Zumba 3.3. 2014

V boji proti rasizmu sa na zumbe v športovej hale stretli mladší aj starší žiaci. Nechýbali tu ani učitelia...

 

Nástenka FAŠIANGY - február

 

Valentín - 14.2.2014

V deň zaľúbených, prišli žiaci spolu s učiteľmi oblečení v červených farbách ako symbol lásky. Zároveň žiacka školská rada v spolupráci s krúžkom Kreatívne varenie počas dňa rozdávala valentínske koláčiky.

 

Nástenka ZIMA - december

 

Mikuláš - 5.12.2013

Dňa 5.12. si naši žiaci pripomenuli deň svätého Mikuláša. Žiaci mali pre svätého Mikuláša pripravené básničky a pesničky, za čo ich sv. Mikuláš odmenil sladkou odmenou.

 

Národný deň 112 - 3.12.2013

Dňa 1.decembra sa každoročne v krajinách Európskej únie oslavuje Deň 112. Ide o propagáciu linky 112, ako aj integrovanému záchrannému systému. Žiaci si cez školský rozhlas vypočuli informácie o čísle 112 a jeho správne používanie.

 

 

Boj proti AIDS - 2.12.2013

Pri príležitosti boja proti Aids si  naši žiaci tento deň pripomenuli nosením červenej stužky počas celého dňa.

 

Živá červená stužka - 2.12.2013

AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Naša škola sa preto zapojila do celoslovenskej súťaže na tému „Živá“ červená stužka 2013. Naši žiaci sa pokúsili vytvoriť túto „živú“ červenú stužku. Do súťaže sa zapojili žiaci 2.-9. Ročníka a spoločne 56 žiakov vytvorili červenú stužku ako symbol boja proti chorobe AIDS.

 

November - nástenka

Tento mesiac mali žiaci vytvoriť nástenky na tému - STOP DROGÁM.

Pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti drogám Úrad verejného zdravotníctva SR vyhlasuje súťaž o  najlepšiu protidrogovú nástenku pre 7. ročníky. Aj naši žiaci sa zapojili, tak držme im palce, pretože sa súťaží o hodnotné ceny.

 

Zumbou proti drogám - 13.11.2013

http://zsmutne.wbl.sk/rok_2013-14/zumba.doc

 

Október - tematická nástenka: Zdravá výživa

V mesiaci október si pripomíname mesiac zdravej výživy. Aj nástenky v našich triedach boli na na túto tému - zdravá výživa.

 

 

23.10. - Zdravá výživa

Členovia žiackej školskej rady informovali svojich spolužiakov o tom, prečo je zdravé jesť zeleninu a ovocie. Keďže žiaci našej školy každý týždeň dostávajú jablká a džúsy, tak aj v tento deň dostávali po jabĺčku a džúse, ktoré im rozdávali členovia žiackej rady.

 

25.9. - Stretnutie členov školskej rady, kde sa schválil štatút školskej rady:

http://zsmutne.wbl.sk/rok_2013-14/statut_ziackej_skolskej_rady_2013-2014.doc

 

 

Predseda ŽŠR:
Paula Murínová
Podpredseda:
  Miriam Holubjaková
Paulína Kubaľáková
Členovia:
Gabriela Mlynarčíková, 3.A
              Soňa Boleková, 3.B
              Zlatica Kšenzuláková, 4.A
              Bianka Jurčáková, 4.B
               Natália Blažeňáková, 5.A
               Eva Kriššová, 5.B
                Simona Brandysová, 6.A
               Natália Bjaloňová, 6.B
                Paulína Kubaľáková, 7.A
                Alexandra Jurčáková, 7.B
                Paula Murínová, 8.A
                Miriam Holubjaková, 8.B
                Nina Kosmeľová, 9.A
                Simona Babečková, 9.B

Čo je to žiacka školská rada (ŽŠR)?

ŽŠR je zvolený „orgán“ – skupina žiakov školy, ktorí reprezentujú názory a záujmy svojich spolužiakov a presadzujú ich na rokovaniach s vedením školy. Taktiež podávame návrhy a organizujeme rôzne mimoškolské podujatia.
Riešime problémy, ktoré sa vyskytnú vo vzťahu žiakov k vedeniu školy a učiteľom, a naopak.

Žiacka školská rada zasadá  raz mesačne. Pracuje pod vedením p. učiteľky Mgr. M. Malákovej. Tvoria ho predsedovia jednotlivých tried – 3.- 9. ročník. Hlavou ŽŠR je predseda, ktorý je zvolený na prvom zasadnutí členmi ŽŠR.

TOPlist