Rozvrh hodín 5.-9.ročník

5.A (p.uč. D. Veselovská)

Hodina/Deň

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

1.

BIO

NAV ENV ANJ MAT

2.

SJL

ANJ TEVd/GEOch SJL ANJ

3.

VYV

MAT  SJL REV SJL

4.

INF

SJL ANJ BIO HUV

5.

MAT

THD MAT TEVch/GEOd

GEO

6.

 

TEVch/GEOd DEJ    

 

5.B (p.uč. M. Vaterková)

Hodina/Deň

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

1.

MAT

MAT ANJ MAT SJL

2.

INF

NAV GEOch/TEVd HUV MAT

3.

SJL

SJL DEJ ANJ ANJ

4.

BIO

VYV BIO SJL  THD

5.

ANJ

ENV SJL GEOd/TEVch GEOch/TEVd

6.

 

GEOd/TEVch REV  

 

 

6.A (p.uč. D. Petrášová )

Hodina/Deň

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

1.

SJL

BIO MAT FYZ ANJ

2.

FYZ

DEJch/TEVd ANJ SJL BIO

3.

OBN

ANJ SJL DEJch/TEVd SJL

4.

DEJd/TEVch

SJL

DEJd/TEVch

ANJ REV

5.

MAT

NAV THD MAT MAT

6.

INF

VYV HUV GEO  

 

6.B (p.uč. A. Krížová )

Hodina/Deň

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

1.

MAT

SJL INF MAT MAT

2.

REV

DEJch/TEVd ANJ FYZ SJL

3.

ANJ

BIO MAT DEJch/TEVd

BIO

4.

TEVch/DEJd NAV TEVch/DEJd ANJ GEO

5.

SJL

FYZ SJL SJL THD

6.

HUV

ANJ OBN VYV  

 

7.A (p.uč. M. Paterková)

Hodina/Deň

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

1.

SJL

SJL GEO DEJd/TEVch MAT

2.

REV

MAT MAT ANJ SJL

3.

DEJd/TEVch

BIO ANJ MAT RUJ

4.

ANJ

VYV SJL SJL BIO

5.

DEJch/TEVd

OBN RUJ CHEM HUV

6.

FYZ

NAV INF DEJch/TEVd

 

 

7.B (p.uč. S. Pašková)

Hodina/Deň

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

1.

ANJ

CHEM SJL TEVch/DEJd SJL

2.

SJL

BIO REV BIO FYZ

3.

TEVch/DEJd

NAV MAT ANJ ANJ

4.

MAT

MAT INF SJL MAT

5.

DEJch/TEVd

SJL VYV RUJ OBN

6.

RUJ

HUV GEO DEJch/TEVd

 

 

 

8.A (p.uč. A. Brontvajová )

Hodina/Deň

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

1.

VUM

ANJ TEVch/DEJd OBN SJL

2.

DEJch/TEVd

GEO BIO GEO DEJch/TEVd

3.

MAT

SJL SJL FYZ MAT

4.

FYZ

CHEM ANJ MAT TEVch/DEJd

5.

RUJ

VYV MAT ANJ RUJ

6.

SJL

MAT NAV SJL BIO

 

8.B (p.uč.  M. Rončáková)

Hodina/Deň

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

1.

CHEM

MAT TEVch/DEJd BIO ANJ

2.

DEJch/TEVd

FYZ MAT FYZ DEJch/TEVd

3.

SJL

ANJ NAV MAT MAT

4.

GEO

BIO GEO VYV TEVch/DEJd

5.

OBN

RUJ SJL SJL SJL

6.

MAT

SJL ANJ RUJ VUM

 

9.A (p.uč. M. Paľová)

Hodina/Deň

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

1.

MAT

SJL MAT ANJ BIO

2.

ANJ

ANJ NAV TEVch/DEJd SJL

3.

GEO

MAT INF SJL FYZ

4.

SJL

RUJ SJL RUJ ANJ

5.

BIO

TEVch/DEJd DEJch/TEVd MAT MAT

6.

THD

SEE ENV CHEM DEJch/TEVd

 

 

9.B (p.uč. V. Kapičáková )

Hodina/Deň

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

1.

ANJ

ANJ SJL SJL MAT

2.

BIO

GEO MAT TEVch/DEJd INF

3.

MAT

MAT BIO MAT SJL

4.

RUJ

SJL NAV CHEM

FYZ

5.

SJL

TEVch/DEJd DEJch/TEVd ENV ANJ

6.

SEE

THD RUJ ANJ DEJch/TEVd

 

SKRATKY: 
SJL – Slovenský jazyk
ANJ – Anglický jazyk
RUJ - Ruský jazyk
DEJ - Dejepis
GEO – Geografia
BIO - Biológia
OBN – Občianska náuka
MAT – Matematika
FYZ – Fyzika
CHEM – Chémia
REV - Regionálna výchova
ENV - Enviromentálna výchova
THD – Technika
INF - Informatika
SEE - Svet práce
VYV – Výtvarná výchova
HUV – Hudobná výchova
NAV – Náboženská výchova
TEV – Telesná výchova
VUM - Výchova umením

 
 
 

 

 

TOPlist