Triedy

ZŠ s MŠ Mútne má na 1. stupni deväť tried, ktoré navštevuje 183 žiakov

(87 chlapcov a 96 dievčat).

Na 2. stupni je desať tried s 231 žiakmi, z čoho je 125 chlapcov a 106 dievčat.

TOPlist