Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Záujmové útvary 2014/15

P.č.
Názov záujmového útvaru
Meno a priezvisko
vedúceho ZÚ
Činnosť ZÚ
Miesto
Deň
Hodina
1.
Futbalový
Ing. Ladislav Bánovec
hala,
ihrisko
utorok
1315-15 15
2.
Stolnotenisový
Ing. Ladislav Bánovec
hala 
 
štvrtok
1315-15 15
3.
Zumba
Ing. Alena Brontvajová
hala,
suterén
utorok
1315-15 15
4.
Tanečné všeličo 4.-6.r.
Mgr. Eva Maruščáková
suterén
streda
1315-1515
5.
Mútňanka-ľudový tanec
Mgr. Eva Maruščáková
suterén
pondelok
1315-15 15
6.
Etwining
Mgr. Mária Maláková
PC1/VI.B
utorok
1315-15 15
7.
Florbal I.,II.,III.
Ing. Anton Kapičák
hala
utorok,
streda
piatok
1500-1700
8.
Roztlieskavačky
Mgr. Monika Brčáková
hala
štvrtok
piatok
1315-1515
9.
 
Matematika a práca s PC 1.-4.r.
 
PaedDr. Martina Rončáková
PC I./II.
piatok
1130-1330
10.
Matematika a práca s PC 5.-9.r.
PaedDr. Martina Rončáková
PC I./II.
pondelok
1315-1515
11.
Futbalový
Mgr. Michaela Holubjaková
ihrisko
hala
pondelok
1315-1515
12.
Malý kuchár 1.-2.r. a 3.-5.r.

 PaedDr. Martina Rončáková

kuchynka
utorok
streda
1225-1425
13.
Športový 
Mgr. Monika Brčáková
ihrisko
hala
utorok
1315-1515
14.
Prírodovedný 
Ing. Alexandra Krížová
PC I.
štvrtok
piatok
1315-1415
15.
Volejbalový
Mgr. Monika Vaterková
hala
streda
1315-1515
16.
Turistický
Mgr. Monika Vaterková
VII.A,terén
PO,SO/NE
1315-1515
17.
Zdravotnícky
Mgr. Marie Paterková
V.A
piatok
1315-1515
18.
Mútňanček
Mgr. Zlatica Habláková
suterén
pondelok
1130-1330
19.
Tradičné ručné práce
Mgr. Zlatica Habláková
suterén
utorok
1315-1515
20.
SFUMATO- hravé čítanie 2.-4.r.
Mgr. Monika Kocúrová
II.B
utorok
1230-1430

 

 

 

  Mútňanček
 Vedúca útvaru: Mgr. Zlatica Habláková

Záujmový útvar Mútňanček bol založený v školskom roku 2008/09 .
 Cieľom záujmového útvaru je vyhľadávať, oživovať a uchovávať bohatstvo ľudových tradícií, pestovať hrdosť a úctu k svojmu regiónu.
 
 
 
 
 
Matematika a práca s počítačom   
Vedúca útvaru: PaedDr. Martina Rončáková

  

 
Futbalový   
Vedúci útvaru: Ing. Ladislav Bánovec

Cieľom je rozvíjať, prehlbovať a usmerňovať u žiakov pohybové a technické futbalové schopnosti v úzkej súvislosti s rozvojom morálno-vôľových vlastností, ale aj zásad fair-play.
 
  Futbalový 
Vedúca útvaru:  Mgr. Michaela Holubjaková
 
Futbalový útvar je zameraný na telesnú, technicko-taktickú, teoretickú a psychickú prípravu. Žiačky sa zúčastňujú na priateľských zápasoch, ale aj obvodových a iných súťaží.

 
 
Florbal   
Vedúci útvaru: Ing. Anton Kapičák
 
Florbal je kolektívny halový šport podobný pozemnému hokeju. Tento záujmový útvar je nový a jeho cieľom je efektívne a zmysluplné využitie voľného času, prostredníctvom hry upevňovať fyzické a duševné zdravie, prejavovať primeranú rozhodnosť, nebojácnosť, snahu po lepšom výkone, tvorivosť, radosť z víťazstva, ale i schopnosť oceniť súpera a zmieriť sa s prehrou v duchu fair-play.
 
Prírodovedný 4.-9.ročník
 Vedúca útvaru: Ing. Alexandra Krížová

Prírodovedný krúžok sa zameriava na objavovanie a skúmanie javov a zákonitostí v prírode aj vo vesmíre. Žiaci sa zdokonalia v biológii, geológii a v astronómii, čo majú možnosť preukázať na súťažiach a olympiádach.

 
Tradičné ručné práce  
Vedúca útvaru: Mgr. Zlatica Habláková

Záujmový útvar je určený pre žiačky, ktoré sa naučia rôzne ručné práce ako pletenie, háčkovanie, vyšívanie, patchwork, viazanie, šitie a všeličo ďalšie. Tiež  ďalej sa zameriava na získanie zručností pri vyšívaní, štrikovaní a háčkovaní...

Tieto ručné práce sú pre dievčatá, pretože „čo sa za mladi naučíš, na starosť akoby si našiel.“

 
 
 
Športový  
Vedúca útvaru: Mgr. Monika Brčáková
Nový záujmový útvar pre žiakov primárneho vzdelávania. Cieľom je teoretický oboznámiť žiakov z rôznymi druhmi športu a športových aktivít, ako i praktický sa naučiť vedieť zahrať vybrané druhy športu. Samozrejmosťou je i rozvoj fyzických zdatností a túžba po súhre krásy a dobrá po vzore gréckych hier - kalokagatií.
 
 

Mútňanka-ľudový tanec  

Vedúca útvaru: Mgr. Eva Maruščáková
 

Hlavnou činnosťou útvaru Mútňanka je ľudový tanec a to nielen goralský, ale aj z iných regiónov Slovenska. Okrem základných ľudových prvkov sa tu žiaci budú učiť aj tance a spevy z repertuáru folklórneho súboru Mútňanka a neskôr sa stať aj jeho členom.
 
 
 
 
Tanečné všeličo 
Vedúca útvaru: Mgr. Eva Maruščáková
 
Cieľom útvaru je naučiť prihlásené deti základné prvky a kroky z rôznych druhov tancov a vytvoriť jednoduché a krátke choreografie na ich prezentáciu. Tento školský rok pôjde o tanec Bollywood, country a ľudový tanec.
 
 
Malý kuchár
Vedúca útvaru: PaedDr. Martina Rončáková
Záujmový útvar sa zaoberá prípravou rôznych druhov jedál. Stretávame sa pravidelne raz týždenne v špeciálnej učebni (kuchynke), kde sa venujeme nielen príprave samostatných pokrmov, ale aj prestieraniu a spávnemu stolovaniu. Na záver je odmenou za vykonanú prácu konzumácia týchto pokrmov.
 
Stolnotenisový
Vedúci útvaru: Ing. Ladislav Bánovec
 
Volejbalový
Vedúca útvaru: Mgr. Monika Vaterková

Úlohou volejbalového krúžku je zapojiť žiakov do pravidelnej športovej činnosti, aby získali vôľové vlastnosti, vzťah ku kolektívnym hrám a využívali efektívne voľný čas. Ide tu o nácvik a tréning základných volejbalových činnosti, hra podľa pravidiel a turnaje.

 
Turistický
Vedúca útvaru: Mgr. Monika Vaterková
Cieľom turistického krúžku je spoznávanie širšieho okolia obce Mútne, zameraným nielen na pešiu turistiku, ale aj cykloturistiku s cieľom zvyšovania telesnej zdatnosti, pohybovej výkonnosti ako aj upevňovanie zdravia. Trasy sú prispôsobené veku detí a momentálnemu počasiu. Jedinou podmienkou pre všetkých záujemcov je pevná nepremokavá obuv, ruksak, dobrá nálada, chuť spoznávať nové miesta a popracovať na sebe.
 
Etwining
Vedúca útvaru: Mgr. Mária Maláková
 
Zumba
Vedúca útvaru: Mgr. Alena Brontvajová
 
Roztlieskavačky
Vedúca útvaru: Mgr. Monika Brčáková
 
Zdravotnícky
Vedúca útvaru: Mgr. Marie Paterková
 
"Nauč sa podať ľuďom prvú pomoc v núdzi, buď duchaprítomný, keď si v nešťastí naporúdzi."
Kto chce vedieť aj zranenia ošetriť, mohol sa k nám do krúžku prihlásiť.

 
 
SFUMATO - hravé čítanie
Vedúca útvaru: Mgr. Monika Kocúrová
 

 

TOPlist