Úspechy 2009/10

 Úspechy školy v športových a predmetových súťažiach
Rok 2009/10
 
 Úroveň Slovenska
 
Miesto
Čo, kde a kedy
Žiak/žiaci
Diplom
 
10.miesto
Čo vieš o hviezdach
(Žiar n/Hronom - 8.6.2010)
Pavol Šurín  
Úspešný riešiteľ
Z matematiky PIKOMAT
(Bratislava - 28.04.2010)
Pavol Šurín  
 
 
 
 
Cena poroty
 
 
 
 
Tvarovanie
(Poprad - 10.12.2009)
 
 
 
 
 
 
Eva Murínová (7.A) - hudobná tvorba
 
 
 
 
 
 
 
Úroveň kraja
 
Miesto
Čo, kde a kedy
Žiak/žiaci
Diplom

 
 
1.miesto
Dejepisná olympiáda
(Martin - 23.03.2010)
Dávid Veselovský (7.B)   
Biologická olympiáda
(Višňové - 11.05.2010)
Kategória E Geológia: Tomáš Tvarožek (8.A)  
 
2.miesto
Súťaž v prvej pomoci mladých SČK
(Dolný Kubín - 30.04.2010)
Dievčatá zo zdravotníckeho záujmového útvaru  

 
 
3.miesto
Biologická olympiáda
(Žilina - 16.03.2010)
Kategória C: Simona Brišová (8.B)  
Cezpoľný beh
(Zuberec – 08.10.2009)
Družstvo - S. Olašáková (9.A), M. Rafajová (9.A)
             a A. Durčáková (9.A)
 
  
4.miesto
Cezpoľný beh
(Zuberec – 08.10.2009)
Jednotlivec – Simona Olašáková
 
5.miesto
Dejepisná olympiáda
(Martin - 23.03.2010)
Tomáš Tvarožek (8.A)  
6.miesto
Beh 17. novembra
(Žilina - 04.11.2009)
Jednotlivec - Mária Rafajová  
10.miesto
Biologická olympiáda
(Žilina - 16.03.2010)
Kategória C: Júlia Jurčáková (7.A)  
12.miesto
Cezpoľný beh
(Zuberec – 08.10.2009)
Jednotlivec – Mária Rafajová
 
 
 
Úroveň okresu
 
Miesto
Čo, kde a kedy
Žiak/žiaci
Diplom

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.miesto
Prírodopisná súťaž - "Poznaj a chráň"
(Námestovo - 14.04.2010)
Kategória E Geológia: Tomáš Tvarožek (8.A)  
Geologická olympiáda
(Námestovo - 10.02.2010)
Kategória F- 8.roč.: Tomáš Tvarožek (8.A)  
Minitalent show
(Námestovo - 14.02.2010)
Spev piesne Chlap z kríža: Kristína Protušová (8.A)  
Biologická olympiáda
(Námestovo - 03.02.2010)
Kategória C: Mária Kozaňáková (7.B)  
Dejepisná olympiáda
(Námestovo - 04.02.2010)
Kategória F - 8.roč.: Tomáš Tvarožek (8.A)  
Dejepisná olympída
(Námestovo - 04.02.2010)
Kategória E - 7.roč.: Dávid Veselovský (7.B)   
Gymnastická súťaž
(Námestovo - 29.12.2009)
Družstvo - M. Ovšáková (7.B), M. Rfajová, K. Ganobjaková, S. Krišová (9.A), M. Gešvandtnerová, M. Kšenzuláková (9.B)  
Cezpoľný beh
(Breza – 29.09.2009)
Družstvo - S. Olašáková (9.A), M. Rafajová (9.A)
             a M. Karliaková (8.A)
 
Cezpoľný beh
(Breza – 29.09.2009)
 Jednotlivec – Simona Olašáková
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.miesto
Žiacka latka
(Or. Polhora - 15.12.2009)
 
Katarína Ganobjaková (9.A)
 
 
 
Stolný tenis
(Námestovo -02.02.2010 )
 
 
Družstvo žiačok: Mária Vojtasová (7.A), Eva Murínová (8.A)
a Veronika Veselovská (8.B)
 
 
 
Biologická olympiáda
(Námestovo - 03.02.2010)
 
 
 
Kategória C: Zuzana Kozaňáková (7.B)
 
 
 
Rozprávkové vretienko
(Námestovo - 17.02.2010)
 
 
 
1.kategória: Tomáš Blažeňák
 
Geologická olympiáda
(Námestovo 10.02.2010)
Kategória 6. roč.: Pavol Šurín  
 
 
Biologická olympiáda
(Námestovo - 20.05.2010)
 
 
Kategória D - projektová časť:
Renáta Kozaňáková
 
 
 
Biologická olympiáda
(Námestovo - 20.05.2010)
 
 
Kategória D - teoreticko-praktická časť:
Renata Straková
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.miesto
 
 
Tanec bez hraníc
(Námestovo 25.4.2010)
M. Straková (5.A), M. Straková (5.B), F.Trajová (6.A), K. Le, M. Olašáková, A. Kšenzuliaková (6.B), V. Laceková, V. Petruláková, V . Plechárová, J. Jurčáková, P. Rypáková (7.A), A. Blažeňáková, D. Veselovská, J. Vnenková, M. Kudlová,M. Vojtasová,A. Straková, M.Ovšáková (7.B),E. Murínová (8.A) M. Rafajová,K. Ganobjaková (9.A), M. Gešvandtnerová, H. Ďurdinová, M. Šimovčeková, K. Tomašáková a L. Kubaláková (9.B)
 
 
 
 
Geologická olympiáda
(Námestovo 10.12.2010)
Kategória 7.roč.: Dávid Veselovský (7.B)  
 
 
Pytagoriáda
(Námestovo - 13.04.2010)
 
 
 
Kategória P3: Zuzana Pľová (3.A)
  
 
 
Biologická olympiáda
(Námestovo - 20.05.2010)
 
 
Kategória D - teoreticko-praktická časť:
Mária Bugajová
 
 
 
Biologická olympiáda
(Námestovo - 20.05.2010)
 
 
Kategória D - projektová časť:
Mária Kosmeľová
 
 
4.miesto
Streľba zo vzduchovej pušky
(Námestovo - 11.11.2009)
 
Jednotlivec - Mária Gešvandtnerová
 

 
5.miesto
Geologická olympiáda
(Námestovo - 10.02.2010)
 
Kategória 5.roč.: Tomáš Kriš
 
Cezpoľný beh
(Breza – 29.09.2009)
 
Jednotlivec – Mária Rafajová
 
 
 
 
Cena poroty
 
 
Šaliansky Maťko
(Námestovo - 15.012O10)
 
 
Kategória 2.-3. ročnk - Jozef Jakubjak
  
 

 
TOPlist