Vybavenie školy

Športová hala
Najväčšia športová hala na Orave sa slávnostne otvorila 21.11.2012. Spravujú ju V. Tvarožková a M. Rončáková.
Objednať si športovú halu možete u V. Tvarožkovej - 0908 936696.
 
 
 
Odborná učebňa fyziky, chémie a prírodopisu
V prevádzke je od roku 2006. Táto učebňa je vybavená najnovším audiovizuálnym zariadením.  
    
 
 
Moderná školská knižnica
Je umiestnená v prístavbe základnej školy. V priestoroch knižnice je PC zostava, ktorá je pripojená na iternet. Je tu zriadená čitáreň. V knižnici sa nachádza vyše 4000 kníh, z toho 2000 je odbornej literatúry a približne 2000 je literatúry pre deti a mládež. Slávnostne bola otvorená koncom šk. roka 2006/07.
Knižnica je otvorená v utorok od 12:30. Možnosť pôžičky kníh je aj v iné dni po dohode s vedúcou knižnice - Mgr. E. Padušňákovou. 
    
 
 
Učebne výpočtovej techniky
Učebne sú v dvoch triedach a vybavené sú  počítačmi a novou tlačiarňou. Využívajú sa nielen na vyučovanie práce s PC, ale aj na vyučovanie predmetov: M, D,SJL, Z,  Pr,  AJ,  F,  CH. Ďalej sa využívajú aj na školenie učiteľov ako školiace stredisko Infoveku a v popoludňajších hodinách sa počítače využívajú aj na nepovinných predmetoch a záujmových útvaroch.
   
 
 
Jazyková učebňa
V 1. polroku 2007/08 bola na škole zriadená nová jazyková učebňa z prostriedkov získaných v rámci projektu JAZYKOVÉ LABORATÓRIÁ. Projekt vypracovala Ing. D. Petrášová.
   
 
 
Kancelária výchovného poradcu
  Kancelária obsahuje počítačové vybavenie a nábytok spĺňajúci vyhlášku o ochrane osobných údajov.
    
 
 
Kuchynka
Slúži na technické práce pre dievčatá 7. ročníka, pozostávajúca z malej kuchyne a jedálničky.
   
 
Multifunkčné ihrisko
Slávnostne bolo otvorené 12.8.2009
   
 
 
Školské ihrisko a školský pozemok
  
 
 
Učebňa technických prác
Táto učebňa je v zlom stave a momentálne sa na vyučovanie nepoužíva. Je potrebné ju zrenovovať
TOPlist