Zamestnanci

 
Vedúci zamestnanci školy
 
 
Funkcia
Meno
Aprobácia
e-mail
Riaditeľka
PaedDr. Jana Murínová
1-4
ZRŠ pre ZŠ
PhDr. Viera Kapičáková
SJL/DEJ
vierka.kapicakova@gmail.com
ZRŠ pre MŠ
Mgr. Emília Bugajová
 
 
Výchovný poradca
Mgr. Dana Veselovská
SJL
Hospodár školy
Mária Pňačeková
 
Účtovníčka
Zuzana Tomašáková
 
 
 
TOPlist