Rada školy

Zloženie Rady školy

Funkcia

Meno a priezvisko

Kontakt

Predseda

PaedDr. Božena Veselovská

043/5597258

Pedagogickí zamestnanci

PaedDr. Božena Veselovská

 

Mgr. Emília Bugajová

 

Ostatní zamestnanci školy

Štefan Vaterka

043/5597258

 

Zástupcovia rodičov

Ing. Ján Bugaj

 

Jaroslav Kubaľa

 

Martina Bjaloňová

 

Darina Bugajová

 

 

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa

 

Ján Balek

 

Pavol Straka

 

Anton Grzýb

 

Mgr. Andrej Barnáš

 

 

 

TOPlist