Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Úspechy 2014/15

Úroveň kraja

Miesto

Čo, kde a kedy

Žiak/žiaci

Diplom

3. miesto

Coca cola

(13.5. - Ľubochňa)

Staršie žiačky:  

Dejepisná olympiáda

(30.3. - Martin)

Marek Tomašák

Biologická olympiáda

(13.3.- Žilina)

 Kategória C - projektová časť:

Zuzana Jakubiaková

 

7.miesto

 

Beh 17.novembra

(Žilina 5.11.)

Kategória chlapci roč. 1998-2000:

Peter Bebečka

 

 

 

Úroveň regiónu

Miesto

Čo, kde a kedy

Žiak/žiaci

Diplom

1. miesto

Euráčik

(Or. Veselé -12.5)

 Matematická súťaž: 

Natália Blažeňáková 6.A

Dávid Matejas 7.B

Lukáš Kšenzulák 9.B

 

Čo vieš o hviezdach

(Dolný Kubín - 9.4.)

Katarína Krišová
2. miesto

Euráčik

(Or. Veselé - 12.5.)

 

Henrich Vojtas 4.B  

Florbal 

(Nižná - 25.3.)

Starší žiaci
3. miesto

Čo vieš o hviezdach

(Dolný Kubín - 9.4.)

Maroš Kšenzulák
4. miesto

Coca cola

(Námestovo -17.4.)

Starší žiaci  

Čo vieš o hviezdach

(Dolný Kubín- 9.4.)

Jakub Tvarožek
Úspešné účinkovanie

Oravské krpčeky

(Nižná - 25.3.)

DFS Mútňanček a FS Mútňanka

 

Úroveň okresu

Miesto

Čo, kde a kedy

Žiak/žiaci

Diplom

 

1.miesto

 

Štúrov Zvolen

(Námestovo 15.5.)

II. kategória: Kristína Jurčáková

Poznaj a chráň

(Námestovo 9.4.)

Kategória E odbor BOTANIKA:

Zuzana Paľová

 

Kategória E odbor GEOLÓGIA:

Filip Durčák

Florbal st. žiaci

(Mútne 4.3)

Starší žiaci:

Biologická olympiáda

(Námestovo)

 Kategória C - projektová časť:

Zuzana Jakubiaková

 

Matematická olympiáda

(Námestovo 21.1.)

Kategória Z5 - Blažej Jurčák  

Jazyková súťaž "ABC"

(Námestovo 9.9.)

Variant "B" - kategória 1.-4.

Beh do vrchu

(Or. Veselé-11.10.)

 Starší žiaci: Peter Babečka

2.miesto

Slávik Slovenska

(Námestovo-13.5.)

I. kategória:

Sára Babečková

Matematická olympiáda

(Námestovo - 8.4.)

Kategória Z8: Zuzana Paľová

Poznaj a chráň

(Námestovo - 9.4.)

Kategória E odbor GEOLÓGIA:

Matúš Závodančík

 

Kategória E odbor ZOOLÓGIA:

Kristína Jurčáková

Pytagoriáda

(Námestovo - 16.3)

Kategória P5: Blažej Jurčák

Florbal ml. žiačky

(Zakemenné- 10.3)

Mladšie žiačky:   

Dejepisná olympiáda

(Námestovo 12.2.)

Kategória D - 8. ročník:

Marek Tomašák

Malý futbal

(Námestovo -9.10.)

Mladšie žiačky: V. Okoličányová, N. Blažeňáková, V. Kapičáková, J. Kavoňová, K. Kšenzuláková, B. Olašáková, B. Vojtasová, M. Vojtasová, M. Holubjaková, E. Paterková

Stolný tenis

(Námestovo - 30.1.)

Družstvo žiačok: Natália Babečková, Veronika Tomášáková...  

Jazyková súťaž "ABC"

(Námestovo - 9.9.)

Variant "B"- kategória 1.-4.

Variant "B"- kategória 5.-6.

Cezpoľný beh

(Klin- 26.9.)

Peter Babečka

 3.miesto

Atletika

(Rabča - 9.6. )

Mladší žiaci - skok do výšky:

Jozef Rončák

 

Slávik Slovensko

(Námestovo-13.5.)

III. kategória: 

Alexandra Jurčáková

Hviezdoslavov Kubín

(Námestovo 10.4.)

III. kategória - prednos prózy:

Matúš Závodančík

Poznaj a chráň

(Námestovo -9.4.)

Kategória E odbor ZOOLÓGIA:

Mirka Kšenzuláková

Biologická olympiáda

(Námestovo)

Kategória C - teoreticko-praktická časť:

Alžbeta Kšenzuľáková

 

Žiacka latka

(Or. Polhora -16.12)

Kategória 5. ročník dievčatá:

Natália Blažeňáková

Športová streľba zo vzduchových zbraní
(Rabčice - 14.11.)

Mladší žiaci: B. Jurčák, B. Olašáková a L. Ovšák

Starší žiaci: D. Jaňák M. Sekeráš a T. Blažeňák

Jazyková súťaž "ABC"

(Námestovo - 9.9.)

Variant "B" - kategória 1.-4.

Variant "B" - kategória 5.-6.

Beh do vrchu

(Or. Veselé - 11.10.)

Starší žiaci: Peter Babečka

Mladšie žiačky: Denisa Samuhelová

Atletický štvorboj

(Rabča - 30.9.)

Starší žiaci: Marek Olašák

Cezpoľný beh

(Klin - 26.9.)

Družstvo žiakov: P. Babečka, M. Straka a M. Olašák
Cena poroty

Slávik Slovensko

(Námestovo 13.5.)

II. kategória:

Bianka Jurčáková

 

TOPlist