Úspechy 2010/11

  Úspechy školy v športových a predmetových súťažiach
 
Úroveň Slovenska
 
Miesto
Čo, kde a kedy
Žiak/žiaci
Diplom
 
2.miesto
Biologická olympiáda
(Martin - 21.-22.06.2011)
Kategória E Geológia: Tomáš Tvarožek (9.A)  
 

 
 
Úroveň kraja
 
Miesto
Čo, kde a kedy
Žiak/žiaci
Diplom
 
1.miesto
Biologická olympiáda
(Višňové - 17.05.2011)
Kategória E Geológia: Tomáš Tvarožek (9.A)  
 
 
2. miesto
Dejepisná olympiáda
(Martin – 21.03.2011)
Kategória D: Dávid Veselovský (8.B)
 
  
 
3.miesto
 
Dejepisná olympiáda
(Martin – 21.03.2011)
 
Kategória C: Tomáš Tvarožek (9.A)
  

 

 
 
 
Úroveň regiónu
 
 
 
Miesto
Čo, kde a kedy
Žiak/žiaci
Diplom
 
 
 
3.miesto
 
 
 
 
Čo vieš o hviezdach
(Dolný Kubín – 05.04.2011)
 
 
 
 
Eva Murínová (9.A)
 
 
  
   
 
 
 
Úroveň okresu
 
 
Miesto
Čo, kde a kedy
Žiak/žiaci
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.miesto
Biologická olympiáda
(Námestovo - 26.05.2011)
Kategória D - teoreticko-praktická časť:
Tomáš Kriš
  
 
 
Majstrovstvá okresu v atletike
(Rabča - 15.05.2011)
 
 
Vrh guľou - staršie žiačky: Angelika Rypáková (8.B)
  
 
Poznaj a chráň
(Námestovo - 17.04.2011)
Kategória E odbor Geológia: Tomáš Tvarožrk (9.A)
  
Dejepisná olympiáda
(Námestovo - 02.2.2011)
Kategória D - 8. ročník: Dávid Veselovský (8.B)
 
 
 
Kategória C - 9. ročník: Tomáš Tvarožek (9.A)
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. miesto
Biologická olympiáda
(Námestovo - 26.05.2011)
Kategória D - teoreticko-praktická:
Vladislav Kukla
  
 
Poznaj a chráň
(Námestovo - 17.04.2011)
 
Kategória E odbor Geológia: Dávid Veselovský (8.B)
  
Dejepisná olympiáda
(Námestovo - 02.02.2011)
Kategória F - 6. ročník: Adam Veselovský (6.B)
 
 
 
 
Kategória E - 7. ročník: Renáta Kozaňáková (7.A)
   
Olymiáda v AJ
(Námestovo - 18.01.2011)
Kategória 1B: Tomáš Tvarožek (9.A)
  
Beh do vrchu
(Or. Veselé - 01.10.2010)
Kategória 8.-9. ročník: Magdaléna Karliaková (9.A)
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.miesto
Biologická olympiáda
(Námestovo - 26.05.2011)
Kategória D - projektová časť:
Mária Straková
  
 
 
Majstrovstvá okresu v atletike
(Rabča - 20.05.2011)
Beh na 800m - mladší žiaci:
Roman Kriš
  
 
Majstrovstvá okresu v atletike
(Rabča - 15.05.2011)
 
 
Beh na 300m: Tomáš Mrekaj (9.B)
 
  
Hviezdoslavov Kubín
(Námestovo - 14.04.2011)
I. kategória 2.-4.ročník PRÓZA:
Tomáš Blažeňák
 
  
Olympiáda v AJ
(Námestovo - 18.01.2011)
Kategória 1A: Renáta Kozaňáková (7.A)
     
Beh do vrchu
(Or. Veselé - 01.10.2010)
Kategória 4.-5. ročník: Jozef Jakubják (4.A)
 
Kategória 6.-7. ročník: Marej Jurčák (7.A)
Cezpoľný beh
(Breza – 24.09.2010)
Družstvo – Magdaléna Karliaková (9.A), Eva Murínová (9.A) a Martina Vojtasová (8.B)
 
 
 
 
 
 
 
 
TOPlist