Záujmové útvary 2015/16

Florbal - roztlieskavačky - 10.6.2016

V športovej hale Mútne sa konalo celoslovenské kolo vo florbale, kde mali krátke vstupy aj dievčatá z tanečného krúžku. Počas slávnostného otvorenia tancovali krátky tanček.

 

Deň tanca - 5.6.2016

14. ročník prehliadky moderných tancov vo Vavrečke mal niekoľko tanečných skupín a spolu 20 rôznych tancov.  Naše dievčatá odprezentovali gymnastickú zostavu - Aqubelly a scénický tanec - Do tanca. 

Viac fotografií je TU!

Túra do Vysokých Tatier- 30.4.2016

 Zamkovského chata bol cieľ žiakov z turistického záujmového útvaru. Táto chata (1475 m) je útulná, vysokohorská chata pod hornou hranicou lesa v dolnej časti Malej Studenej soliny. Žiaci prechádzalui cez stredisko Hrebienok a okolo vodopádov Studenej doliny.

Orava má talent - kasting - 8.4.2016

V CVČ Maják Námestovo sa v popoludňajších hodinách uskutočnil kasting na Orava má talent, do ktorého sme sa zapojili s gymnastickou zostavou Aqubelly.

wink

 

Roztlieskavačky - 14.3. 2016

Dievčatá z gymnasticko-tanečného útvaru povzbudili svojim tancom a pokrikmi chlapcov pri florbale.

 

Viac fotografií je TU!

Posedenie pri jedličke - 18.12.2015

Žiaci, ktorí navštevujú záujmový útvar Mútňanka - prípravka majú za sebou prvé vystúpenie. Po príhovore vystúpili hneď v úvode tejto vianočnej akcie s dvomi tančekami - Snehuliak a Prianie.

A ani starší žiaci z Gymnasticko- tanečného útvaru si nenechali újsť možnosť ukázať, čo dokážu. V závere posedenia sa predviedli z gymnastickou zostavou - Vločka.

Viac fotografii je TU!

 

 

22.11. - Túra na Pilsko 

Žiaci z turistického krúžku využívajú svoj voľný čas v prírode. Naposledy sa boli prejisť na Piľsko a neodradilo ich ani počasie!! laugh

Výstup na Babiu Horu

Názvy všetkých zaujmových útvarov v šk. roku 2015/16

 
  Mútňanček
 Vedúca útvaru: Mgr. Zlatica Habláková

Záujmový útvar Mútňanček bol založený v školskom roku 2008/09 .
 Cieľom záujmového útvaru je vyhľadávať, oživovať a uchovávať bohatstvo ľudových tradícií, pestovať hrdosť a úctu k svojmu regiónu.
 
 
 
Matematika a práca s PC 1.-4.   
Vedúca útvaru: PaedDr. Martina Rončáková
 
 
Florbal   
Vedúci útvaru: Ing. Anton Kapičák
 
Florbal je kolektívny halový šport podobný pozemnému hokeju. Tento záujmový útvar je nový a jeho cieľom je efektívne a zmysluplné využitie voľného času, prostredníctvom hry upevňovať fyzické a duševné zdravie, prejavovať primeranú rozhodnosť, nebojácnosť, snahu po lepšom výkone, tvorivosť, radosť z víťazstva, ale i schopnosť oceniť súpera a zmieriť sa s prehrou v duchu fair-play.
 
 Prírodovedný 5.-9.ročník
 Vedúca útvaru: Ing. Alexandra Krížová

Prírodovedný krúžok sa zameriava na objavovanie a skúmanie javov a zákonitostí v prírode aj vo vesmíre. Žiaci sa zdokonalia v biológii, geológii a v astronómii, čo majú možnosť preukázať na súťažiach a olympiádach.

 
Tradičné ručné práce  
Vedúca útvaru: Mgr. Zlatica Habláková

Záujmový útvar je určený pre žiačky, ktoré sa naučia rôzne ručné práce ako pletenie, háčkovanie, vyšívanie, patchwork, viazanie, šitie a všeličo ďalšie. Tiež  ďalej sa zameriava na získanie zručností pri vyšívaní, štrikovaní a háčkovaní...

Tieto ručné práce sú pre dievčatá, pretože „čo sa za mladi naučíš, na starosť akoby si našiel.“

 
 
 
Športový 3.-5. roč.  
Vedúca útvaru: Mgr. Soňa Pašková
 
Nový záujmový útvar pre žiakov primárneho vzdelávania. Cieľom je teoretický oboznámiť žiakov z rôznymi druhmi športu a športových aktivít, ako i praktický sa naučiť vedieť zahrať vybrané druhy športu. Samozrejmosťou je i rozvoj fyzických zdatností a túžba po súhre krásy a dobrá po vzore gréckych hier - kalokagatií.

Mútňanka-prípravka 1.-4.roč. 

Vedúca útvaru: Mgr. Eva Maruščáková

Hlavnou činnosťou útvaru Mútňanka je ľudový tanec. Deti sa naučia správne držať telo, reagovať na rytmus, no okrem rôznych tanečných prvkov si žiaci zaspievajú aj ľudové piesne, zahrajú sa rôzne deské hry, prekáračky a pod. Naučené prvky a piesne sa použijú v krátkych choreografiach. 
 
 
Gymnasticko-tanečný 5.-9.roč.
Vedúca útvaru: Mgr. Eva Maruščáková
 
Cieľom útvaru je naučiť prihlásených žiakov a žiačky záladné prvky zo športovej a rytmickej gymnastiky a kroky z rôznych druhov tancov. Motiváciou žiakov je prezentovať sa s krátkymi  choreografiami na školských ale aj iných podujatiach, či súťažiach. Tento školský rok pôjde o tanec spojený s gymnastikou - Aquabelly, tanec s akrobatickými prvkami - Roztlieskavačky a scénický tanec.
 
 
Malý kuchár
Vedúca útvaru: PaedDr. Martina Rončáková
 
Záujmový útvar sa zaoberá prípravou rôznych druhov jedál. Stretávame sa pravidelne raz týždenne v špeciálnej učebni (kuchynke), kde sa venujeme nielen príprave samostatných pokrmov, ale aj prestieraniu a spávnemu stolovaniu. Na záver je odmenou za vykonanú prácu konzumácia týchto pokrmov.
 
 
Matematický 8.-9.roč.
Vedúca útvaru: Mgr. Monika Vaterková

 

 
Turistický
Vedúca útvaru: Mgr. Monika Vaterková
 
Cieľom turistického krúžku je spoznávanie širšieho okolia obce Mútne, zameraným nielen na pešiu turistiku, ale aj cykloturistiku s cieľom zvyšovania telesnej zdatnosti, pohybovej výkonnosti ako aj upevňovanie zdravia. Trasy sú prispôsobené veku detí a momentálnemu počasiu. Jedinou podmienkou pre všetkých záujemcov je pevná nepremokavá obuv, ruksak, dobrá nálada, chuť spoznávať nové miesta a popracovať na sebe.
 
 
Zdravotnícky 5.-9. roč.
Vedúca útvaru: Mgr. Marie Paterková
 
"Nauč sa podať ľuďom prvú pomoc v núdzi, buď duchaprítomný, keď si v nešťastí naporúdzi."
Kto chce vedieť aj zranenia ošetriť, mohol sa k nám do krúžku prihlásiť.

 
 
Školský časopis
Vedúca útvaru: PhDr. Viera Kapičáková
 

 

 

P.č.

Presný názov záujmovho útvaru

Meno a priezvisko vedúceho ZÚ

Činnosť ZÚ

Miesto

Deň

Hodina

1.

Zdravotnícky 5.-9.roč.

Paterková Márie, Mgr.

učebňa ANJ / 6.A

streda, piatok

13.10 - 14.10

2

Prírodovedný 5.-9.roč.

Krížová Alexandra, Ing.

PC1

štvrtok, piatok

13.10 - 14.10

3

Florbal 6.-7. roč.

Kapičák Anton, Ingr.

ŠH

pondelok

15.00 - 17.00

4

Florbal 8.-9. roč.

Kapičák Anton, Ingr.

ŠH

streda, štvrtok

15.00 - 17.00    

5

Školský časopis 5.-9. roč.

Kapičáková Vierka, PhDr.

PC / 9.B

utorok

13.10- 15.10

6

Matemetický 8.-9. roč.

Vaterková Monika, Mgr.

9.A

štvrtok

13.15- 15.15

7

Turistický 5.-9. roč.

Vaterková Monika, Mgr.

terén

sobota, nedeľa

podľa počasia

a dohody

8

Mútňanka-prípravka 1.-2. roč.

Maruščáková Eva, Mgr.

suterén, ŠH

piatok

11.45 - 13.45

9

Mútňanka-prípravka 3.-4. roč.

Maruščáková Eva, Mgr.

suterén, ŠH

pondelok

12.40 - 14.40

10

Gymnasticko-tanečný 5.-9. roč.

Maruščáková Eva, Mgr.

suterén, ŠH

utorok

13.30 - 15.30

11

Mútňanček 1.-9. roč.

Habláková Zlatica, Mgr.

suterén, trieda NV

pondelok

12.20 - 14.20

12

Tradičné ručné práce 1.-9.roč.

Habláková Zlatica, Mgr.

suterén, trieda NV

utorok

13.10- 15.10

13

Malý kuchár/ka 1.-5. roč.

Rončáková Martina, PaedDr.

kuchynka

štvrtok

12.20 - 14.20

14

Matematicka a práca s PC 1.-4.

Rončáková Martina, PaedDr.

PC 1/2, notebook

utorok, piatok

12.20 - 14.20

     11.25 - 13.25

15

Športový 3.-5. roč.

Pašková Soňa, Mgr.

ŠH

štvrtok

13.20 - 15.20

 

TOPlist