Súťaže 2015/16

Talentárium - apríl-jún

Celoškolská súťaž vo výtvarnej, literárnej, dramatickej, hudobno- tanečnej aj športovej disciplíne.

Súťaž v speve je už síce za nami, ale spolu so športovou súťažou sa vyhodnotia až na konci roka!! 

Trieda

Výtvarná

súťaž

Literárna

súťaž

Dramatická

súťaž

Tanečná

súťaž

Moderátor

Spevácka

súťaž

Športová

súťaž

1.A 0 0 0 0+0 0    
1.B 0 0 0 0+0 0    
2.A 0 0 0 0+0 0    
2.B 0 0 0 0+0 0    
3.A 0 0 0 0+0 0    
3.B 8 0 0 10+0 10    
4.A 0 0 10 8+10 8    
4.B 10 10 10 10+8 8    
5.A 10 10 10 10+10 10    
5.B 6 9 0 10+9 7    
6.A 8 8 9 8+0 9    
6.B 6 0 9 0+0 8    
7.A 0 0 0 0+0 0    
7.B 6 8 10 9+8 8    
8.A 4 8 8 8+8 8    
8.B 0 0 0 0+0 0    
9.A 0 0 0 0+0 0    
9.B 0 0 0 0+0 0    

Foto šport:

Foto spev:

Foto tanec:

Viac fotografií z tanca je TU!

Foto dráma:

Viac fotografií z dramatickej súťaže je TU!

 

 

Súťaž   MUDROŠ (okresné kolo) 6.6.2016

5. ročník
1. miesto: Soňa Pekarčíková ( Or. Jasenica) – 24 b.
2. miesto: Gabriela Mlynarčíková (Mútne) – 23b.
3. miesto: Lenka Ligošová (Or. Veselé) – 22b.
4. miesto: Adela Bugajová (Mútne) – 22b.
 
6. ročník
1. miesto: Matúš Vlžák ( Or. Jasenica) – 20b.
2. miesto: Vladimír Tisoň (Mútne) – 16b.
3. miesto: Adrián Kopta ( Or. Jasenica) – 16b.
8. miesto: Alex Matejas (Mútne) – 13b.
9. miesto: Marek Karliak (Mútne) – 12b.
 
7. ročník
1. miesto: Soňa Vrábová ( Or. Jasenica) – 26b.
2. miesto: Marek Kozaňák (Mútne) – 24b.
3. miesto: Eva Pekarčíková (Or. Veselé) – 23b.
4. miesto: Eva Kriššová (Mútne) – 21b.
7. miesto: Natália Vnenková (Mútne) – 18b.
 
8. ročník
1. miesto: Tomáš Prielomek ( Or. Jasenica) – 26b.
2. miesto: Dávid Matejas (Mútne) – 19b.
3. miesto: Jozef Bugaj (Mútne) – 17b.
7. miesto: Natália Bjaloňová (Mútne) – 12b.
 
9. ročník
1. miesto: Marek Tomašák (Mútne) – 25b.
2. miesto: Viktória Sameliaková (Or. Veselé) – 20b.
3. miesto: Michal Polák ( Or. Jasenica) – 20b.
4. miesto: Soňa Tomašáková (Mútne) – 15b.
6. miesto: Paulína Kubaľová (Mútne) – 14b.
 

 Mudroš (školské kolo) - 3.6.2016

Kategória
Poradie
Meno a priezvisko
Body
5. ročník
1.
Adela Blažeňáková
18
 
2.
Gabriela Mlynarčíková
15
 
3.
Adela Bugajová
15
 
4.
Soňa Boleková
15
 
5.
Alžbeta Holubjaková
14
 
6.
Simona Petruláková
13
6. ročník
1.
Vladimír Tisoň
14
 
2.
Marek Karliak
14
 
3.
Alex Matejas
13
 
4.
Andrej Vojtas
11
 
5.
Tobias Vraňák
9
 
6.
Beáta Olašáková
9
7. ročník
1.
Marek Kozaňák
18
 
2.
Eva Kriššová
13
 
3.
Natália Vnenková
13
 
4.
Jana Ondreková
12
 
5.
Maroš Rončák
12
 
6.
Denisa Samuhelová
9
8. ročník
1.
Jozef Bugaj
18
 
2.
Dávid Matejas
12
 
3.
Natália Bjaloňová
12
 
4.
Soňa Babečková
11
 
5.
Simona Brandysová
11
 
6.
Klára Jurčáková
10
9. ročník
1.
Marek Tomašák
17
 
2.
Paulína Kubaľáková
14
 
3.
Soňa Tomašáková
12
 
4.
Kristína  Jurčáková
11
 
5.
Miroslava Kšenzuláková
11
 
6.
Filip Durčák
9
 

 

Sudoku (školské kolo) - 27.5.2016

Kategória
Miesto
Meno
 
 
1. - 2. ročník
1.
Karin Rončáková 2.B
2.
Marek Kudla 2.A
3.
Adam Kubaľa 2.A
 
Karin Bugajová 2.A
Adela Maruščáková 1.B
Matej Holubjak 1.B
Melisa Mroceková 1.B
Aneta Burdiláková 2.B
Rozália Bugajová 1.B
ostatní neúspešní
 
3. - 4. ročník
1.
Ester Jurčáková 4.A
2.
Laura Tisoňová 4.B
3.
Tibor Godiš 4.B
 
Adriana Krišová 4.A
Gregor Jurčák 3.B
Marko Jozefiak 4.A
Aneta Kormanová 3.A
Kristína Krišová 3.B
Michaela Murínová 3.A
Ema Babečková 3.A
ostatní neúspešní
 
5. - 7. ročník
1.
Jana Ondreková 7.B
2.
Ondrej Durčák 5.B
3.
Marián Iglarčík 5.A
 
Bianka Jurčáková 6.B
Eva Paterková 6.B
ostatní neúspešní
8. - 9. ročník
1.
Michaela Vojtasová 8.B
2.
Jozef Bugaj 8.B
 
ostatní neúspešní

 

Jednota Futbal CUP - 26.5.2016

Regionálne kolo vo futbale starších dievčat sa hralo v Dolnom Kubíne. Dievčatá sa umiestnili na 2. mieste. Zápasy družstiev skončilo nasledovne:

Mútne 3:2 Tvrdošín (góly - Lenka B., Mirka K. a Slávka V.)
Mútne 3:4 Oravský Podzámok (
góly - 2 Slávka V. a jeden Mirka K.)


 

Detská atletika - 26.5.2016

Slovenský atletický zväz v spolupráci so ZŠ Slnečná Námestovo zorganizoval pre žiakov 1.-4. ročníka atletické preteky. Deväť družstiev z okresu Námestovo bojovalo vo ôsmych disciplínach: Prekážková dráha "Formula", štafetový beh v kombinácii šprint a beh cez prekážky, skok do diaľky z miesta, hod plnou loptou, hod oštepom do kruhu, beh cez frekvenčný rebrík, skok do strán a preskakovanie olympijských kruhov. Našim štvrtáčikom sa podarilo získať 3. miesto!!! laugh

 

 

Coca Cola - 18.5.2016

Krajské kolo vo futbale starších dievčat sa konalo v Ľubochni. Divčatám sa po výsledkoch: Mútne 0:4 Ľubochňa, Mútne 3:0 Liptovska Tepla a Mútne 0:2 Štiavnik, podarilo získať krásne 3. miesto!

Zber papiera - september-máj

1. miesto: 9.5 - 737 kg
2. miesto: 7.B - 398 kg
3. miesto: 6.B - 382 kg
 
4. miesto: 4.B - 363 kg
5. miesto: 3.A - 297 kg
6. miesto: 1.B - 234 kg
7. miesto: 6.A - 90 kg
8. miesto: 3.B - 89 kg
9. miesto: 5.B - 56 kg
10. miesto:1.A - 46 kg
11. miesto: 5.A - 22,5 kg
12. miesto: 4.A - 20 kg
13.miesto: 8.A - 14 kg

Súťaž družstiev mladých zdravotníkov - 5.5.2016

Súťaž družstiev mladých zdravotníkov  sa konala 5. 5. 2016 v Dolnom Kubíne. Organizoval ju Slovenský Červený kríž, Územný spolok Orava Dolný Kubín.  Súťaže sa zúčastnili dva družstvá mladých zdravotníkov zo zdravotníckeho záujmového útvaru. Súťažili v štyroch náročných  disciplínach: 1. Poskytovanie prvej pomoci, 2. Resuscitácia, 3. Vedomosti o Červenom kríži, 4. Zdravotnícke vedomosti. Družstvo mladších zdravotníkov: L. Tvarožková, E. Paterková, A. Blažeňáková, N. Hewová a ich kapitán A. Vojtas obsadili krásne tretie miesto. Družstvo starších zdravotníkov: kapitánka P. Kubaľáková, S. Tomašáková, D. Mlynarčíková, J. Briššová a  S. Šurinová bolo tiež úspešné.

Euráčik (školské kolo) - 3.5.2016

Kategória
Poradie
Meno a priezvisko
Body
3. ročník
1.
Katarína Holubjáková
8
 
2.
Aneta Kormanová
8
 
3.
Pavol Veselovský
7
 
4.
Gregor Jurčák
7
 
5.
Roman  Bielák
6
 
6.
Adam Triebeľ
1
4. ročník
1.
Sebastián Kosmeľ
6
 
2.
Tibor Godiš
5
 
3.
Martin Brišš
5
 
4.
Laura Tisoňová
5
 
5.
Ester Jurčáková
3
 
6.
Renáta Kšenzuláková
2
5. ročník
1.
Henrich Vojtas
15
 
2.
Adela Blažeňáková
11
 
3.
Gabriela Mlynarčíková
9
 
4.
Soňa Boleková
8
 
5.
Adela Bugajová
7
 
6.
Ľubica Veselovská
5
6. ročník
1.
Ján Lukašák
16
 
2.
Vladimír Tisoň
10
 
3.
Lukáš Pjontek
10
 
4.
Andrej Vojtas
8
 
5.
Janka Holubjáková
8
 
6.
Tomáš Jozefjak
8
7. ročník
1.
Marek Kozaňák
18
 
2.
Martin Bjaloň
16
 
3.
Jana Kavoňová
16
 
4.
Beáta Krišová
8
 
5.
Renáta Mroceková
7
 
6.
Jana Ondreková
7
8. ročník
1.
Barbora Veselovská
14
 
2.
Dávid Matejas
12
 
3.
Viktória Kapičáková
11
 
4.
Simona Brandysová
11
 
5.
Jozef Bugaj
9
 
6.
Natália Bjaloňová
6
9. ročník
1.
Matúš Zavodančík
14
 
2.
Matúš Kapičák
14
 
3.
Dominika Mlynarčíková
11
 
4.
Miroslava Kšenzuláková
11
 
5.
Marek Tomašák
10
 
6.
Soňa Tomašáková
9
 
 

Orava má talent - 24.4.2016

Regionálna súťaž o najlepšie talenty na Orave sa konala v kultúrnom dome v Námestove. Zo 40.-tich súťažiacich do finále postúpilo len desať najlepších. Medzi nimi patrila Bianka Jurčáková (6.B), ktorá spievala ľudovú pieseň a získala cenu poroty, ďalej dve žiačky zo 7.A - Veronika O. a Natália B., ktoré tancovali step za súkromnú umeleckú školu Pierotte a žiaci 9. ročníka, ktorí tancujú vo folklórnom súbore Mútňanka. Tým sa vďaka podpore divákom podarilo získať cenu diváka. laugh

 

Let´s sing - 22.4.2016

3. ročník súťaže v spievaní anglickej piesne bol určený žiakom 3.-9. ročníka, ktorí sa učia anglický jazyk.  Súťaž mala tri kategórie - najmladší žiaci (3.-4. ročník), mladší (5.-6. ročník) a starší žiaci (7.-9. ročník).  Okrem spevu sa hodnotil počet zúčastnených z triedy, kostýmy a kulisy, a bod naviac bol aj za zapojenie triedneho učiteľa. Rozhodcovia mali ťažkú úlohu, no nakoniec určili nasledovné umiestnenie:
                                 3.- 4. ročník                   5.- 6. ročník                      7.- 9. ročník
          1. miesto:               4.B                                5.A                                       8.A               
          2. miesto:               3.B                                6.A                                       7.A
          3. miesto:               4.A                                6.B                                       7.B
 
Viac fotografií zo súťaže je TU!
 
 

Chytráčik (regionálne kolo)- 18.4.2016

Kategória
Poradie
Meno a priezvisko
Škola
Body
5. ročník
1.
Mathias Kurťák
ZŠ s MŠ Oravská Jasenica
11
 
2.
Petra Kinierová
ZŠ s MŠ Oravské Veselé
10
 
3.
Soňa Boleková
ZŠ s MŠ Mútne
10
 
4.
Henrich Vojtas
ZŠ s MŠ Mútne
9
 
5.
Roman Brontvaj
ZŠ s MŠ Oravská Jasenica
8
 
6.
Nina Žofajová
ZŠ s MŠ Oravská Jasenica
8
 
7.
Gabriela Mlynarčíková
ZŠ s MŠ Mútne
8
 
8.
Simona Jurčáková
ZŠ s MŠ Oravské Veselé
8
6. ročník
1.
Zlatica Kšenzuláková
ZŠ s MŠ Mútne
11
 
2.
Ján Sameliak
ZŠ s MŠ Oravské Veselé
8
 
3.
Vladimír Tisoň
ZŠ s MŠ Mútne
8
 
4.
Aneta Pavčová
ZŠ s MŠ Oravská Jasenica
8
 
5.
Lukáš Pjontek
ZŠ s MŠ Mútne
8
 
6.
Marika Šimurdová
ZŠ s MŠ Oravské Veselé
7
 
7.
Jakub Holubjak
ZŠ s MŠ Oravské Veselé
6
 
8.
Nikola Jadroňová
ZŠ s MŠ Oravská Jasenica
5
 
9.
Roman Polák
ZŠ s MŠ Oravská Jasenica
4
7. ročník
1.
Marek Kozaňák
ZŠ s MŠ Mútne
11
 
2.
Natália Blažeňáková
ZŠ s MŠ Mútne
9
 
3.
Matej Polák
ZŠ s MŠ Oravská Jasenica
9
 
4.
Štefan Laštík
ZŠ s MŠ Oravská Jasenica
8
 
5.
Soňa Vrábová
ZŠ s MŠ Oravská Jasenica
7
 
6.
Tibor Kinier
ZŠ s MŠ Oravské Veselé
4
 
7.
Martin Pňaček
ZŠ s MŠ Oravské Veselé
4
 
8.
Andrea  Gočalová
ZŠ s MŠ Oravské Veselé
3
 
9.
Maroš Rončák
ZŠ s MŠ Mútne
3
8. ročník
1.
Tomáš Prielomek
ZŠ s MŠ Oravská Jasenica
9
 
2.
Andrej Farský
ZŠ s MŠ Oravská Jasenica
9
 
3.
Viktória Kapičáková
ZŠ s MŠ Mútne
9
 
4.
Natália Bjaloňová
ZŠ s MŠ Mútne
8
 
5.
Simona Brandysová
ZŠ s MŠ Mútne
8
 
6.
Klára Murínová
ZŠ s MŠ Oravské Veselé
7
 
7.
Milan Madleňák
ZŠ s MŠ Oravská Jasenica
6
 
8.
Bianka Riegerová
ZŠ s MŠ Oravské Veselé
6
9. ročník
1.
Miroslava Kšenzuláková
ZŠ s MŠ Mútne
10
 
2.
Matúš Kapičák
ZŠ s MŠ Mútne
9
 
3.
Marek Tomašák
ZŠ s MŠ Mútne
8
 
4.
Filip Špehár
ZŠ s MŠ Oravská Jasenica
7
 
5.
Patrik Murín
ZŠ s MŠ Oravské Veselé
7
 
6.
Michaela Florková
ZŠ s MŠ Oravská Jasenica
7
 
7.
Nikola Laštíková
ZŠ s MŠ Oravská Jasenica
5
 
8.
Matúš Murín
ZŠ s MŠ Oravské Veselé
4
 

 

Coca-cola (žiačky) - 14.4.2016

V Mútnom sa na futbalovom ihrisku napriek nepriaznivému, daždivému počasiu postavili proti sebe dvaja protihráči - žiačky z Mútneho a Or. Podzámku. Našim sa podarilo zvíťaziť 2:0 a keďže sa ďalší súper (z Tvrdošína) nedostavil vyhrali celú súťaž a postupujú ďalej!!

 

 

 

Chytráčik (školské kolo) - 5.4.2016

5. ročník
1. miesto: Gabriela Mlynarčíková
2. miesto: Soňa Boleková
3. miesto: Henruch Vojtas
 
6. ročník
1. miesto: Vladimír Tisoň
2. miesto: Zlatica Kšenzuláková
3. miesto: Alex Matejas
 
7. ročník
1. miesto: Natália Blažeňáková
2. miesto: Marek Kozaňák
3. miesto: Maroš Rončák
 
8. ročník
1. miesto: Viktória Kapičáková
2. miesto: Natália Bjaloňová
3. miesto: Simona Brandysová
 
9. ročník:
1.miesto: Miroslava Kšenzuláková
2.miesto: Matúš Kapičák
3.miesto: Marek Tomašák
 
 

 

Dejepisná olympiáda - 31.3.2016

V Martine sa konalo krajské kolo Dejepisnej olympiády, na ktorom našu školu úspešne reprezentoval žiak 9.A., Marek Tomašák, ktorý v kategórii C získal 3. miesto.

 

Slávi Slovensko (školské kolo) - 23.3.2016

Dňa 23. 3. sa uskutočnilo ŠK Slávik Slovenska. V kategórii 1. -3. ročník súťažilo 15 žiakov. Boli udelené dve prvé miesta, dve druhé a dve tretie miesta.
 
1. miesta Karin Bugajová 2. A
               Vanesa Bjaloňová 2. A
2. miesta Petronela Jurčáková 1. A
               Dominik Kšenzulák  1. B
3. miesta Magdaléna Kšenzuliaková 3. A
               Lucia Vojtasová  2. A

 

Hviezdoslavov Kubín - 21.3.2016

 Kategória 2.-4. ročník
Poézia
1. miesto- Karin Rončáková 2. B
2. miesto- Karin Bugajová 2. A
               Ema Babečková 3. A
3. miesto- Matej Muller 2. B
               Tatiana Rypáková 2. A
 
Próza
1. miesto- Daniela Blažeňáková 4. B
2. miesto- Ester Jurčáková 4. A
3. miesto- Gregor Jurčák 3. B
                Pavol Blažeňák 3. A
 
 

Florbal žiakov ZŠ  (okresné kolo) - 14.3.2016

V okresnom kole vo florbale sa popasovali žiaci z Mútneho, Krušetnice, Klina a z Námestova - ZŠ Komenského a gymnázia. Na úvod ich svojim tancom povzbudili "roztlieskavačky" z gymnasticko-tanečného krúžku. Po vzájomných zápasoch skončilo na 1. mieste - Mútne, na 2. mieste - Klin a na 3. mieste žiaci z gymnázia. Všetkým srdečne blahoželáme a našim chlapcom držíme palce na kvalifikácii na kraj! 

Viac fotografií z florbalu je TU!

 

Vybíjaná (okresné kolo) - 7.3.2016

V Námestove na ZŠ Slnečná sa stretli na okresnom kole družstvá z Hruštína, Rabče, Zakamenného, Mútneho a Námestova. Kedže niektoré silné hráčky nemohli nastúpiť pre zdravotné, alebo rodinné dôvody - zastúpili ich mladšie. Naše žiačky skončili na tzv. zemiakovom, ale pre nás krásnom 4. mieste! 

 Viac fotografii je TU

 

 

Vybíjaná (obvodné kolo) - 26.2.2016

V obvodnom kole sa v súťaži vo vybíjanej stretli proti sebe Oravské Veselé a Mútne. Oravská Jasenica nenastúpila. V prvom polčase zvíťazilo Or. Veselé o jednu hráčku, no v druhom zápase sa našim dievčatám viac darilo a nakoniec vyhrali o tri body. Postupujú teda do okresného kola. Blahoželáme!

 laugh

 

 

Rozprávkové vretienko (školské kolo) - 17.2.2016

I. kategória: 1. Marko Jozefjak 4.A a Pavol Veselovský 3.A

2. Mária Mrekajová 4.B

3. Ema Babečková 3.A

II. kategória: 1. Beáta Vojtasová 8.A

2. Adriána Kozaňáková 6.A

3. Katarína Kšenzuláková 8.B

Šaliansky Maťko (školské kolo) - 19.1.2016

 
1. kategória:  1. Marcela Jozefiaková, 3.B
                       2. Pavol Blažeňák, 3.A
                       3. Michaela Murínová, 3.A  
                            Ema Babečková, 3.A
 
2. kategória: 1. Samuel Vaterka, 4.A
                            2. Monika Samuhelová, 5.A
                                3. Ester Jurčáková, 4.A          
 
    3. kategória: 1. Adriana Kozaňáková 6.A
 
3.ka                                                                                                                                                                                                                                                                 

Olympiáda z anglického jazyka (okresné kolo) - 13.1.2016

Dňa 13.01.2016 sa v CVČ v Námestove konalo okresné koly olympiády z anglického jazyka. V kategórii 1A (5. – 7. ročník) našu školu reprezentovala Magdaléna Veselovská, 7.A a v kategórii 1B Zuzana Paľová, 9.A. Žiačky sa stali úspešnými riešiteľkami. Gratulujeme a tešíme sa, že obetovali svoj voľný čas na prípravu a napriek náročnosti súťaže sa do nej zapojili. Vďaka patrí aj p. učiteľkám, ktoré žiačky pripravovali: Ing. Alene Brontvajovej a Mgr. Márii Paterkovej.

Vianočná latka - 15.12.2015

Žiaci našej školy sa zapojili do všetkých kategórii v okresnej súťaže - Vianočná latka, ktorá má už 27 -ročnú tradíciu. V kategórii 7. ročník chlapci sa nám podarilo získať krásne 2. miesto - blahoželáme P. Vojtasovi zo 7.B triedy!!! laugh

Vianočná výzdoba - 11.12.2015

Za krásne vyzdobené triedy dostali všetci žiaci od pána starostu deň voľna. Okrem toho získavajú žiaci na prvých miestach pobyt v Aquparku v Dolnom Kubíne, alebo deň voľna. Na druhých miestach 3 voľné vyučovacie hodiny (podľa uváženia) a na treťom mieste - dve voľné hodiny. Vyhodnotenie súťaže:

Kategória 4.- 6. ročník
1. miesto: 4.B a 6.A
2.miesto: 5.A, 5.B a 6.B
3. miesto: 4.A
 

Kategória 7.-9. ročník:
1.miesto: 8.B, 7.A a 9.B
2.miesto: 8.A a 9.A
3.miesto: 7.B
 
Viac fotografii je TU!
 
 

Pytagoriáda 

Kategória
Miesto
Riešiteľ
Body za úlohy
Body za čas
Body spolu
P3 – 1. miesto
P . Veselovský
14
10
25
         2. miesto
A. Kormanová
13
11
24
         3. miesto
P. Blažeňák, G. Jurčák
11
10
21
Úspešní riešitelia:
D. Majcher
11
9
20
 
D. Le
10
8
18
E. Babečková
11
5
16
M. Murínová
10
6
16
K. Kapičáková
10
4
14
Neúspešní:
M. Kavoň, H. Boleková
9
 
9
 
K. Holubjáková,A. Babečka,
E. Bugajová, A. Straka,
Z. Vraňáková, D. Ovšáková,
A. Bruníková, M. Kšenzuliaková
8
 
8
F. Kšenzuliak, R. Bjelák,
        7
 
7
F. Tisoň
6
 
6
A. Triebeľ, A. Holubjaková
4
 
4

 

Kategória
Miesto
Riešiteľ
Body za úlohy
Body za čas
Body spolu
P4 – 1. miesto
Laura Tisoňová
13
8
21
         2. miesto
M. Jozefjak
11
2
13
         3. miesto
S. Kosmeľ
10
2
12
P5 - 1. miesto
Ondrej Durčák
10
9
19
       neúspešní:
G. Mlynarčíková
 
 
9
 
S. Boleková, A. Holubjak,
 
 
8
 
A. Blažeňáková, S. Rypáková
 
 
7
 
H. Vojtas
 
 
6
 
M.Samuhelová,Ľ.VeselovskáA. Mrekaj
 
 
5
 
J. Tomašáková, J. Murín,
M. Triebel, A. Bugajová
 
 
4
 
B. Godišová, A. Judiak,
S. Petruláková
 
 
3
 
M. Kovaľ, Ž. Majdová,
A. Holubjaková
 
 
2
P6 – neúspešní:
J. Lukašák, A. Matejas
 
 
8
 
M. Karliak, L. Pjontek
 
 
6
 
T. Jozefjak
 
 
5
 
L. Sekula, K. Vnenková,
B. Olašáková
 
 
4
 
T. Vraňák, Z. Kšenzuláková, J. Holubjáková
 
 
3
 
E. Paterková, J. Holubjak,
L. Rafajová, M. Plechár,
K. Kšenzuláková
 
 
2
 
M. Straka, A. Vojtas,
O. Jurčák
 
 
1
 
B. Jurčáková
 
 
0
P7 – 1. miesto
Natália Blažeňáková
13
1
14
         2. miesto
Marek Kozaňák
11
1
12
        neúspešní:
J. Kavoňová, M. Bjaloň
 
 
7
 
Š. Jozefjak, D. Samuhelová, J. Ondreková, T. Iglarčík
 
 
5
 
M. Rončák, D. Lukašáková, A. Kuchárek
 
 
4
 
E. Tisoňová
 
 
3
 
N. Vnenková, L. Ovšák,
E. Loffayová, B. Krišová,
 V. Chudiaková
 
 
2
 
M. Briššová
 
 
1
P8 – neúspešní:
N. Bjaloňová
 
 
8
 
D. Matejas
 
 
7
 
S. Babečková, J. Bugaj,
S. Brandysová, O. Paterek
 
 
6
 
B. Veselovská,
 V. Kapičáková
 
 
5
 
P. Traj, A. Olašáková
 
 
2
 
A.Pjontek
 
 
1
 
Prvé miesta postupujú do okresného kola v Námestove.
Srdečne gratulujeme!

Červené stužky 

 
Pri príležitosti dňa boja proti AIDS sa naši žiaci zapojili do výtvarnej súťaže Červená stužka v boji proti AIDS - súťaž o najkrajšiu pohľadnicu. Vybrali sme tie najkrajšie práce. Žiaci majú možnosť vyhrať zaujímavé vecné ceny.
 

Florbal - staršie žiačky

Obdiv pre „baby“, ktoré získali striebro na kraji OXDOG CUP, keď prehrali len s víťazom z Tvrdošína. Zdolali Budatín , Belú , D. Kubín. Čadca skrečovala.

 

iBobor - 11.-13.11.2015
 
Aj tento rok sa žiaci našej školy zúčastnili celoslovenskej informatickej súťaže iBobor.
V stredu 11.11.2015  kategórii Kadet  (8. – 9.ročník) súťažilo 33 žiakov, z ktorých boli najúspešnejší: D.Matejas, S.Babečková, Z.Paľová, J. Bugaj, V.Kapičáková, M.Kšenzuláková, M.Tomašák, S. Brandysov, F.Durčák, M.Kapičák, K.Jurčáková, A.Kosmeľová, A.Babečková, A.Rypák...
Vo štvrtok 12.11.2015 v kategórii Benjamín (5. – 7.ročník) súťažilo 58 žiakov, z ktorých boli najúspešnejší:  H.Vojtas, M.Kozaňák, P.Vojtas, Š. Jozefjak, M. Kosmeľ, M.Bjaloň, T.Vraňák, N.Blažeňáková, M.Kšenzuľáková...
V piatok 13.11. 2015 v ktegórii Bobrík (3. – 4.ročník) súťažilo 22 žiakov. Tu k tým najúspešnejším patria: E.Jurčáková, L.Tisoňová, M.Jozefjak, G.Jurčák, D.Blažeňáková, K.Kapičáková, D.Majcher, S.Vaterka, M.Brišš...
Všetkým zúčastneným úspešným riešiteľom gratulujeme, lebo súťažiacich bolo nemálo.
Tejto celoslovenskej súťaže sa tento rok zúčastnilo 66 843 súťažiacich z 982 škôl.
 

Veľký futbal (staršie žiačky) - 5.11.2015

V obvodnom kole Coca-cola veľký futbal v Oravskom Veselom sa našim žiačkam podarilo zvížaziť krásne 5:1 a postupujú do okresného kola! wink

Florbal staršie žiačky (okresné kolo) - 4.11.2015

Dievčatá sa nenechali zahambiť a po vzájomných zápasoch 2:2 (Mútne-Novoť), 3:1 (Novoť- Námestovo) a 4:0 (Mútne - Námestovo) tiež získali krásne 1. miesto a postup na regionálne kolo. laugh

Viac fotografii je TU!

Florbal starší žiaci - 3.11.2015

V športovej hale v Mútnom sa odohrali zápasy okresného kola s hráčmi z Múteho, Novoti, Lokce a z Námestova. Možno aj priazeň a pozbudovanie divákov prispelo k výhre domácich nad ostatnými družstvami. Mútne z 1. miesta postupuje do regionálneho kola!! Gratulujeme!! wink

Viac fotografii z florbalu je TU!

 

Malý futbal (staršie žiačky) -29.10.2015

Okresné kolo Coaca-cola v malom futbale starších žiačok prebehlo v Námestove. Zúčastnili sa ho žiačky z Mútneho, Or. Veselého, Lokce, Rabče a z Námestova. Po vzájomných zápasoch do regionálneho kola postúpili Mútňanky!laugh

Zápasy: Mútne - Lokca 3:3, Mútne- Námestovo 2:1, Mútne- Oravské Veselé 5:0, Mútne- Rabča 7:1.

 

Záložka do knihy spája školy: Múdrosť ukrytá v knihách

Naša škola sa zapojila do uvedeného projektu v rámci  Medzinárodného mesiaca školských knižníc. Bola nám pridelená družobná škola J. A. Komenského z Púchova, s ktorou sme si záložky vymenili. Zo záložiek  sme  urobili výstavku a porota zložená zo žiakov vybrala tie najkrajšie.

Výhercovia:
1. ročník    Lucia Maláková              1.A
2. ročník     Gabika Veselovská         2.A
3. ročník          Dávid Le                   3. A
4. ročník        Marko Jozefjak           4. A
5. ročník           Sára Brišová            5. A
6. ročník        Bianka Jurčáková       6.B
7. ročník      Natália Vnenková         7. A
8. ročník        Mária Bieláková         8. B
9. ročník       Kristína Blahútová      9. B
Výhercom blahoželáme !
 
 

Netradičné dary Zeme - 23.10.2015

Žiaci sa zúčastnili súťaže v zbere netradičných polodov - vo veľkosti, ale aj tvaroch. Každý žiak, ktorý objavil doma, alebo na dvore niečo zaujimavé sa tým mohol pochváliť v škole a získať sladkú odmenu.

Do súťaže sa zapojili:

Zaujmavé tvary darov Zeme - A. Maruščáková (1.B), T. Rypáková (2.A), V. Holubjaková (2.B), M. Bugajová, E. Babečková, B. Holubjaková (3.A) a R. Kšenzuláková (4.B)

Maxi dary Zeme - S. Straková, M. Tomašáková, L. Kriš, P. Ondrek, R. Bugajová, K. Holubjaková (1.B), L. Vojtasová, S. Závodančíková, P. Juríčková, D. Vraňák, L. Babečková (2.A), L. Tomašák, K. Dikorasová (2.B), M. Brišš, E. Jurčáková (4.A)

Malý futbal (obvodné kolo)- 15.10.2015

Staršie žiačky zvíťazili nad Oravským Veselým aj Oravskou Jasenicou a z prvého miesta postupujú na okresné kolo. Dievčatám blahoželáme!

Viac fotograii je TU!

 

Atletický štvorboj - 28.9.2015

Viac fotografii z atletiky je TU!

Cezpoľný beh - 24.9.2015

Tento rok sa cezpoľný beh konal v krásnej prírode nad Oravskou Polhorou na Slanej vode. Naši žiaci sa zapojili v oboch kategóriach.

Viac fotografii z behu je TU!

 

TOPlist