Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Súťaže 2012/13

IQ Olympiáda - 7.5. 2013

 Žiaci našej školy sa zúčastnili 3.ročníka IQ-olympiády v prostredí Chaty Slaná voda v Oravskej Polhore. Olympiádu organizovala nezisková medzinárodná organizácia združujúca nadpriemerne inteligentných ľudí - Mensa Slovensko. Súťažilo sa v dvoch kategóriách žiaci 7.roč. a žiaci 8.roč. Našu školu reprezentovali P. Babečka, L. Kšenzulák a M. Mudroň za 7.roč, ktorí svojim riešením logických úloh získali krásne 1.miesto. 8. ročník reprezentovali A. Blahút, D. Burdilák a D. Durčák, ktorí si získali 4.miesto.

 

Štúrov Zvolen - 2.5.2013

Na okresnom kole súťaže v rétorike sa naše žiačky umiestnili na prvých pozíciách. 3. miesto získala naša žiačka Kristínka Jurčáková  a krásne 1. miesto žiačka 9.A triedy Renáta Kozaňáková, a tým aj priamy postup na celoslovenské kolo do Zvolena, ktoré sa bude konať 27.-28. mája.

 

Futbal- staršie žiačky - 26.4.2013

V  Or. Podzámku sa naše žiačky zúčastnili súťaže vo veľkom futbale. Zápasy skončili nasledovne:
Mútne: Dolný Kubín  6:0
Mútne: Oravský Podzámok 0:0
Mútne: Oravské Veselé 1:1
Dievčatá skončili na 2.mieste. K víťazstvu im chýbal 1 bod!!


 

Sviatok v prednese ruskej poézie a prózy - 24.4.2013
 
V našej škole sa uskutočnilo okresné kolo v prednese ruskej poézie a prózy pod názvom „Michalkov pamätník“. Žiaci základných škôl, ktorí sa učia druhý cudzí jazyk od 6. ročníka – ruský jazyk si zasúťažili a ukázali krásu a príťažlivosť ruskej poézie a prózy.
Našu školu reprezentovali v I. kategórii roč. 6.-7.
1. Paula Murínová - 7.A trieda
2. Kristína Iglarčíková – 7.A trieda
3. Kristína Jurčáková – 6.B trieda.
V II. kategórii roč. 8.-9. žiačka deviateho ročníka Renáta Kozaňáková – úspešná recitátorka, ktorá predniesla báseň S. Jesenina Breza.
V nepovinnej kategórii výtvarných prác „Svet ruskej rozprávky“ získala ocenenie práca A. Kšenzulákovej zo 7.A triedy. Táto súťaž v prednese ukázala, že aj v našej škole máme talenty nielen na recitáciu, ale aj na výtvarný prejav, ktorý reprezentovalo 8 žiakov. Tieto práce krášlia učebňu ruského jazyka.

Súťaž Hliadok mladých zdravotníkov - 24.4.2013

V dolnom Kubíne sa konala súťaž zdravotníkov I. a II. stupňa, na ktorom sa zúčastnili aj žiačky zdravotného útvaru pod vedením G. Vojtasovej. Mária Kosmeľová  mala tú česť prečítať slávnostný sľub súťažiacich.  Dievčatá I. stupňa získali krásne 2. miesto
a dievčatá II. stupňa 3. miesto.

Foto: http://zsmutne.wbl.sk/rok_2012-13/foto/zdravotnicky_dk.doc

 

 

 Slávik Slovenska - školské kolo

I.kategória 
1. miesto Bianka Jurčáková
2. miesto Andrej Mrekaj a Ondrej Durčák
3. miesto Adriána Kozaňáková
 
II. kategória
1. miesto - Alexandra Jurčáková
2. miesto - Beáta Blažeňáková
3. miesto - Matúš Zavodančík
 
III. kategória
1. miesto - neudelené
2. miesto - Ivana Judiaková, Andrea Strakuľáková
3. miesto - Kristína Bjalončíková

 

Hviezdoslavov Kubín - 25.3.2013

25.3.2013, v mesiaci venovanom knihe,  sa konalo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína v prednese poézie a prózy.

1. kategória: 1.-4. ročník

1. miesto- neudelené

2. miesto: Gabriela Mlynarčíková, 2.A a Adelka Blažeňáková, 2.B

3. miesto: Janka Kavoňová, 4.A a Beátka Blažeňáková, 4.A

2. kategória: 5.-7. roč.

Poézia: 1. Alexandra Jurčáková, 6.B

2. Matúš Zavodančík, 6.B

3. Filip Durčák, 6.B

Próza: 1. Matúš Kapičák, 6.B

2. Kristína Iglarčíková, 7.A

        3. Kristína Jurčáková, 6.B       

                                        

Pytagoriáda - úspešní riešitelia
Školské kolo (11.-12.12.2012):
P3 – Blažej Jurčák (3.C)
P4 - Natália Blažeňáková, Martin Bjaloň, Dominik Vojtas a Marek Kozaňák (4.A)
P5 - Viktória Kapičáková (5.A), Dávid Matejas a Natália Bjaloňová (5.B)
P6 - Marek Tomašák a Tomáš Blažeňák (6.A), Matúš Kapičák a Miroslava Kšenzuláková (6.B)
Obvodné kolo (19.-20.3.2013 v Námestove):  
P3 – Blažej Jurčák (3.C)
P4 - Natália Blažeňáková (4.A)
P5 - Viktória Kapičáková (5.A)
P6 - Matúš Kapičák (6.B)
 
Matematická olympiáda - úspešní riešitelia
Školské kolo (október 2012 - február 2013):
Z5 - Dávid Matejas (5.B) a Viktória Kapičáková (5.A)
Z6 - Zuzana Paľová a Marek Tomašák (6.A)
Z7 - Peter Babečka (7.A)
Obvodné kolo (23.1.2013 v Námestove):
Z5 - Dávid Matejas (5.B)
 
Matematický klokan - úspešní riešitelia
Školské kolo (25.3.2013):
Klokanko 2 – Henrich Vojtas (2.B)
Klokanko 3 – Blažej Jurčák, (3.C)
Klokanko 4 – Marek Kozaňák a Martin Bjaloň (4.A)
Školák 6 – Zuzana Paľová, 6. A (školský šampión)
Kadet 9 – Pavol Šurin (9.B)
 
 

Veľkonočný turnaj v stolnom tenise (20. a 22.3.2013)

V dňoch 20.marca a 22.marca sa uskutočnil na ZŠ s MŠ v Mútnom stolnotenisový turnaj chlapcov a dievčat. Turnaje v stolnom tenise sa na našej škole pravidelne uskutočňujú každý rok v predvianočnom a predveľkonočnom čase. V tomto školskom roku sa veľkonočného turnaja v kategórii chlapcov zúčastnilo 22 žiakov a v kategórii dievčat 11 žiačok.

Kategória chlapci: 1. Karol Kozaňák 8.B

2. Peter Kapičák 8.B

3. Erik Veselovský 8.A

Kategória dievčatá: 1.Bianka Bruníková 8.B

2. Simona Babečková 8.B

3. Natália Babečková 7.A

 

 

Naj kniha - 15.3.2013

Marec je mesiacom knihy, to vie každý dospelý, ale aby si to uvedomili i deti, pripravili sme súťaž NAJ- KNIHA. Deti, ale ani dospelí neváhali, a podelili sa s nami všetkými o svoje poklady.

NAJ- STARŠIA:

 1. Anna Kosmeľová, 6. B- rok 1779
 2. Miloš Kosmeľ, 8.A – rok 1801
 3.  Henrich Vojtas, 2.B – rok 1856

NAJ- VÄČŠIA (rozmermi):

 1. O. Kubaľa, 6.B
 2. Z. Kšenzuláková, 3.A

NAJ- ŠIRŠIA (počet strán):

 1. Miroslav Jozefiak- 1310 strán
 2. Félix Jurčák, 7.A- 1182 strán
 3. Klaudia Kosmeľová, 6.A- 1022 strán

NAJ- ZAUJÍMAVEJŠIA:

 1. Matúš Zavodančík, 6.B
 2. Z. Kšenzuláková, 3.A

NAJ- MENŠIA:

 1. Klaudia Kosmeľová, 6.A
 2. Klaudia Kosmeľová, 6.A
 3. Anna Kosmeľová, 6. B

NAJ- KRAJŠIE ILUSTROVANÁ:

 1. Mária Šurinová, 3.A
 2. Lenka Tvarožková, 3.A

Florbal 11.3.2013

V telocvični ZŠ s MŠ Klin sa konalo Obvodné kolo vo florbale starších žiakov ZŠ. Našu školu reprezentovalo 10-členné družstvo. Florbalisti získali 3. miesto. Aby sa florbalové družstvo zúčastnilo na tomto turnaji, muselo vyhrať kvalifikáciu, ktorá sa uskutočnila v telocvični ZŠ Brehy Námestovo - vo februári tohto roka.

Rozprávkové vretienko - 13.2.2013

Školské kolo súťaže pre 2.-4. ročník skončilo nasledovne: prvé miesto nebolo udelené,

II. miesto získali dve žiačky - Zlatica Kšenzuláková z III. A a Gabriela Mlynarčíková z II. A,

III. miesto získala Michaela Kubaľová z II. B triedy.

Dejepisná olympiáda - 5.2.2013

V aule Gymnázia Antona Bernoláka v Námestove sa konalo obvodné kolo Dejepisnej olympiády. Našu školu

reprezentovali 4 žiaci, a  nesklamali: 

1. miesto: Matúš Kapičák, 6.B (kat. F)

1. miesto: Félix Jurčák, 7.A (kat .E)

3. miesto: Paula Murínová, 7.A (kat. E)

6. miesto a úspešný riešiteľ: Renáta Kozaňáková, 9.A (kat. C)

Stolný tenis (chlapci) - 17.1.2013

V Mútnom sa konalo obvodové kolo v stolnom tenise, kde naši žiaci získali 2. miesto.

1.miesto: Cirkevná základná škola Námestovo

2. miesto: Základná škola Mútne

3. mieto: Základná škola Oravské Veselé

Šaliansky Maťko (šlolské kolo)- 18.1.2013

I. kat. (2.-3. roč.):

1. Zlatica Kšenzuláková, 3.A

2. Adriána Kozaňáková, 3.A

3. Alex Matejas, 3.A

II. kat. (4.-5. roč.):

1. Beáta Blažeňáková, 4.A

2. Klára Jurčáková, 5.A

3. Renáta Mroceková, 4.B

III. kat. (6.-7. roč.):

1. Veronika Kozaňáková, 7.B

2. Kristína Iglarčíková, 7.A

3. Kristína Jurčáková, 6.B

 

 

Mikulášsky florbalový turnaj - 9.12.2012

V športovej hale v Rabči sa konal Mikulášsky florbalový turnaj, na ktorom našu školu reprezentovalo 11-členné družstvo starších žiakov. V silnej konkurencii získali naši florbalisti 2. miesto. Za najlepšieho útočníka bol vyhlásený Karol Kozaňák, žiak 8.B.

Zápas medzi učiteľkami a 9-tačkami - 19.10.2012

Opäť sa konal prípravný zápas vo futbale, ktorý bude pokračovať už štvrtým ročníkom rozlúčkového zápasu na konci školského roka. Hlavným rozhodcom sa stal p. uč. Bánovec. Hrací čas bol 3krát 10 min. Učiteliek bolo málo, takže sa nemohli striedať a v prvých 10 minútach dostali 2 góly. Žiačky nemali zľutovania a v ďalších minútach pridali ešte 4 ďalšie góly. No nenechali sa zahanbiť ani učiteľky, ktorým sa v posledných 10 min. podarilo trafiť súperovi do bránky 3 góly. Stav skončil pre žiačky 6:3. Gratulujeme!!!

Futbalový zápas (staršie žiačky) - 16.10.2012

Ťažký zápas so žiačkami z Oravského Veselého skončil napriek mnohým šanciam prehrou 5:2 pre naše dievčatá.

Beh do vrchu - 12.10.2012

V Oravskom Veselom sa našim žiakom v behu darilo. Priniesli si domov so sebou prvé miesto, dve druhé miesta a jedno tretie miesto. GRATULUJEME!!!

1.miesto: A. Olašáková 5.B (kateg. 4.-5. r.)

2. miesto: B. Bruníková 8.B. a Š. Chudiak 9.B (kateg. 8.-9.r.)

3.miesto: S. Babečková 8.B (kateg. 8.-9. r.)

 

Školský pohár vo futbale - 05.10.2012

Školského pohára mladších žiačok, ktorý sa konal u nás v Mútnom sa zúčastnila len ZŠ z Lokce. Napriek vyrovnanému zápasu, však naše dievčata podľahli prehre 4:3.

 

Futbalový zápas Jenota COOP - 04.10.2012

Starší žiaci skončili vo futbalovom zápase na 3. mieste.

 

Atletický štvorboj - 28.09.2012

Na štvorboji dievčatá v Rabči získali 6.miesto a chlapci 7. miesto.

 

Cezpoľný beh - 25.09.2012

 Tento rok sa cezpoľný beh konal v Brezi. Naši žiaci síce individuálne nezískali vysoké miesta, ale chlapcom sa ako skupine podarilo získať pekné 5. miesto (M. Kurčák 9.A - 13m., Roman Krišš 9.A - 15m. a  Š. Chudiak 9.B - 16m). Z dievčat sa najlepšie umiestnila T. Jurčáková a to na 27mieste.

TOPlist