Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Úspechy 2012/13

Úroveň Slovenska

 

 

Miesto

Čo, kde a kedy

Žiak/žiaci

Diplom

 

3.miesto

 

Slovensko-krajina v srdci Európy

(Bratislava 1.10.2012)

 1.kategória 4. ročníka výtvarnej súťaže:

Vladimír Tisoň

Pochválny list

Detská mapa sveta 2013

(Bratislava 28.2.2013)

Adela Blažeňáková, Laura Rafajová a Stanislav

Paterek

Čestné uznanie

Svetielko, ktoré hreje

(Martin marec 2013)

Medzinárodná súťaž a výstava detskej výtvarnej tvorby: Zuzana Paľová a Alexander Rončák

 

Úroveň krajaMiesto

Čo, kde a kedy

Žiak/žiaci

Diplom

1.miesto

 Čo vieš o hviezdach?

(Dolný Kubín 10.4.2013)

 Pavol Šurina
2.miesto

Súťaž družstiev mladých zdravotníkov v prvej pomoci

(Dolný kubín 24.4.2013)

Družstvo I. stupeň: Soňa Tomašáková, Silvia Šurinová, Janka Briššová, Simona Brandysová a Viktória Kšenzuliaková

Čo vieš o hviezdach?

(Dolný Kubín 10.4.2013)

Jakub Tvarožek

 

3.miesto

 

Súťaž družstiev mladých zdravotníkov v prvej pomoci

(Dolný Kubín 24.4.2013)

Družstvo II. stupeň: Mária Kosmeľová, Renáta Straková, Elena Kubalová, Zuzana Brišová a Katarína Rončáková

Čo vieš o hviezdach?

(Dolný Kubín 10.4.2013)

Maroš Kšenzuľák

Stolný tenis

(Čadca 6.3.1213)

Žiačky: V. Tomašáková,  S. Babečková, B. Bruníková, N. Babečková

 

 

 

Úroveň obvodu

 

 

Miesto

Čo, kde a kedy

Žiak/žiaci

Diplom

 

1.miesto

 

 Biologická olympiáda

(Námestovo 16.5.2013)

Kategória D - teoreticko-praktická časť:

Alžbeta Kšenzuláková

 

Kategória D - projektová časť:

Matúš Závodančík

 

Štúrov Zvolen

(Rabča  2.5.2013)

Renáta Kozaňáková (9.A)

Prírodopisná súťaž "Poznaj a chráň"

(Námestovo -16.4.2013)

Kategória E - odbor Geológia: Adam Veselovský

Beh do vrchu

(Or.Veselé 12.10.1212)

Kategória 4.-5.ročník: A. Olašáková (5.B)

 

Dejepisná olympiáda

(Námestovo 5.2.2013)

KategóriaF - 6. ročník: Matúš Kapičák

 

Kategória E- 7. ročník: Félix Jurčák

 Stolný tenis

(Mútne 4.2.013)

Družstvo žiačok: B. Bruníková, S. Babečková, N. Babečková, V. Tomašáková

 

Prírodopisná súťaž

(Námestovo 16.4.2013)

 "Poznaj a chráň" v kategórii E - odbor Geológia:

Filip Durčák


2.miesto

Prírodopisná súťaž "Poznaj a chráň"

(Námestovo  16.4.2013)

Kategória E - odbor Geológia: Filip Durčák

Biologická olympiáda

(Námestovo 6.2.2013)

Kategória C (teoreticko-praktická časť):

Tomáš Kriš

 

Kategória C (projektová časť):

Mária Straková

Beh do vrchu

(Or.Veselé 12.10.2012)

Kategória 8.-9.ročník:

B. Bruníková (8.B)

Š. Chudiak (9.B)

Dejepisná olympiáda

(Námestovo 5.2.2013)

Kategória E- 7. ročník: Paula Murínová
3. miesto

Biologická olympiáda

(Námestovo 16.5.2013)

Kategória D - teoreticko-praktická časť:

Silvia Krišová

 

Kategória D - projektová časť:

Kristína Jurčáková

 

Prírodopisná súťaž

(Námestovo 16.4.2013)

"Poznaj a chráň" v kategórii E - odbor Geológia:

Ondrej Hušľa

Štúrov Zvolen

(Rabča 2.5.2013)

Kristína Jurčáková

Prírodopisná súťaž "Poznaj a chráň"

(Námestovo 16.4.2013)

Kategória E - odbor Geológia: Ondrej Hušľa

Beh do vrchu

(Or.Veselé 12.10.2012)

Kategória 8.-9.ročník: S.Babečková (8.B)

 Florbal

(Klin 11.3.2013)

Starší žiaci

Biologická olympiáda

(Námestovo 6.2.2013)

Kategória C (teoreticko-praktická časť):

Vladislav Kukla

 

Kategória C (projektová časť):

Jakub Tisoň

 

TOPlist