Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Úspechy 2013/14

Úroveň Slovenska

Miesto

Čo, kde a kedy

Žiak/žiaci

Diplom

 

2.miesto

 

Slovensko, krajina v srdci Európy 2013

5. ročník celoslovenskej výtvarnej prehliadky

 Plastika, priestorové stvárnenie

Kolektív žiakov: K. Kosmeľová, J. Muller, M. Plechár, A. Rončák, O. Tisoň, V. Tisoň a H. Vojtas

 

Slávik Slovenska

(Bratislava - 20.6.2014)

I. kategória: A. Mrekaj  
3.miesto

MaLý futbal

(20.-21.2014)

Staršie žiačky  
Úspešný riešiteľ

Biologická olympiáda

(Bratislava 2.-4.4.2014)

Kategória C - projektová časť:

Zuzana Jakubiaková

       

 

 

Úroveň kraja

Miesto

Čo, kde a kedy

Žiak/žiaci

Diplom

 

1.miesto

 

Malý futbal

(Žilina 5.6.2014)

Staršie žiačky:  

Slávik Slovenska

(28.5.2014)

I. kategória: A. Mrekaj  

Biologická olympiáda

(Žilina 13.3.2014)

 Zuzana Jakubiaková

2. miesto

Futbal

(Or.Podzámok 14.5.2014)

Staršie žiačky  

Dejepisná olympiáda

(Martin 1.4.2014)

Kategória E: Marek Tomašák
       

 

Úroveň regiónu

Miesto

Čo, kde a kedy

Žiak/žiaci

Diplom

 

1.miesto

 

Čo vieš o hviezdach

(Dolný Kubín 1.4.2014)

Viktória Kapičáková

Malý futbal Jednota Coop

(Námestovo - 5.5.2014)

Staršie žiačky:
2.miesto

Čo vieš o hviezdach

(Dolný Kubín 1.4.2014)

Katarína Krišová
3. miesto

Malý futbal Jednota Coop

(Námestovo 29.4.2014)

Starší žiaci:

Čo vieš o hviezdach

(Dolný Kubín 1.4.2014)

Jozef Majcher

 

   

 

Úroveň okresu

Miesto

Čo, kde a kedy

Žiak/žiaci

Diplom


1.miesto

Biologická olympiáda

(Námestovo 15.5.2014)

Kategória D (projektová časť):

Anna Kosmeľová

Slávik Slovenska

(Námestovo 14.5.2014)

 I. kategória: A. Mrekaj  

Matematická olympiáda

(Námestovo 9.4.2014)

 Kategória Z7: Zuzana Paľová

Biologická olympiáda

(Námestovo 15.4.2014)

Kategória E - "Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti":

Filip Durčák

Dejepisná olympiáda

(Námestovo 11.2.2014)

Kategória E - 7. ročník: Marek Tomašák

Bilogická olympiáda

(Námestovo 5.2.2014)

Kategória C - Mária Straková

Stolný tenis

(Námestovo 31.1.2014)

Žiačky: B. Bruníková, S. Babečková, N. Babečková

a V. Tomašáková

Malý futbal starší žiaci

(Námestovo 23.10.2013)

   

Malý futbal staršie žiačky

(Námestovo 22.10.2013)

Žiačky: B. Bruníková, B. Juščáková, M. Straková,B. Bjaloňová, T. Jurčáková, S. Babečková, M. Vraňáková, E. Holubjaková, T. Kšenzuláková

Beh do vrchu

(Or. Veselé 11.10.2013)

Kategória 4.-5. roč. chlapci: F. Okoličány

Kategória 8.-9. roč. dievčatá: B. Bruníková

 

 

Športová streľba

(Rabčice 14.11.2013)

Mladší žiaci: T. Blažeňák, M. Sekeráš a D. Jaňák

 

2.miesto

 

Biologická olympiáda

(Námestovo 15.4.2014)

Kategória E - "Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti":

Ondrej Hušľa

Pytagoriáda

(Námestovo 18.3.2014)

Kategória P5 - Marek Kozaňák

Dejepisná Olympiáda

(Námestovo 11.2.2014)

Kategória D - 8. ročník: Paula Murínová

Geografická olympiáda

(Námestovo 6.2.2014)

Kategória G - 7. ročník: Matúš Kapičák

Biologická olympiáda

(Námestovo 5.2.2014)

Kategória C - Zuzana Jakubiaková

Malý futbal ml. žiačky

(Námestovo 11.10.2013)

 Žiačky: S. Vojtasová, A. Holubjaková, P. Kubaľáková, A. Olašáková, L. Blažeňáková, M. Kšenzuláková, A. Jurčáková, S. Brandysová, Z. Paľová, K. Kosmeľová

3.miesto

Biologická olympiáda

(Námestovo 15.5.2014)

Kategória D (projektová časť):

Kristína Jurčáková

Štúrov Zvolen

(Námestovo 25.4.2014)

I. kategória (4.-6. ročník):

Beáta Blažeňáková

Biologická olympiáda

(Námestovo 15.4.2014)

Kategória E "Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti"

Odbor BOTANIKA: Zuzana Paľová

Florbal

(Mútne 7.3.2014)

 Starší žiaci:

Vybíjaná

(Námestovo 6.3.2014)

Mladšie žiačky:

Dejepisná olympiáda

(Námestovo 11.2.2014)

Kategória D - 8. ročník: Félix Jurčák

Športová streľba

(Rabčice 14.11.2013)

Jednotlivec: Tomáš Blažeňák
     
Cena poroty

Jazyková súťaž "ABC" - variant "A"

(Námestovo 8.4.2014)

Kategória skupiny 5. ročník: M. Vraňák, M. Veselovská a P. Kšenzuláková

 

TOPlist