Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Akcie 2012/13

Rozlúčkový volejbalový turnaj - 27.6.2013

Večierok - 26.6.2013

Ako každoročne, aj tento školský rok deviataci zorganizovali večierok, ktorý začal o 15:00hod. svätou omšou. Potom sa presunuli spolu s učiteľmi a rodičmi do krásne vyzdobenej sály, kde nechýbala hudba a samozrejme ani tanec a zábava...

 

Venček - od 3.-7.6. 2013
 
Už 6. rok majú žiaci 9. ročníka možnosť naučiť sa počas jedného týždňa základy ľudových tancov – valčík, polka a čardáš. Tento tanečný minikurz využili aj tohtoroční deviataci a svoje zručnosti ukážu na svojom koncoročnom večierku.
 

Čitateľský maratón - 4.6.2013

Celá škola sa zapojila do najpočetnejšieho detského čitateľského maratónu, ktorý sa konal od 9:00-15:00hod.

Deň detí - 3.6.2013

V pondelok sa neučilo!! Triedy a športová hala sa zmenili na ihrisko plné hier a súťaží, do ktorých sa mohli zapojiť deti ....

 

Deň matiek - 12.05.2013

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým  mamám. Tento rok  si základná škola pripomenula  Deň matiek 12. mája v kultúrnom dome.

 Žiaci 1.-9. ročníka  si pripravili pre mamičky bohatý kultúrny program  plný básni, spevu, tanca a scénok.  Obecný úrad v Mútnom daroval  každej mamičke po ružičke, ZŠ malý darček  a rodičovské združenie pripravilo pre mamičky pohostenie.

Riaditeľstvo základnej školy ďakuje všetkým učiteľom a žiakom, ktorí sa o tento nádherný deň pričinili.

Žiaci mútňanskej  školy čistili obec - 30.4.2013

Dňa 30.4. si žiaci Základnej školy v Mútnom pripomenuli Deň Zeme čistením obce.  Základná škola v spolupráci s Obecným úradom v Mútnom zorganizovala čistenie obce a jej okolia od odpadkov. Žiaci spolu s pedagógmi  od skorého rána zbierali odpadky a boli vysielaní na úseky, ktoré sú najviac znečistené. Po náročnom dni deti zhodnotili, že urobili veľmi prospešnú vec, pretože chcú mať  čistú a peknú  obec.

 

Solúnski bratia - apríl 2013

Pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu si členky Literárneho krúžku pripravili pásmo o ich živote a prínose pre ďalšie generácie.  Žiaci 4.-9. ročníka videli film i prezentáciu s názvom Solúnski bratia, nasledoval vedomostný kvíz a tajnička. Víťazi kvízu boli odmenení malou sladkosťou.

 

Deň narcisov - 12.04.2013

Na škole prebehla zbierka ku „Dňu narcisov“, ktorá sa zorganizovala už ôsmy rok. Spoločnými silami sa vyzbieralo krásnych 214,67€, ktoré putovali na pomoc pre pacientov s onkologickými chorobami. Všetkým čo prispeli veľmi pekne ĎAKUJEME!!!

 

Posvätenie školy - 4.4.2013

Oravské krpčeky -  4.4.2013

V Nižnej sa konala regionálna súťažná prehliadka detských folklórnych súborov. Tejto prehliadky sa zúčastnilo 11 súborov zo všetkých okresov Oravy. ZŠ Mútne reprezentovali žiaci záujmového útvaru Mútňannček pod vedením Z. Hablákovej s názvom "Hry a spevy na poli".

 

 

MDŽ a deň učiteľov - 8.3. 27.3.2013

V marci p. starosta s prednostom nezabudli osláviť deň žien a učiteľov aj v škole.

Lyžiarsky kurz - 13.-19.2.2013

Jedným z povinných kurzov na základných školách je aj lyžiarsky kurz pre 7. ročník. Konal sa na Mútňaskom vleku na Píle. Žiaci sa v prvý deň kurzu rozdelili podľa zručností do 3 skupín a v poslendý deň sa konali preteky.

 

Zápis do 1. ročnika - 5.-6.2.2013

Detičky sa tento rok zapisovali do 1. ročníka u p. učiteliek G. Vojtasovej a M. Kocúrovej , ktoré ich privítali v krásnych rozprávkových maskách.

Karneval 30.1.2013

Učitelia, ZRPŠ a obecný úrad využili obdobie fašiangov a zorganizovali pre žiakov maškarný ples, ktorý sa konal v novej športovej hale. Najzaujímavejšie masky boli vyhodnotené a odmenené.

FOTO TU:

http://zsmutne.wbl.sk/rok_2012-13/maskarny.pdf

Cirkus - 29.1.2013

Na našu školu zavítal cirku, aby nás pobavil...

Pod jedličkou - 21.12.2012

Slávnostné otvorenie športovej haly - 21.11.2012

Po vyše 50-tych rokoch sa naša škola dočkala telocvične a dokonca najväčšej na Orave! Podľa sľubov p. starostu M. Murína sa postavila do jedného roka a v stredu sa na jej slávnostnom otvorení zúčastnili nielen hostia a vystupujúci, ale aj športovci, ktorí si halu vyskúšali počas futbalu, či hádzanej... Vednie ZŠ s MŠ Mútne sa chce poďakovať aj nášmu p. farárovi A. Barnášovi a dekanovi B. Dibdiakovi za posvätenie športovej haly.

 

Výchova umením - november 2012

Žiaci ôsmeho ročníka si pripravili na hodine výchove umením krátke vystúpenie, ktorým prezentovali zvyky a obyčaje obce Mútne.  Žiaci boli zadelení do štyroch skupín, z ktorých každá skupina prezentovala iný obyčaj- Na Ondreja, Na Luciu, Páranie peria a Vianoce.

Vystúpenie pre dôchdcov - 25.10.2012

Október je mesiacom úcty k starším. Tak, ako aj po iné roky, boli žiaci ZŠ (aj tí bývalí) spríjemniť chvíle dôchodcom svojím vystúpením v kultúrnom dome, ktoré sa začalo po svätej omši o 14:00hod.

Medzinárodný deň knižníc - 22.10. 2012

V rámci medzinárodného dňa školských knižníc sa na škole uskutočnila akcia zameraná na tému kľúč k prítomnosti, minulosti a budúcnosti. Okrem starostu a prednostu obce boli pozvaní niektorí starí rodičia a rodičia žiakov, ktorí rozprávali zážitky a spomienky z Vianoc, Veľkej noci . Hovorilo sa aj o svadbách, detstve, škole, pohreboch, vojne. Na čokoľvek mali žiaci otázky, na tie sa odpovedalo....

Výchovný koncert - 18.10.2012

V kultúrnom dome v Mútnom sa pre žiakov konal výchovný koncert omédiach a ich zlý dopad na deti a mládež.

Začiatok školského roka - 3.9.2012

Prvý školský deň sa začal svätou omšou o 8:00hod. v kostole. Neskôr p. riaditeľka a pán starosta privítali učiteľov, žiakov a hlavne nových prváčikov a popriali im v novom školskom roku veľa úspechov. Ďalšie pokyny sa rozdávali triednymi učiteľmi v triedach.
TOPlist