O škole

       
 
 
Hlavný výchovno-vzdelávací cieľ školy
 
Rozvíjať v žiakoch sebavedomie a hrdosť k svojmu regiónu. Snažiť sa o vytvorenie podmienok smerujúcich k tomu, aby každý žiak mal pošas svojho vzdelávania maximálny úžitok pre rozvoj vlastnej osobnosti, aby optimálne profitoval z toho, čo škola ponúka.
   
 
Organizácia vyučovania
 
Prázdniny 2016/17  
Názov Dátum Začiatok vyučovania
Jesenné prázdniny
od 28.10.2016
do 31.10.2016
2.11.2016 (streda)
 Vianočné prázdniny
od 23.12.2016
do 5.1.2017
 9.1.2017 (pondelok)
 Polročné prázdniny  3.2.2017  6.2.2017 (pondelok)
 Jarné prázdniny
od 20.2.2017
do 24.2.2017
 27.2.2017 (pondelok)
 Veľkonočné prázdniny
od 13.4. 2017
do 18.4. 2017
 19.4. 2017 (streda)
 Letné prázdniny
od 3.7.2017
do 31.8.2017
 šk. rok 2017/18
sa začína 4.9.2017 (pondelok)
 
Organizázia vyučovacích hodín
 
Základná škola
Vyučovacia hod.
Začiatok
Koniec
1. hodina
od  7:45
do  8:30
2. hodina
od  8:40
do  9:25
3. hodina
od  9:40
do 10:25
4. hodina
od 10:35
do 11:20
5. hodina
od 11:30
do 12:15
6. hodina
od 12:20
do 13:05
7. hodina
od 13:35
do 14:20
 
Materská škola: 6:30 - 15:00
Školská jedáleň: 11:30 - 13:30
 
 
 
 
 

 

TOPlist