Akcie 2014/15

Koniec školského roka - 30.6.2015

Posledný deň školského roku 2014/15 sa začal poďakovaním na svätej omši v kostole. Neskôr boli žiaci oboznámení o školskej dochádzke a správaní p. riaditeľkou pred budovou školy, kde dostali tí najšikovnejší vecné ceny - knihy a sošky. Vysvedčenia sa rozdávali triednymi učiteľmi v triedach, kde sa čakalo na posledné lúčenie s deviatakmi. Opäť sa uvidíme v novom školskom roku, ktorý začína 2.9.2015!!
Viac fotografií z konca šk. roka je TU!
 

Deviatacký večierok - 25.6.2015

Ako každoročne, aj tento školský rok deviataci zorganizovali večierok, ktorý začal o 15:00 hodine svätou omšou. Potom sa presunuli spolu s učiteľmi a rodičmi do krásne vyzdobenej sály, kde nechýbala hudba a samozrejme ani tanec a zábava. Oba ročníky si prichystali nielen program, ale aj zaujimavú prezentáciu z fotografií.

Viac fotografií z je večierku je TU!

Škola sa baví - 28.6.2015

V nedeľu sa v kinosále v Mútnom uskutočnil 2.ročník akcie nazvanej ŠKOLA (SA) BAVÍ. Bola to prehliadka talentov školy pre všetkých rodičov, priateľov a priaznivcov našej ZŠ. Mohli ste vidieť zaujimavé a vtipné scénky, rôzne druhy tancov, spev nielen po slovensky, hru na hudobných nástrojoch a deviatakov spolu s pani učiteľkami v záverečnom tanci. Po vystúpení bolo v sále malé pohostenie, ktoré pripravilo rodičovské združenie.

Viac fotografí je TU!

Čítajme si - 18.6.2015

Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do čitateľského maratónu, v ktorom každý žiak prečítal z knihy jednu stranu.

 

Deviataci

To, že sa deviataci lúčia so školou je vidno aj na nástenkach vedľa ich tried. 9.A sa fotila ako žiačikovia BIO/GEO a 9.B zas vo folklórnom duchu. Za krásne fotky ďakujú Erike Juranovej.

9-taci nezabudli ani na koncoročný večierok, na ktorý pozývali učiteľov aj s ružičkami.

Vystúpenie pre hasičov - 14.6.2015

Naši žiaci si pripravili program k 80. výročiu založenia Dobrovoľného hasičského zboru obce Mútne.

Návšteva žiakov z Bieloruska -10.6.2015

Našu školu si prišli pozrieť žiaci z Bieloruska. Pani riaditeľka ich previedla učebňami a niektorími triedami. Na záver sa pre nich pripravil krátky program. Dokonca nám dve piesne zaspievali aj oni. 

Viac fotografií je TU!

 

Výlet za zber tetrapakov - 10.6.2015

V našej škole prebiehal celý rok zber tetrapakov. Aj naša škola bolo úspešná  popri iných školách Hornej Oravy! Tí najšikovnejší žiaci, ktorí celý rok usilovne zbierali tetrapaky, vyhrali spolu s ďalšími žiakmi výlet do Trenčína - Po stopách Matúša Čáka.

Viac fotografií je TU!

 

 

Deň tanca - 7.6.2015

Záujmový útvar "Zumba" a "Tanečné všeličo" sa zúčastnili tanečnej prehliadky moderného tanca vo Vavrečke, kde tancovalo niekoľko skupín z celej Oravy. Dievčatá zo Zumby tancovali moderné tance a žiaci zo Všeliča si zatancovali country a rock and roll. 

Deň detí - 1.6.2015

Tento krásny sviatok sa nemohol osláviť krajšie ako neučením! Tento školský rok nám prialo aj počasie. Žiaci sa presunuli po ročníkoch na jednotlivé stanovištia, kde mali  možnosť zahrať sa rôzne hry a súťaže, ktoré pre nich pripravili učiteľky. Cestou domov ich este čakala sladká odmena v podobe zmrzliny...

Šk. výlet (8. ročník) - 29.5.2015

29. mája vstávame už o piatej ráno, aby sme o 5.30 stáli na zastávkach a tešíme sa na "krásavicu na Dunaji". Počasie nás po dlhom období chladu prekvapilo a Bratislava nás privítala príjemným slnečným dňom. Navštívili sme budovu SNR, teda parlament, kde sa práve konala parlamentná schôdza (prekvapila nás nízka účasť našich, vraj, 150 poslancov), pokračovali sme hradným návŕším  k samotnému Bratislavskému hradu, odkiaľ sme zišli dole kopcom- k Dómu sv. Martina. Nasledovala návšteva Zimného štadiónu Ondreja Nepelu, kde nás jeho správca, p. Mičuch, osobne sprevádzal a ukázal nám všetky možné zákutia, ba dokonca nám dovolil vojsť i na ľadovú plochu. Naša cesta ešte nebola na konci, čakala nás návšteva tzv. Modrého kostolíka, teda kostola sv. Alžbety Uhorskej. O zaujímavej histórii a tajomstve jeho farebnosti nám porozprával sprievodca najpovolanejší, pán farár Marián Kráľ. No, a aby sme splnili všetky ciele nášho výletu, nemohli sme obísť Euroveu (nákupné centrum). Unavení, ale šťastní, sme o 22.30 vystupovali opäť u nás, doma.smiley

 

Mútňanka - 14.5.2015

Počas cirkevného sviatku prišli členovia súboru Mútňanka urobiť radosť žiakom na cirkevnej základnej škole v Námestove. Čas medzi prezlekmi vypĺňali ôsmaci svojou hrou na nástrojoch.

Deň matiek - 10.05.2015

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým  mamám.  Žiaci 1.-9. ročníka  spolu s deťmi z materskej školy si pripravili pre mamičky bohatý kultúrny program  plný básni, spevu, tanca a scénok.  Obecný úrad v Mútnom daroval  každej mamičke po ružičke, ZŠ malý darček  a rodičovské združenie čokoládu.

Viac fotografií nájdeš TU!

How the grandpa pulled the repka - 5.5.2015

Divadelné predstavenie v angličtine bolo vtipné a zaujalo nielen malých tretiačikov, ale aj veľkých deviatakov. 

 

 

 

Pre predškolákov - 30.4.2015

8-smaci si pripravili pre predškolákov krásne aktivity, predstavili im školu, niektoré učebne a v triede ich preskúšali. Za to dostali od p. zastupkyne MŠ básničku:

To pozvanie- prekvapenie, z prekvapenia potešenie.
Že ôsmaci nezbeda- to povedať sa nedá.
Videla som deti krásne píšem teraz o Vás  básne.
Ihneď sme ich uvideli, keď nazreli z hlavných dverí.
Šmoulinka a myška školy, vítali nás na nádvorí,
zobrali nás do tej školy.
Posadili na stoličky, dali tanec trpaslíčky.
Potom chceli od nás vedu, skúšali nás abecedu.
Abeceda- ľahká vec, tie pravidla nakoniec,
to pre nás jak kopanec.
Vnímať to, hneď ruku dvihnúť a vôbec to nevykriknúť.
Počkať si na dovolenie, svojho mena oslovenie?!
Dáme tomu svoju drinu, nedáme to pod perinu.
Pekne ste sa s nami hrali, pritom ste nám ukázali,
čo už vieme a čo nie, by nebolo sklamanie,
keby prišlo poznanie,
že nevieme niečo snáď, pomoc dáte akurát.
Triediť tvary, obrázky, odstraňovať prekážky,
sčítať guľky, farby znať, pritom v úcte seba mať
a láskavú rúčku dať, by nemalo dieťa strach.
By nemalo v škole tlak, dali ste mu jasne znať:
Som Tvoj veľký kamarát, poď sa so mnou prechádzať,
mám už teraz Teba rád.
Videli sme ďalšie činy, keď kúzlite z angličtiny.
A tá radosť z ďalších hier, je výsledok našich pier,
keď sa smejú, ihrajú, celým srdcom tlieskajú
a radostne volajú:
“Úžasní ste ôsmaci, nech sme rýchlo prváci“.
Dneska sme sa dozvedeli, čo sme predtým nevedeli:
“Že je krásne malým byť, že nás má kto ochrániť“
Ešte jedna vďaka veľká Tebe pani učiteľka.
Vaši žiaci pre nás snom, sú len Vašim zrkadlom.
Ocenili detičky od nich sladké cukríčky
a od Vás tie koláčiky, boli krásnym príkladom,
od  nás sladkým odkazom nádherného správania,
láskavého vyznania.
A je z toho jasná správa, že kto dáva aj dostáva.
Pre nás nová pochodeň, ďakujeme za ten deň.

Viac fotografií nájdeš TU!

Beseda: S Tebou o Tebe - 30.4.2015

V stredu 30. apríla  sme v našej škole privítali gynekologičku MUDr. Evu Žuffovú, ktorá prišla
medzi nás a porozprávala dievčatám o prvých problémoch dospievania prístupným a zaujímavým spôsobom.
Zodpovedala pálivé otázky, ktoré trápia dnešné dievčatá. Na záver im pustila film o príchode človiečika na svet s názvom Haló, tu som!
Beseda s názvom S Tebou o Tebe bola určená žiačkam 7. a 8. ročníka.

Stavanie májky - 29.4.2015

Posledný aprílový deň už tradične na našom území patrí stavaniu májov. Druhýkrát sa staval máj deviatakmi aj pred budovou školy. S pomocou triednych učiteliek pripravili žiaci pekný program, kde nechýbal tanec, ani spev. 

Viac fotografií nájdeš TU!

Les ako ho nepoznáme - 27.4.2015

27. apríl 2015 sa opäť niesol v duchu hesla "Les, ako ho nepoznáme".  Ide o besedu určenú pre štvrtákov. Hlavnou úlohou študentov a pracovníkov SOŠ lesníckej v Tvrdošíne, pod ktorej záštitou sa táto beseda konala, je objasniť základné fakty o lese a vyvolať tvorivosť žiakov na danú tému. Aktivitu, kreativitu a vnímavosť detí ocenili aj prednášajúci medailou, ktorú získal každý žiak. ZŠ Mútne bude aj naďalej pokračovať v spolupráci s SOŠ lesnícke v Tvrdošíne pri organizovaní besied.

Deň Zeme - 24.4. 2015

Žiaci Základnej školy v Mútnom si pripomenuli Deň Zeme čistením obce.  Základná škola v spolupráci s Obecným úradom v Mútnom zorganizovala čistenie obce a jej okolia od odpadkov. Žiaci spolu s pedagógmi  od skorého rána zbierali odpadky a boli vysielaní na úseky, ktoré sú najviac znečistené.

Koncert LETart - 17.4.2015

Exkurzia pre 2. ročník - 14.4.2015

Žiaci druhého ročníka navštívili hasičskú zbrojnicu v Mútnom, kde im páni hasiči ochotne poukazovali nielen priestory a pomôcky s ktorými pracujú, no na vlastnej koži si mohli niektoré činnosti žiaci vyskúšať. Nejeden druháčik odchádzal domov s myšlienkou, že sa stane požiarnikom. laugh

Deň vtáctva (beseda pre 1.-4. ročník) - 1.4.2015

Z príležitosti apríla - mesiaca lesov a 1. apríla - dňa vtákov sme si pozvali na besedu poľovníka- uja Rasťa. Ten deťom priniesol na ukážku niekoľko zvieratiek zo svojej bohatej zbierky. Pútavým spôsobom porozprával dôležité informácie o jednotlivých zvieratkách a tiež pridal zážitky z poľovačiek. Na záver pozorných poslucháčov odmenil sladkou odmenou z poľovníckej kapsy.

 

Noc s knihou - 27.3.2015

Marec je mesiac knihy, preto sme si pre žiakov 1.-4. ročníka pripravili noc, ktorú strávili s knihou. Témou bola Mária Ďuríčková, jej život, tvorba a knihy pre deti. Žiaci boli rozdelení do skupín podľa ročníkov alebo tried. Postupne sa s p. učiteľkou presúvali z triedy do triedy, kde počúvali alebo čítali roprávku, kreslili, mali prezentáciu a vypĺňali pracovný list. Na konci každej aktivity mohli za správne odpovede získať body (puzzle). Z poskladaných puzzl štvrtáci vyhotovili krásny projekt. Noc sa deťom veľmi páčila. 

Viac fotografii nájdeš TU!

 

Deň narcisov - 27.3.2015

Naša škola spolu s verejnosťou sa už jedenástykrát zapojila do verejnoprospešnej finančnej zbierky. Zbierka Deň narcisov sa každoročne koná pod záštitou LPR. Vykonávala sa za účelom získania
finančných prostriedkov na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám, na zabezpečenie informačných a preventívnych kampaní LPR, na podporu výskumných a klinických prostriedkov. Spoločne sa podarilo vyzbierať 240 eur. Všetkým darcom srdečne ďakujeme!

Stretnutie s P. Hudákom - 19.3.2015

Na pozvanie nášho Pána kaplána Romana Sanigu nás 19.3.2015 navštívil otec Pavol Hudák, ktorý je správcom domu Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. Domček - Dom Anky Kolesárovej - centrum mladých vo Vysokej nad Uhom slúži predovšetkým mladým, ktorým ponúka miesto pokoja, radosti zo stretnutia s inými, načerpanie nových síl a pookriatie na duchu.

Žiaci 9. ročníka sa mohli stretnúť a porozprávať s otcom Hudákom na prednáške o pravej láske, vzťahoch, manželstve a rodine. 

 

Prvá pomoc - 17.3.2015

Pre deti 1. stupňa si žiaci zo Zdravotníckeho záujmového útvaru pripravili prezentáciu aj s ukážkami prvej pomoci. O tom ako nezneužívať tiesňové volania si mohli pozrieť pri scénke od žiakov z 2.B triedy. Po prezentácii a ukážkach si mohli niektoré činnosti z 1. pomoci prakticky vyskúšať.

 

 

Výroba náramkov - 12.3.2015

Metodický deň z anglického jazyka – 10.03.2015

Kabinet ANJ v Námestove, zastúpený Ing. Darinou Petrášovou, v spolupráci s predmetovou komisiou ANJ v Mútnom a Mgr. Danielou Krajňákovou z Macmillan Slovensko, zorganizoval dňa 10.03.2015 metodický deň ANJ pre učiteľov anglického jazyka
3.-9. ročníka. Metodického dňa sa zúčastnilo 18 učiteliek a 1 hosť.

V úvode pani riaditeľka privítala hostí. Pani Krajňáková oboznámila učiteľky s metodikou využívania online materiálov a internetu na hodine ANJ. V ďalšej časti bol učiteľkám predstavený portál pre učiteľov a rodičov "Young Learner". Ako posledná bola predstavená stránka Onestopenglish.com, kde sa učiteľky oboznámili s pripravenými hodinami, pracovnými listami a aktivitami na výučbu anglického jazyka pre ZŠ. Učiteľky si mohli prakticky vyskúšať rôzne aktivity priamo na PC.

Medzi prezentáciami jednotlivých internetových stránok p. Krajňáková vsunula rôzne aktivity(test, hry), ktoré si  učiteľky aj prakticky vyskúšali a tak mali možnosť sa vcítiť do role žiaka.MD bol spojený s výstavkou učebníc a doplnkových materiálov, ktoré poskytuje vydavateľstvo Macmillan.

Hodina o "Červenom kríži" - 26.2.2015

Žiači zo ZDRAVOTNÍCKEHO záujmového útvaru si pod vedním p. uč. M. Paterkovej pripravili pre žiakov 5.-9. prezentáciu o Červenom kríži spolu s ukážkami prvej pomoci.

Viac fotografii  z prednášky nájdeš TU.

 

Nástenka Ľ. Štúr

 V roku 2015 si pripomíname 200. výročie narodenia významnej osobnosti slovenskej histórie a jazykovedy- Ľudovíta Štúra. Aby sa i žiaci našej školy dozvedeli niečo viac, žiačky 9. a 8. ročníka pripravili plagát Ľudovít Štúr. Autorkami sú: Paula Murínová, Alžbeta Kšenzuľáková a Kristína Jurčáková.

 

 

Venček - 16.-20.2.2015

Žiaci 9. ročníka sa mohli naučiť základné držanie a prvky z ľudového tanca – valčík, polka a čardáš na koncoročný večierok. Nácvik prebehol síce troška v predstihu, ale účasť bola početná. P. uč. Maruščáková sa chce žiakom poďakovať nielen za účasť a aktivitu, ale aj za disciplínu. laugh

Viac fotografii nájdeš TU.

Posvätenie tried - 13.2.2015

Dňa 13.2. sa konalo na našej škola posvätenie tried. Touto cestou základná škola ďakuje pánu farárovi  Andrejovi Barnášovi a kaplánovi Romanovi Senigovi za požehnanie celej školy.

Lyžiarsky výcvik 9.-13.2.2015

Jedným z povinných kurzov na základných školách je aj lyžiarsky výcvik pre 7. ročník. Minuloročný siedmaci sa ho pre nepriaznive počasie nemohli zúčastniť, preto sa tento rok robil pre 7. a 8. ročník zároveň. Výcvik sa konal na lyžiarskom vleku v Krušetnici a žiaci boli rozdelený do šiestich skupín. V posledný deň sa lyžovalo v maskách a odvážnejší lyžiari sa mohli otestovať v slalome na lyžiach. 

Viac fotografii z výcviku nájdeš TU!

Zápis do 1. ročníka - 11.2.2015

Jedným z významných období v živote dieťaťa je nástup do školy. Pre dieťa je to prechod z obdobia „hier“ do obdobia „povinností“. Zápis do 1.ročníka pre nový školský rok 2015/16 sa uskutočnil v triedach 3.A a 3.B triedy ZŠ. Pani učiteľky E. Padušňáková a Z. Janckulíková si pre budúcich prváčikov pripravili príjemné prekvapenie v podobe šašov, ktorí spríjemňovali čakanie pri zápise. Spolu riešili úlohy, určovali farby a útvary, triedili predmety, kreslili a podobne.

Viac fotografii zo zápisu nájdeš TU.

Karneval - 9.2.2015

Učitelia spolu so ZRPŠ využili obdobie fašiangov a zorganizovali pre žiakov maškarný ples, ktorý sa konal v športovej hale. Po prehliadke masiek a tanečnej zábave sa najzaujímavejšie masky odmenili.

Viac fotografii z karnevalu nájdeš TU.

English Week

V dňoch od 26.1  - 30.1. 2015 sa na našej škole uskutočnil 2. ročník akcie nazvanej English week. Kurzu sa zúčastnilo 12 žiakov z ročníkov 5. – 9. , ktorým sa venovala mladá lektorka z Oklahomy Alex Mc Gee.

Počiatočný strach a obavy, s  ktorými účastníci kurzu  prišli v pondelok ráno do školy, vystriedala radosť, pohoda, spontánnosť a uvoľnená atmosféra. Počas celého týždňa si žiaci upevňovali vedomosti z anglickej gramatiky, hláskovania a výslovnosti a tiež rozširovali svoju slovnú zásobu z rozličných oblastí života. Podstatou tohto kurzu však bola samotná komunikácia alebo konverzácia v anglickom jazyku. Na konci týždňa boli žiakom odovzdané certifikáty o absolvovaní kurzu.

Maľované na skle - 16. 1. 2015

Spevohra poľských autorov Maľované na skle 16. januára 2015 prilákala publikum aj z Mútneho. Zvláštna zmes pátosu a odpatetizovaného pohľadu na Jánošíka a najmä invenčné používanie symbolických postáv z ľudových hier – Anjela, Čerta, Smrti – vytvorili z tohto titulu nenapodobiteľnú a divácky nesmierne príťažlivú hru. Hra zaujala aj ôsmakov a deviatakov našej školy. 

Fenomén

Školský časopis - ZIMA: http://zsmutne.wbl.sk/rok_2014-15/fenomen.pdf

Posedenie pri jedličke - 19. 12.2014

Žiaci našej ZŠ sa každoročne v predvianočnom období stretávajú na posedení pod jedličkou, na ktoré si každá trieda pripraví zaujímavý kultúrny program.

Viac fotografii nájdete TU.

 

Tradičné Vianoce - 18.12.2014

Tradičné slovenské Vianoce na našich dedinách si zväčša pamätáme už len z rozprávania svojich starých či prastarých rodičov. Pomaly sa však vytrácajú do zabudnutia… Čo tak pripomenúť si ich? I my sme sa rozhodli, že si ukážeme, ako kedysi slávili Štedrý deň, teda VIĽIJU“, naši predkovia. 18. decembra si žiaci 8.B pripravili pásmo Štedrý deň, v ktorom žiakom celej školy predstavili tradičné štedrovečerné zvyky i jedlá. V každej triede zároveň prebiehali tvorivé dielne, kde si mohli deti vyskúšať zdobenie medovníkov, vyrobiť vianočné svietniky, darčeky. Mohli vidieť  i ako vyzerá pečenie vianočných oblátok či háčkovanie vianočných zvončekov.

 

Metodický deň MAT - 19.11.2014

19.11.2014 sa uskutočnil 1. metodický deň pre učiteľov matematiky. Zúčastnilo sa ho 13 učiteľov. Otvorenú hodinu viedla PaedDr. M. Paľová, no svojimi príspevkami prispeli aj ďalší. Bolo to príjemné stretnutie, ktoré učiteľov inšpiruje v ďalšej práci.

Cirkus - 14.11.2014

Našu školu navštívili cirkusanti - žongléri a akrobati z Ukrajiny, ktorí do svojho predstavenia zapojili aj niektorých žiakov.

Plavecký výcvik - 3.-7.11.2014

Dňa 3. až 7. novembra 2014 sa žiaci základnej školy zúčastnili plaveckého výcviku. Výcvik sa realizoval v krytej plavárni v Dolnom Kubíne Aquapark- Aquarelax. A potom to začalo ponor hlavu, spolu prsty, kop nohami...
Na plavecký výcvik sme sa všetci tešili, aj keď niektorí sa na začiatku trochu báli, ale potom sa vďaka profesionálnemu prístupu inštruktorov z neplavcov stali plavci.
Pre žiakov to bola nová skúsenosť, ktorú si s nadšením užívali.
Všetci úspešne výcvik absolvovali a boli odmenení mokrým vysvedčením.
Touto cestou vyjadrujeme poďakovanie všetkým známym i neznámym, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali a podieľajú na pomoci a podpore našej školy.
Aby ste uverili, že "bolo super", pripájame fotografiu.

Záložka do knihy

Naša škola sa v rámci Medzinárodného mesiaca školských knižníc zapojila do česko-slovenského projektu pre  základné školy a osemročné gymnáziá.
Názov projektu bol : Záložka do knihy spája školy : Moja obľúbená kniha
Cieľom tohto projektu bolo nadviazanie kontaktu medzi základnými školami a podpora  čítania prostredníctvom výmeny záložiek.
Po vyhlásení  podmienok projektu sa  všetci žiaci  snažili  splniť zadané úlohy zodpovedne. Vyhodnotenie výroby záložiek sa uskutočnilo dňa  27.októbra v rámci Medzinárodného dňa školských knižníc.  Najkrajšie záložky vyberali žiaci. Z každého ročníka vybrali najkrajšiu záložku.
Medzi výhercov boli vybraní títo žiaci :
1. ročník                         N.  Jurčáková
2. ročník                         P. Veselovský
3. ročník                               M. Sekula
4. ročník                      M. Holubjaková
5. ročník                         B.  Olašáková
6. ročník                         M. Jankolová
7. ročník                         K. Jurčáková
8. ročník                   D.  Mlynarčíková  
9. ročník                     A.  Kšenzuľáková
Všetkým žiakom však patrí poďakovanie za zapojenie sa do uvedenej akcie .
Na záver motto :
„Nie tí milujú knihy, ktorí ich nedotknuté schovávajú v skriniach, ale tí, ktorí ich majú ustavične v rukách.“                ( E. Rotterdamský )

Vystúpenie pre dôchodcov - 28.10.2014

Október je mesiacom úcty k starším. Tak, ako aj po iné roky, boli žiaci materskej a základnej školy  spríjemniť chvíle dôchodcom svojím vystúpením v kultúrnom dome, ktoré sa začalo po svätej omši.

Metodický deň anglického jazyka – 24.10.2014

Kabinet ANJ v Námestove, pod vedením Ing. Dariny Petrášovej, v spolupráci s predmetovou komisiou ANJ v Mútnom zorganizoval metodický deň ANJ pre učiteľov anglického jazyka 5. – 9. ročníka. V úvode p. riaditeľka PaedDr. Jana Murínová privítala Mgr. Václava Bočeka, ELT consultanta z Oxford University Press. Pán Boček predviedol so žiakmi 8. ročníka otvorenú hodinu. Deti, vďaka spontánnosti p. Bočeka, prekonali počiatočné zábrany a boli aktívne a spolupracovali počas hodiny. Hodinu sledovalo  28 učiteliek.

Metodický deň pokračoval rozborom hodiny a praktickými ukážkami ako využívať stránku www.projectonlinepractice.com.

 Na záver sa uskutočnila porada učiteľov ANJ spadajúcich do Školského úradu Zákamenné.

Za príjemný deň patrí veľké ďakujem p. riaditeľke, všetkým zamestnancom školy a žiakom, ktorí prispeli k príjemnej atmosfére a hladkému priebehu už 2. metodického dňa organizovaného na našej škole.

 

Mútne v spomienkach - 23.10.2014

Regionálna výchova patrí medzi hlavné body nášho Školského vzdelávacieho programu, a preto sme 23. 10. 2014 (štvrtok) pozvali  na besedu o minulosti našej obce zopár pamätníkov. V priestoroch špeciálnej učebne sa postupne vystriedali všetci žiaci 2. stupňa a vďaka bohatým spomienkam našich hostí sa i veľa dozvedeli. Žiaci si pre našich vzácnych hostí ako poďakovanie pripravili bohatý program a teta Hewová nás zas naučila goralskú pieseň „Puľki na ploče“.

Na prvom stupni si starých rodičov pozývali počas týždňa do tried jednotlivé ročníky. Žiaci si pripravili otázky, aby sa dozvedeli ako sa žilo, či chodilo do školy v minulosti.

 

Angličtina, brána do sveta -  10.10.2014

Žiaci 5. - 9. ročníka strávili po jednej vyučovacej hodine v spoločnosti Mgr. Janky Puschenreiterovej, bývalej žiačky našej základnej školy. V súčasnosti Janka pôsobí na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde je v 2. ročníku doktorandského štúdia.

Janka formou pútavej prezentácie, porozprávala žiakom o svojom štúdiu na strednej aj vysokej škole a o študijnom pobyte v zahraničí. Vyzdvihla dôležitosť ovládania anglického jazyka nielen pri zahraničnom študijnom pobyte, ale aj pri sezónnych brigádach ako sprievodkyňa na Oravskom hrade. Zdôraznila, že vďaka znalosti anglického jazyka, spoznala kultúru a život v iných krajinách (Írsko, Anglicko, Belgicko, Poľsko) a získala veľa priateľov. Žiaci sa živo zaujímali o rôzne aspekty Jankinho života a kládli rôzne otázky.

Veríme, že 2. ročník tejto akcie bude mať ďalšie pokračovania a že sa nám podarí osloviť každý rok bývalého absolventa, ktorý príde porozprávať našim súčasným žiakom o tom, ako mu znalosť angličtiny otvorila bránu do sveta.

 

Imatrikulácia prváčikov - 9.10.2014

Vo štvrtok sa konalo pasovanie prvákov. Deti boli uvedené do cechu žiackeho. Každý žiak dostal tričko s logom školy a za sprievodu slávnostnej hudby, triednych pani učiteliek a deviatakov (oblečených vo futbalových dresoch) bolo zahájené pasovanie prvákov. V úvode pani riaditeľka privítala prváčikov, ich rodičov, pedagógov a ostatných žiakov.

Svoju šikovnosť prváčikovia preukázali splnením úloh v recitovaní a spievaní. Šikovnosť prváčikov v zaväzovaní šnúrok ocenili starší žiaci potleskom a deviataci malou sladkosťou. Po spoločnom slávnostnom sľube boli mušketierom Félixom pasovaní za prvákov. Každý prvák obdržal imatrikulačný list, ktorý im bude spomienkou na tento deň. Roztieskavačky
z 9.A a 9.B spestrili program svojim tancom. Po záverečnej slávnostnej ceremónii sa žiaci zabavili na diskotéke. 

Viac fotografií nájdete TU

Exkurzia pre 4. ročník - 8.10.2014

Žiaci štvrtého ročníka na regionálnej výchove preberajú pamätihodnosti regiónu Orava. Na exkurzii mali možnosť prezrieť si Múzeum oravskej dediny v Zuberci, Galériu Márie Medveckej  a drevený gotický kostolík Všetkých svätých v Tvrdošíne. 

 

Riziká internetu a mobilnej komunikácie - 6.-7.10.2014

V dňoch 6.-7. 2014 si žiaci 3.-9. ročníka vypočuli prednášku na tému Riziká internetu. Cieľom prednášky bolo naučiť žiakov rozumne a zmysluplne využívať moderné prostriedky komunikácie, naučiť sa brániť pri útokoch cez internet, overovať informácie a bezpečne používať internet.

Exkurzia pre 9.ročník - 24.9.2014

Posledná septembrová streda, jediný slnečný deň medzi všetkými  daždivými -  ako vymodlený. Deň ako stvorený na exkurziu pre 52 deviatakov do krásnej  Šútovskej doliny, ktorá sa nachádza v južných svahoch Národného parku Malá Fatra. Jedným z jej mnohých lákadiel je najväčší vodopád Malej Fatry  v nadmorskej výške 822 m. n. m., ktorý sa stal cieľom tejto exkurzie. Vznikol následkom vyzdvihnutia pohoria a poklesu Turčianskej kotliny. Šútovský vodopád je napájaný vodami Šutovského potoka, ktorý pramení v skalnom útvare Mojžišove pramene. Priamo nad vodopádom má potok šírku 2,5 metra. Vďaka dlhotrvajúcim dažďom bol výdatný, voda padala z výšky až 38 metrov.  Dolinou vedie  Náučný chodník so šiestimi informačnými tabuľami. Túra bola nenáročná, celú trasu k vodopádu sme prešli za 1:20 . Cestou sme si všímali veľké žulové balvany a bizardné tvary kmeňov prevládajúcich bukov a javorov. Ten deň stál za to!

 

Koncert venovaný Patrónke Slovenska - 22.9.2014

Program vokálneho koncertu bol určený sviatku Sedembolestnej panny Márie. Konal sa v kostole, kde  si žiaci mohli vypočuť: Staroslovienský otčenáš,  Ave Maria od rôznych autorov, áriu Xerxes (F. Händel), Pieta Signore (A. Stradella), Aleluja a iné. Koncert viedol Dr. Igor Berger.

Začiatok školského roku - 2.9.2014

Prvý školský deň sa začal svätou omšou o 7:45 hod. v kostole. Neskôr p. riaditeľka a p. starosta privítali učiteľov, žiakov a hlavne nových prváčikov a popriali im v novom školskom roku veľa úspechov. Ďalšie pokyny sa žiaci dozvedeli od triednych učiteľov v triedach. Tam ich čakala sladkosť od obecného úradu Mútne.

TOPlist