Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Žiacka školská rada 2012/13

AKTIVITY

Celý školský rok: Zbieranie tetrapakov

Viac nájdete tu: http://zsmutne.wbl.sk/tetrapaky.doc

 

 

Deň Zeme - apríl

Pri príležitosti Dňa Zeme mali žiaci 1.-9. ročníka za úlohu vytvoriť tematickú nástenku - Deň Zeme a vytvárať na túto tému projekty. Na fotkách sú so svojimi prácami žiaci z 3.A triedy.

 

Boj proti rasizmu -18.-22.3.2013

V dňoch 18.-19.03 si žiačky deviateho ročníka pripravili pre žiakov I. a II. stupňa prezentácie na tému Každý iný -  všetci rovní. V tento týždeň si nielen deviataci, ale aj celá škola pripomenula týždeň boja proti rasizmu. Žiaci si zdobili triedy a vytvárali projekty.

 

Deň šálov - 21.2.2013

 

Mikuláš - 6.12.2012

Dňa 6.12. si naši žiaci pripomenuli deň svätého Mikuláša. Žiaci mali pre svätého Mikuláša pripravené básničky a pesničky, za čo ich sv. Mikuláš odmenil sladkou odmenou

 

Boj proti AIDS 30.12.2012

1. december je dňom bola proti AIDS. Aj naši žiaci si pripomenuli tento deň pripnutím červenej stužky.

 

Beseda s policajtom - 21.-22.11.2012

V dňoch 20.11 a 22.11. 2012 sa pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka konala beseda s policajtom Igorom Veselovským na tému Trestná zodpovednosť. žiaci si odniesli počas tejto besedy naozaj cenné a praktické informácie o trestnej zodpovednosti, o drogách a alkohole a ich následkoch.

Hodina deťom - 16.11.2012

Dňa 16. 11. 2012 žiaci zo žiackej školskej rady zbierali peniažky pre projekt Hodina deťom.

Spoločnými silami sa vyzbieralo 181,70 €.

 

► November - Tématická nástenka na tému drogy

 

► 19.10. - Futbalový zápas medzi učiteľkami a deviatačkami

September - žiacka školská rada schválila štatút žiackej školskej rady:

http://zsmutne.wbl.sk/rok_2012-13/s_t_a.docx

 

 

Milí žiaci, učitelia a rodičia, na našej škole v tomto školskom roku začala opäť fungovať Žiacka školská rada, ktorá má plniť tieto funkcie:

  • obhajovať záujmy žiakov našej školy,
  • podávať iniciatívne návrhy, stanoviská a podieľať sa na riešení problémov žiakov našej školy,
  • spolupracovať s vedením školy,
  • mapovať situáciu mládežníckeho života v škole,
  • zabezpečovať spoluprácu a komunikáciu medzi jednotlivými triedami, školami a inými inštitúciami venujúcim sa deťom a mladým ľuďom,
  • rozvíjať a podporovať rôzne formy práce so žiakmi a pre žiakov,
  • zapájať sa do rozvoja mimoškolskej výchovy a neformálneho vzdelávania.

 

TOPlist