Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Úspechy 2015/16

Úroveň Slovenska

Miesto

Čo, kde a kedy

Žiak/žiaci

Diplom

4. miesto

a úspešný riešiteľ

Biologická olympiáda

(20.-22.4. -Bratislava)

Kategória C projektová časť:

Anna Kosmeľová

 

Úroveň kraja

Miesto

Čo, kde a kedy

Žiak/žiaci

Diplom

2. miesto

Biologická olympiáda

(17.3. - Žilina)

Kategória C - projektová časť:

Anna Kosmeľová

Oxdog Florbal ZŠ cup 2015

()

Žiačky 7.-9. ročník:

Bjaloňová N., Blažeňáková L., Holubjaková A., Holubkjaková Z., Jurčáková A., Jurčáková M., Kosmeľová J., Kšenzuláková K., Kšenzuláková M., Olašáková A., Vojtasová S.

3. miesto

Coca-cola

(18.5. - Ľubochňa)

Staršie žiačky:

 

Dejepisná olympiáda

(31.3.- Martin)

Kategória C:

Marek Tomašák

 

 

Úroveň regiónu

Miesto

Čo, kde a kedy

Žiak/žiaci

Diplom

1. miesto

Coca-cola

(14.4. - Mútne)

Staršie žiačky: 

Čo vieš o hviezdach

(7.4. - Dolný Kubín)

Monika Kšenzuláková
2. miesto

Jednota futbal CUP

(26.5. - Dolný Kubín)

Staršie žiažky:

 

Čo vieš o hviezdach

(7.4. - Dolný Kubín)

Soňa Boleková

Florbal žiačky

(9.3. - Tvrdošín)

Žiačky 7.-9. ročník:

Bjaloňová N., Blažeňáková L., Holubjaková A., Holubkjaková Z., Jurčáková A., Jurčáková K., Kosmeľová J., Kšenzuláková K., Kšenzuláková M., Olašáková A., Vojtasová S., Závodančíková K.

 

 

3. miesto

 

 

Súťaž mladých zdravotníkov

(5.5. -Dolný Kubín)

Družstvo mladších:

 

Florbal žiaci

(16.3 - Nižná)

Durčák F., Hušľa O., Jaňák D., Jurana D., Jurčák D., Kapičák M., Karliak M., Kozaňák D., Kšenzulák D., Kubaľa O., Sekeráš M. a Tvarožek J.

Cena poroty

Orava má talent

(24.4 - Námestovo)

Bianka Jurčáková (6.B)  
Úspešné účinkovanie

Dni tanca

(5.6. - Vavrečka)

Dievčatá z gymnasticko- tanečného krúžku:

J. Kavoňová, V. Krišová, K. Krišová, N. Bugajová, D. Kšenzuliaková, V. Kšenzuliaková, E. paterková, A. Bugajová, G. Mlynarčíková, Ľ. Veselovská, S. Brišová

 

 

Úroveň okresu

Miesto

Čo, kde a kedy

Žiak/žiaci

Diplom

1. miesto

Mudroš

(6.6. - Or. Jasenica)

9. roč.: Marek Tomašák  

Euráčik

(20.5. - Or. Veselé)

7. ročník: Marek Kozaňák

Chytráčik 

(18.4. - Mútne)

6. ročník: Zlatica Kšenzuláková

7. ročník: Marek Kozaňák

9. ročník: Miroslava Kšenzuláková

 

Poznaj a chráň

(12.4. - Námestovo)

Odbor zoológia: Mária Bieláková

 

Odbor geológia: Klára Jurčáková 

Florbal žiaci

(14.3. - Mútne)

Durčák F., Hušľa O., Jaňák D., Jurana D., Jurčák D., Kapičák M., Karliak M., Kozaňák D., Kšenzulák D., Kubaľa O., Sekeráš M. a Tvarožek J.  

Florbal - st. žiačky

(16.2 - Mútne)

Bjaloňová N., Blažeňáková L., Holubjaková A., Holubkjaková Z., Jurčáková A., Jurčáková K., Kosmeľová J., Kšenzuláková K., Kšenzuláková M., Olašáková A., Vojtasová S., Závodančíková K.

Biologická olympiáda

(3.2. - Námestovo)

Kategória C (projekt):

Anna Kosmeľová

Dejepisná olympiáda

(Námestovo)

Kategória C -8. ročník:

Marek Tomašák

Coca-cola futbal

(5.11. - Or. Veselé)

Staršie žiačky:

Florbal

(4.11. - Mútne)

Staršie žiačky:

Bjaloňová N., Blažeňáková L., Holubjaková A., Holubkjaková Z., Jurčáková A., Jurčáková M., Kosmeľová J., Kšenzuláková K., Kšenzuláková M., Olašáková A., Vojtasová S., Závodančíková K., Blahútová K., Olašáková B.

Florbal 

(3.11. - Mútne)

Starší žiaci:

Durčák F., Hušľa O., Jaňák D., Jurana J., Jurčák D., Kapičák M.,  Kšenzulák D., Kubaľa O., Sekeráš M. a Tvarožek J., Holubjak J., Vaterka M., Matejas D., Murdoň M., Paterek O.

Malý futbal Jednota Coop

(27.10.- Námestovo)

Staršie žiačky:

2. miesto

 

Mudroš

(6.6. - Or. Jasenica)

5. roč.: G. Mlynarčíková

6. roč.: V. Tisoň

7. roč.: M. Kozaňák

8. roč.: D. Matejas

 

Detská olympiáda

(26.5. - Námestovo)

1.-4. ročník:

Ester Jurčáková, Adriana Krišová, Renáta Kšenzuláková, Mária Mrekajová, Samuel Vaterka, Martin Brišš, Marek Vojtas a Stanislav Paterek

Euráčik

(20.5. - Or. Veselé)

7. ročník: Martin Bjaloň

Biologická olympiáda

(10.5.- Námestovo)

Kategória D: Veronika Krišová

Chytráčik

(18.4. - Mútne)

7. ročník: Natália Blažeňáková

9. ročník: Matúš Kapičák

 

Poznaj a chráň

(12.4. - Námestovo)

Odbor geológia: Soňa Bobečková

Vianočná latka

(15.12 - Or.Polhora)

7. ročník: Pavol Vojtas

Streľba zo vzduchovky

(18.11. - Rabčice)

Individuálne miesto: 

Dominik Jaňák

 

Družstvo starších žiakov:

Dominik Jaňák, Tomáš Blažeňák a Lenka Blažeňáková

 

 

Florbal

(27.10. - Mútne)

Mladší žiaci:

Atletický štvorboj

(28.9. - Rabča)

Mladšie žiačky (družstvo):

V. Okoličányová, D. Samuhelová, N. Blažeňáková a B. Olašáková

Atletický štvorboj

(28.9. - Rabča)

Individuálne za mladšie žiačky:

Veronika Okoličányová

Úspešný riešiteľ

Pytagoriáda

(8.3.- Námestovo)

Kategória P4: Laura Tisoňová  
Cena poroty

Hviezdoslavov Kubín 

(30.3 - Námestovo)

III. kategória - poézia:

Alexandra Jurčáková

3. miesto

Mudroš

(6.6. - Or. Jasenica)

8. roč.: J. Bugaj  

Euráčik

(20.5. - Or. Veselé)

3. ročník: Aneta Kormanová

Chytráčik

(18.4. - Mútne)

5. ročník: Soňa Boleková

6.ročník: Vladimír Tisoň

8. ročník: Viktória Kapičáková

9. ročník: Marek Tomašák

 

Poznaj a chráň

(12.4. - Námestovo)

Odbor Geológia: 

Jozef Kavoň

Biologická olympiáda

(3.2.- Námestovo)

Kategória C (teoretisko-praktická časť):

Soňa Babečková

Malý futbal

(8.10. - Or. Veselé)

Mladšie žiačky:

 

TOPlist