Akcie 2015/16

Slávnostné ukončenie školského roka - 30.6.2016

Posledný deň školského roku 2015/16 sa začal poďakovaním na svätej omši v kostole. Neskôr boli žiaci oboznámení o školskej dochádzke a správaní p. riaditeľkou pred budovou školy, kde dostali tí najšikovnejší vecné ceny - knihy, sošky a medaily. Vysvedčenia sa rozdávali triednymi učiteľmi v triedach, kde sa čakalo na posledné lúčenie s deviatakmi. Opäť sa uvidíme v novom školskom roku, ktorý začína 5.9.2016!!

Viac fotografií z konca roka je TU!

Retro večierok - 27.6.2016

Tento školský rok sa deviatacky večierok ladil v retro štýle - pozvánky, výzdoba, oblečenie... Začal ako každoročne o 15:00 hodine svätou omšou. Potom sa deviataci presunuli spolu s učiteľmi a rodičmi do krásne vyzdobenej sály, kde nechýbala hudba a samozrejme ani tanec a zábava. Oba ročníky si prichystali nielen program, ale aj zaujimavú prezentáciu z fotografií.

Viac fotografií je TU!

 

 

Škola sa baví - 19.6.2016

V nedeľu sa v športovej hale v Mútnom uskutočnil 3.ročník akcie nazvanej ŠKOLA (SA) BAVÍ. Bola to prehliadka talentov školy pre všetkých rodičov, priateľov a priaznivcov našej ZŠ. Mohli ste vidieť zaujimavé a vtipné scénky, rôzne druhy tancov, spev nielen po slovensky, hru na hudobných nástrojoch a deviatakov spolu s pani učiteľkami v záverečnom tanci. 

Viac fotografií je TU!

 

 

Celoslovenské kolo vo florbale - 10.-12.6.2016

 

Fotenie 9. ročníka a ich nástenka 

Pár obrázkov z toho, ako to 27. mája na školskom dvore vyzeralo pri retro fotení 9. ročníka na hlavnú nástenku! laugh

 

Deň detí - 1.6.2016

Na deň detí vyšlo krásne počasie, tak sa žiaci po ročníkoch s triednymi p. učiteľkami rozpŕchli po okolí školy. Mladších čakali rôzne súťaže a hry, starších túra s opekačkou. Všetkých potešil sladký darček od ZRPŠ a sladká mrzlina!

Viac fotografií je TU!

 

Výlet 4. ročník - 25.5.2016

Štvrtáci v rámci regionálnej výchovy preberajú celý školský rok Oravu, a aby ju nepoznali len z rozprávania a obrázkov boli si niektoré pamiatky obzrieť aj naživo. V Zuberci v skanzene si vyskúšali remeslá, ktoré boli súčasťou programu - Zahrajme sa ako kedysi. V Tvrdošíne sa zastavili pri gotickom kostolíku, loďou sa previezli na Slanický ostrov umenia a nakoniec sa zastavili v Kline pri modernejšej, ale krásnej soche Ježiša.

 

 

Metodický deň z RUJ - 25.5. 2016

Angličtina chlieb- ruština chlieb s maslom

      V stredu 25. Mája 2016 sme sa zúčastnili MD z RUJ na KU v Ružomberku. Zorganizovala ho p. uč. ZŠ s MŠ Mútne Janckulíková Zuzana, okresná  metodička  RUJ.
Jej zámerom bolo priblížiť žiakom, ktorí sa učia ruštinu ako druhý cudzí jazyk, ruskú kultúru cez jazyk a jazyk cez kultúru v priestoroch KU v knižnici S. Michalkova.

Vďaka  rusistke, p. profesorke PhDr. Eve Kollárovej, PhD. a jej kolegov Doc . Dr. Františka Haisera, PhD, PaedDr. Aurélie Plávkovej Tiňákovej,PhD, PhDr. Monike Barčákovej a Doc.PhDr. Helene Kadučákovej PhD, prorektorke KU sme zažili deň plný zážitkov, ruského slova  a  kultúry s témou- Univerzita škole škola univerzite.

Na úvod nám zahral na heligónke nostalgické ruské piesne žiak 9. B ZŠ Mútne Filip Durčák. Pani profesorka Kollárová nás srdečne privítala a predstavili sa aj jej kolegovia. Postupne sa predstavili žiaci ZŠ Mútne, Bobrov, Oravskej Polhory a Námestova. Pani profesorka vyzdvihla dôležitosť rodiny,  lásku k vlasti a rolu matky v rodine, odkiaľ sa začína púť človeka do života.

Rodené Rusky, dve Natálie nám predviedli ako sa správne pije ruský čaj zo samovaru, ochutnali sme prianiky, sušky aj pečénie, pravé ruské cukríky- lebjodušky i lástočky. Ukázali nám typické ruské suveníry- matriošky, chochlamá aj gžel. Tiež p. Natália ako správna gazdinka odhalila recept pravého ruského boršču, ktorým sme sa pohostili v univerzitnej jedálni.

Sme radi, že 18 žiakov a ich učiteľky mali možnosť zažiť atmosféru tohto podujatia. Ako odpovedala Klaudia, žiačka 9. A ZŠ Mútne na otázku  aké má záujmy : „ Rada tancujem, kreslím, hrám futbal a učím sa ruštinu.“ Pani riaditeľka ZŠ s MŠ Mútne Janka Murínová poznamenala: „ Mám precestovaný kus sveta a z mojich cestovateľských skúseností môžem povedať, že som nemala problém dohovoriť sa  vo svete po rusky.“

     Nech  aj toto stretnutie prispeje k tomu, aby ruština mala zanietených pokračovateľov aj v treťom tisícročí.                                                                                                       

 

Deň matiek - 10.05.2015

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým  mamám.  Žiaci 1.-9. ročníka  spolu s deťmi z materskej školy si pripravili pre mamičky bohatý kultúrny program  plný básni, spevu, tanca a scénok.  Obecný úrad v Mútnom daroval  každej mamičke po ružičke, ZŠ malý darček  a rodičovské združenie čokoládu.

Viac fotografií z dňa matiek je TU!

 

Stavanie mája - 29.4.2016

Posledný aprílový deň už tradične na našom území patrí stavaniu májov. Tretíkrát sa staval máj deviatakmi pred budovou školy, ba dokonca aj pre materskou školou. Žiaci 9. ročníka zo súboru Mútňanka spolu s heligonkármi a s pomocou triednych učiteliek pripravili pekný program, kde nechýbal tanec, spev, ani zábava. 

Viac fotografií zo stavania nája je TU!

Burza kníh - 28.4.2016

Dňa 28.04.2016 sa športová hala zmenila  na veľkú tržnicu kníh. Ráno sa všetci žiaci sústredili do haly a tam si pripravili knihy na predaj alebo na výmenu. Do akcie sa zapojila väčšina detí. Aká bola atmosféra svedčia snímky z uvedenej akcie. 

 Myslím si a určite nielen ja, že kniha zohráva veľkú úlohu v živote každého z nás. No viete si predstaviť život bez knihy? Asi nie. Samozrejme, pre každého človeka kniha znamená niečo iné. Niektorí ľudia by povedali, že sú to len listy papiera s množstvom textu zviazané do jedného celku. Určite by sme knihu nemali  takto vnímať, ale mali by sme v nej hľadať niečo viac. Nie nadarmo sa hovorí: “Kniha, najlepší priateľ človeka. “Veď dobrá kniha je to najkrajšie čo môžme niekomu darovať a to najlepšie, čo môžme svojmu srdcu ponúknuť. Jeden múdry človek raz povedal: “Knihy sú pre človeka tým ,čo pre vtákov krídla“ a keď sa nad tým aj my zamyslime, určíte pochopíme ,že mal úplnú pravdu. Veď tak, ako vtáci nemôžu lietať bez krídel, tak ľudia nemôžu žiť bez kníh. 

           

Les - 27.4.2016

Prednášku o lese a ochrane prírody prišiel deťom z 1. stupňa porozprávať  Michal Kozoň. Okrem množstva informácií, nechýbali v závere ani hry a darčeky! 

 

Cesta Slovanskou históriou - 25.4.2016

Vtipné a poučné historické predstavenie o Slovanoch si žiaci pozreli v kultúrnom dome. Šermiarsko-divadelná kumpánia Via Historica ponúkla deťom cestu históriou od Sama po Štefana I. Veľkého. 

 

Zápis do 1. ročníka - 19.-20.4.2016

Jedným z významných období v živote dieťaťa je nástup do školy. Pre dieťa je to prechod z obdobia „hier“ do obdobia „povinností“. Zápis do 1.ročníka pre nový školský rok 2016/17 sa uskutočnil v triedach 1.A a 1.B triedy ZŠ. V "čakárni" sa robili papierovačky a deviatačky tu pomáhali vychystať do lesnej triedy budúcich prváčikov, z ktorých sa stali lesné zvieratká. V triede - les ich už čakali p. učiteľky (múdre sovy), ktoré ich previedli lesom plných úloh. Za splnené zadania ich čakala sladká odmena. Okrem p. učiteliek, ktoré sa zúčastnili zápisu sa chceme poďakovať aj p. psychologičke a šikovným deviatačkám.

 

Viac fotografií je TU!

 

Venček pre 9. ročník - 11.-16.4.2016

Žiaci 9. ročníka sa mohli naučiť základné držanie a prvky z ľudového tanca – valčík, polka a čardáš na koncoročný večierok. Nácvik prebehol síce troška v predstihu, ale účasť bola početná. P. uč. Maruščáková sa chce žiakom poďakovať nielen za účasť a aktivitu, ale aj za disciplínu. laugh

 

Deň narcisov - 15.4.2016

Naša škola spolu s verejnosťou sa už dvanástykrát zapojila do verejnoprospešnej finančnej zbierky. Zbierka Deň narcisov sa každoročne koná pod záštitou LPR. Vykonávala sa za účelom získania
finančných prostriedkov na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám, na zabezpečenie informačných a preventívnych kampaní LPR, na podporu výskumných a klinických prostriedkov. Tento rok sa vyzbieralo 230 
€. Všetkým darcom srdečne ďakujeme!

 

PUĽS - 14.4.2016

Poddukelský umelecký ľudový súbor z Prešova zavítal po niekoľkých rokoch na Oravu a naša škola mala tú česť ich vidieť aj u nás v športovej hale. Veľmi pekne ďakujeme za krásny umelecký zážitok!!!

Zdravá výživa - 7.4.2016

 

Testovanie 9 - 6.4. 2016

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka z matematiky a slovenského jazyka prebehlo v novej budove. 

 

Tehlička - marec 2016

Na pomoc pre deti ulice sa v mesiaci marec zbieralo po 0.10€. Na našej základnej škole sa vyzbieralo 136,80€. Všetkým zapojeným žiakom ďakujeme!

yes

 

 

 

Odlož všetko a čítaj! - 16.3.2016

Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou.
Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Prečo si mesiac knihy pripomíname práve v marci? 
Marec - mesiac knihy bol prvýkrát v bývalom Československu vyhlásený v roku 1955 na počesť Mateja Hrebendu a ako snaha o udržanie a podporenie trvalého záujmu o knihy.  Naša škola organizuje každý rok  v marci akciu: Odlož všetko a čítaj. Tento rok sa uskutočnila 16. 03. 2016. Práve v tento deň uplynulo 188 rokov  od narodenia významného rozprávkára Pavla Dobšinského. Do čítania sa zapojilo 279 žiakov a pedagógov.

Viac fotografií je TU!

 

 

Metodický deň z anglického jazyka – 15.03.2016

Kabinet ANJ v Námestove, zastúpený Ing. Darinou Petrášovou, v spolupráci s predmetovou komisiou ANJ v Mútnom a Mgr. Danielou Krajňákovou z Macmillan Slovensko, zorganizoval dňa 15.03.2016 metodický deň ANJ pre učiteľov anglického jazyka
5.-9. ročníka. Metodického dňa sa zúčastnilo 11 učiteliek a 1 hosť.

V úvode pani riaditeľka privítala hostí. Pani Krajňáková oboznámila učiteľky so základnými aspektmi učenia sa gramatiky a jej porozumenia, hlavné kroky pri vysvetľovaní gramatiky s dôrazom na výučbu minulého času v piatom ročníku.

V ďalšej časti boli predstavené aktivity precvičujúce minulý čas (aj v “mixed-ability” triedach) a boli predostreté možnosti ako riešiť problémy a chyby v používaní gramatických javov.

Metodický deň bol spojený s výstavkou učebníc a doplnkových materiálov, ktoré poskytuje vydavateľstvo Macmillan.

 

Právo organizovať majstrovstvá Slovenska vo florbale 

Získali sme právo organizovať majstrovstvá Slovenska vo florbale v kategórii dorastencov. Pomohli aj vysoko kladné referencie od klubu Florpédo Bratislava, ktoré odohralo barážový zápas v sobotu v našej hale. Je to úspech na diplomatickom poli, lebo usporiadanie sme získali v konkurencii takých miest, ako Trenčín a Košice.

http://zsmutne.wbl.sk/florpedo.docx

 

Výchovný koncert - 14.3.2016

KOSU - Komorný orchester slovenských učiteľov nám v športovej hale zahral koncert, pri  ktorom mali možnosť žiaci nielen si vypočuť sláčikové nástroje, ale aj sa zapojiť pri súťažiach a rôznych otázkach, ktoré s koncertom súviseli.

 

 

Noc s knihou - 11.3.2016

Marec je mesiac knihy, preto mali žiaci 1.-4. ročníka možnosť stráviť noc v škole s knihou.  Témou bol Pavol Dobšinský, jeho život, tvorba a knihy pre deti. Žiaci boli rozdelení do skupín podľa ročníkov. Postupne sa s p. učiteľkami presúvali z triedy do triedy, kde počúvali alebo čítali roprávku, kreslili, mali prezentáciu a vypĺňali pracovné listy. Na konci každej aktivity mohli za správne odpovede získať body. Okrem týchto aktivít si pre žiakov deviataci pripravili divadielko. 9.A trieda - Janko Hraško a 9.B trieda - Trojružu. Noc sa deťom veľmi páčila. laugh

Viac fotografií je TU!

 

Predstavenie v Žiline - Perinbaba - 9.3.2016

Páslo dievča pávy, v tom zelenom háji... asi v nejednom z nás táto ľudová pieseň evokuje Jakubiskovu rozprávku Perinbaba. V stredu sme sa zúčastnili bábkového predstavenia s rovnakým názvom Perinbaba v Žiline. Deti mali úžasný zážitok a  dnes vieme, že toto predstavenie nebolo posledné. Už teraz sa tešíme na ďalšie- žeby Peter Pan?

 

Lyžiarsky kurz pre 7. ročník - 8-2.-12.2.2016

Jedným z povinných kurzov na základných školách je aj lyžiarsky výcvik pre siedmy ročník. Tohtoročný výcvik sa konal na Ski Centrum Uhliská v Nižnej a žiaci boli ubytovaní v hoteli Arman. V prvý deň sa žiaci ubytovali a na vleku sa rozdelili do 6 skupín podľa ich zručností. Večer mali niektorí možnosť si zaplávať v bazéne a zahrať si biliard. Túto možnosť mali po ďalšie dni aj ostatní žiaci - striedali sa po 12-tich. Jednou z aktivít v hoteli bolo vymyslieť svojej skupine názov, erb a pre ostatné skupiny vymyslieť krátky program. Vo štvrtok sa lyžovalo v maskách. Pre všetkých žiakov bol zážitok nielen kurz, ale aj ubytovanie v hoteli, čím sa chceme poďakovať inštruktorom aj personálu v hoteli! yes

Viac fotografií z lyžiarskeho kurzu je TU!

 

 

Štrajk učitľov

Živá reťaz v Žiline - 1.2.2016

25.1.2016 - Bratislava

 

 

Pobyt v Aquaparku - 27.1.2016

Za 1. miesto o najkrajšie vianočne vyzdobenú triedu sa žiaci 4.B, 6.B - v prvej kategórii a 8.B - v druhej kategórii mohli vyšantiť vo vodnom svete v Dolnom Kubíne. Všetci si to poriadne užili!! laugh

Telesná výchova v snehu - 20.1.2016

Pohyb v zimnej prírode, rôzne aktivity, či hry so snehom a na snehu to je niečo čo žiakov nielen zapotí, ale aj veľmi baví! laugh

Posedenie pri jedličke - 18.12.2015

Žiaci našej ZŠ sa každoročne v predvianočnom období stretávajú na posedení pod jedličkou, na ktoré si každá trieda pripraví zaujímavý kultúrny program. V závere akcie mala príhovor p. riaditeľka, ktorá od žiakov a učiteľov dostala darček - knihu prianí a pozdravov a kyticu (prekvapenie z poslednej vianočnej gule).

Viac fotografií z posedenia je TU!

Fenomén

Možete si prečítať školský časopis, ktorý vychádza ako štvrťročnik. Redaktori časopisu: Anna Kosmeľová, Kristína Jurčáková, Mária Bielaková, Natália Bjaloňová, Michaela Vojtasová, Zuzana Tomašáková, Eliška Loffayová, Henrich Vojtas, Zlatica Kšenzuláková.

http://zsmutne.wbl.sk/rok_2015-16/fenomen_1.pdf

 

 

Vianočný reťazový maratón - 17.12.2015

Maratón je vytrvalostný beh, ktorého trať meria 42,195 km.  V športovej hale sa bežal štafetový maratón, kde sa síce bežala táto vzdialenosť, ale žiaci sa striedali a posúvali si štafetový kolík. Zapojili sa doň žiaci z 1.B, 3.A, 4.A, 4.B, 6.A, 6.B,7.A dievčatá, 7.B, 9.A chlapci a 9.B chlapci. Okrem žiakov  bežali aj p. učiteľky - S. Krížová, M. Maláková, D. Podstrelená, M. Vaterková, M. Holubjaková, D. Veselovská, E. Maruščáková a slečna sekretárka Z. Kubašáková. Celý maratón trval 3:53:30 a na budúci rok sa ho budeme snažiť prekonať!! laugh

 

 

Les ako ho nepoznáme - 17.12.2015

Pracovníci SOŠ lesníckej v Tvrdošíne uskutočnili besedu pre 4. ročník. Cieľom bolo nielen objasnenie základných faktov o lese, ale aj vyvolanie tvorivosti žiakov na danú tému. Žiaci boli za správne odpovede odmenení sladkosťou, alebo iným darčekom. Z pohľadu prednášajúcich boli deti aktívne, kreatívne, vnímavé a veľmi dobre sa s nimi pracovalo.

Ukážka prvej pomoci pre škôlkarov - 20.11.2015

Žiaci zo zdravotníckeho záujmového útvaru prišli medzi škôlkarov, aby im prakticky ukázali, ako ošetriť bežné detské poranenia: porezaný prštek, rozbité kolienko, krvácanie z nošteka, ako zavolať rýchlu zdravotnú službu  a aké čísla vytočiť. Zdravotník  Andrej škôlkarom predviedol, ako poskytnúť prvú pomoc človeku v bezvedomí. Hravými scénkami škôlkarov určite zaujali, pretože im nakreslili na výkresy svoje zážitky.

Viac fotografií z MŠ je TU!

A básničky od p. zástupkine V. Gočalovej:

Za ten pekný zážitok, máte od nás obrázok
Na papier sme pekne dali, zážitok, čo sme tu mali.
Sanitka a zachránari, ktorí prvú pomoc dali
115 sme zavolali.
Ďakujeme krúžku školy , že fungujú, keď to bolí.
Prvú pomoc viete dať, budeme sa dobre mať.
   
Školský krúžok zdravotnícky, predviedol nám jak prakticky
ošetriť si poranenia,
čo sa často stávajú, keď sa deti hrávajú
1.Ako na prst náplasť dať, keď sa stihneš porezať.
2.Jak krvičku zastaviť, jak  sa k tomu postaviť.
3.Jak človeka rozdýchať, keď ho uzrieš nedýchať.
4.Jak kolienko obviazať, akou vodou namazať.
 
1.Že vraj Aďko hladný je, chlebík rezať probuje,
natrel by naň džemík práve, keby nemal ruky ľavé.
Odrezať ho nestihol, a už prštek v krvi bol.
Pomáhame s radosťou, zlepíme prst náplasľou.
A Aďko sa už len smeje nechápe čo sa to deje.
My sme to však  pochopili prvú pomoc urobili.
 
2.Vidíme zas polemiku, rýchlu bitku o bábiku.
A už krv sa valí z nosa, kvapká na zem ako rosa.
Predklon hlavy, na krk vlahu, neprišli tu pre parádu.
Ešte noštek stlačíme, prvú pomoc spravíme.
 
3.Mlynské kolo spravili, buchli sa a stíšili,
lebo Maťko odpadol, veľmi zle tam dopadol.
Obzerajú prečo leží, veď nedýcha, veď nebeží.
Neváhajú, konajú, 112 volajú,
155 je rýchlejšia, pomocníčka istejšia.
Cez telefón dohovory, rýchlo robte tie úkony:
záklon hlavy, pozrieť dych,
záchrancom tu prvým byť,  kým nezačne srdce biť,
riadne sa tu zapotiť, ruky na hruď priklopiť a
počítať do tridsať, telo Maťka rozdychať.
A už dýcha, vykašliava, Maťko sa už rozdýchava.
 
Veľmi sme sa potešili, prvú pomoc  vyjadrili.
 
4.Ešte sme sa potešili, keď kolienko ošetrili.
Vieme ho aj vyčistiť, DETOL na to použiť.
Čistú vodu nikdy nie, to je naše učenie.
 
Ďakujeme školáci, deviataci, piataci,
zážitok sme pekný mali, nové veci rozpoznali
a potom sa pekne hrali.smiley

Vianočný koncert v kostole - 9.12.2015

Červená stužka - 7.12.2015

Sv. Mikuláš - 4.12.2015

Aj tento školský rok našu základnú školu navštívil sv. Mikuláš, ktorý deťom priniesol sladkú odmenu. Žiaci v triedach si pre neho pripravili básničky a pesničky. 

Metodický deň RUJ - 2.12.2015

Metodický deň MAT - 30.11.2015

Ľudovít Štúr -  27.11.2015

      V školskom roku 2015/2016 si pripomíname 200. výročie narodenia a 150. výročie úmrtia jedného z najvýznamnejších slovenských dejateľov - Ľudovíta Štúra.

      Pre žiakov ZŠ s MŠ Mútne sa Rok Ľudovíta Štúra začal zhotovením nástenky o jeho živote a diele. Žiaci si  zopakovali základné fakty z jeho básnickej tvorby, novinárskej činnosti, spoznali jeho poslaneckú činnosť, ale najmä si zopakovali jeho záslužnú činnosť ako jazykovedca.

     Ďalšou aktivitou bola prezentácia, ktorú si pripravili žiačky 9.B: Anna Kosmeľová, Kristína Jurčáková, Alžbeta Holubjaková a Katarína Jurčáková. Žiaci 2. stupňa sa dozvedeli viac o živote a diele Ľudovíta Štúra, o  jeho láskach, ale aj o dôležitých udalostiach v živote slovenského národa i samotného Ľudovíta Štúra.

      V kvíze, Čo viem o Ľudovítovi Štúrovi, si žiaci zasa zasúťažili a využili vedomosti, ktoré sa o Štúrovi naučili v predchádzajúcich aktivitách.

      Aj všetky tieto aktivity doplnili žiakom vedomosti o Ľudovítovi Štúrovi, ktorý bol kodifikátorom spisovnej slovenčiny, jazykovedcom, spisovateľom, učiteľom, novinárom, poslancom uhorského snemu a nositeľom mnohých ďalších zvučných prívlastkov.

 

Otvorená hodina - 26.11.2015

Počas 5. vyučovacej hodiny mali rodičia žiakov 1.B triedy možnosť vidieť hodinu vedenú triednou p. uč. M. Kocúrovou novou technikou čítania Sfumato.

 

Metodický deň z anglického jazyka – 24.11.2015

Kabinet ANJ v Námestove, vedený Ing. Darinou Petrášovou, v spolupráci s predmetovou komisiou ANJ v Mútnom a Mgr. Monikou Brodňanskou, zorganizoval dňa 24.11.2015 metodický deň ANJ pre učiteľov anglického jazyka 3. – 9. ročníka, ktorý sa uskutočnil v ZŠ s MŠ Mútne. Metodického dňa sa zúčastnilo 12 učiteliek a 1 hosť.

V prvej časti metodického dňa hosť Mgr. Monika Brodňanská, absolventka projektu Vzdelávacia mobilita jednotlivcov KA1 programu Erasmus+, predviedla praktické ukážky aktivít, ktoré sa dajú zaradiť do vyučovacieho procesu. Učiteľky si vyskúšali väčšinu aktivít, a tak na vlastnej koži mohli pocítiť ako sa ich žiaci budú pri jednotlivých aktivitách cítiť. Keďže aktivity už boli vyskúšané vo výučbe, učiteľky si odniesli mnoho praktických rád ako ich modifikovať vo výučbe ANJ.

V ďalšej časti MD ANJ si učiteľky vymenili získané poznatky z rôznych seminárov. V živej diskusii si vymenili skúseností zo zavádzania inovovaného ŠkVP do výučby ANJ v 5. ročníku.

V poslednej časti MD ANJ boli učiteľky oboznámené s plánom práce kabinetu ANJ. 

 

Plavecky výcvik pre 3. ročník - 2.-6.11.2015

 

Viac fotografii je TU

 

Generálne testovanie žiakov 5. ročníka - 4.11.2015

Dňa 4. 11. 2015 sa vybraní žiaci 5. ročníka zúčastnili Generálneho TESTOVANIA T-5. Žiaci si tak mohli elektronicky vyskúšať svoje vedomosti z predmetov MAT a SJL a pripraviť sa tak na celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka, ktoré sa uskutoční 25. 11.2015. Aj naši žiaci si môžu vybrať medzi papierovou alebo elektronickou formou testovania. 

 

Aquapark pre víťazov Talentária - 26. a 28.10.2015

Víťazi minuloročnej celoškolskej súťaže vo výtvarnej, literárnej, dramatickej, hudobno-tanečnej a športovej disciplíne získali ako prvú cenu pobyt v Aquaparku v Dolnom Kubíne. Z tejto ceny sa tešili v pondelok žiaci zo 7.B a v stredu žiaci z 5.A. triedy! laugh

Viac fotografii je TU

Medzinárodný deň školských knižníc 2015 - 26.10.2015

Dňa 26. 10. 2015 (pondelok) sa uskutočnil ďalší ročník súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému dňu školských knižníc. Do tejto akcie školských knižníc sa zapojila aj naša knižnica. Cieľom tohto dňa bolo zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového. Venovali sme sa viacerým aktivitám. Z nich uvedieme len niektoré:

Mama a kniha - Spomienky na detstvo – rodičia čítajú deťom

Veľká cesta za hľadaním – tvorenie veľkej encyklopédie

Bájky ožili v inom šate – zhotovenie rekvizít a dramatizácia

Klub slovenských spisovateľov -  prezentácia o slovenských spisovateľoch

            Odmenou pre nás všetkých je nielen vynikajúci pocit zo zaujímavo prežitého dňa, ale aj to, že v centre pozornosti bola opäť „obyčajná“ kniha. Deň možno niektorým ukázal cestu k čítaniu, ku knihe, vzdelaniu i tvorivosti. 

 

55. výročie ZŠ Mútne - 25.10.2015

Naša základná škola oslávila v špotrovej hale krásnych 55 rokov od otvorenia budovy školy. Bohatý program, krásnu výzdobu a recepciu si mohli užiť všetci diváci. 

Bulletin:

 

Viac fotografii z výročia nájdeš TU!

  

Zvedavý sloník - 21.10.2015

Dňa 21.10.2015 sa žiaci 1.-4. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia Zvedavý sloník v Žiline. Takže my sme už zistili, prečo majú slony dlhé choboty a vy? Kto ešte nevie, nech tam beží!

Pasovanie prvákčikov -9.10.2015 

V piatok sa konalo pasovanie prvákov. Každý prváčik dostal tričko s logom školy a za sprievodu hudby, triednych pani učiteliek a rozprávkových bytostí (deviatakov) bolo prevedené popod rozprávkovú bránu. V rozprávke ich privítala svojim spevom kráľovná. Neskôr museli prváci svoju šikovnosť preukázať splnením rôznych úloh. Po ich splnení a slávnostnom sľube boli kráľom pasovaní za prvákov. Každý prvák obdržal medailu, ktorá im bude spomienkou na tento deň. 

Viac fotografii z pasovania je TU!

 

Geo-park Glinka - 1.10.2015

Žiaci s pasom a odvahou si vyskúšali v Poľkom Geo-parku v Ujsolách lanový park aj lanovú dráhu. Tomuto výletu, ktorý zorganizovala p. uč. Holubjaková prialo aj krásne jesenné počasie.

Viac fotografii je TU

Zvieratká v božom svetle - 29.9.2015

Viac fotografii z vernisáže je TU!

Exkurzia pre 2. a 3. ročník - 24.9.2015

Vo štvrtom 24.9.2015 sa žiaci 2 a 3 ročníkov zúčastnili exkurzie na rašelinisku na Mútňanskej Píle. Žiaci mali možnosť nadobudnúť nové vedomosti v priamom kontakte s prírodou. Exkurzie sme sa zúčastnili v rámci učebných osnov z vyučovacích predmetov Regionálna výchova a Prírodoveda. 

Angličtina, brána do sveta -  18.09.2015

Žiaci 5. - 9. ročníka strávili po jednej vyučovacej hodine v spoločnosti Tomáša Tvarožka, absolventa našej základnej školy. V súčasnosti je Tomáš študentom 1. ročníka Karlovej univerzity v Prahe.

Tomáš sa aj vďaka znalosti angličtiny prebojoval na Medzinárodnú olympiádu environmentálnych projektov (INEPO), ktorá sa konala v Turecku. Získal tam striebornú medailu za svoju prácu, v ktorej monitoroval ekosystém Mútňanského rašeliniska v Chránenej krajinnej oblasti Hornej Oravy a dokumentoval výskyt prítomných drevín.

Tomáš veľmi pútavým spôsobom priblížil žiakom, ako mu znalosť anglického jazyka pomohla spoznávať kultúru a život v iných krajinách. Pripomínal žiakom, že znalosť akéhokoľvek cudzieho jazyka im umožní získať veľa nových priateľov. On, s tými svojimi, udržuje kontakt cez Skype a sociálne siete, čo mu umožňuje sa neustále zdokonaľovať v cudzích jazykoch. Žiaci, hlavne deviateho ročníka, sa živo zaujímali o Tomášov život a kládli mu rôzne otázky.

Veríme, že táto akcia bude mať ďalšie pokračovania a že sa nám podarí osloviť každý rok bývalého absolventa, ktorý príde porozprávať našim súčasným žiakom o tom, ako mu znalosť angličtiny, ale aj iných jazykov otvorila bránu do sveta.

 

Exkurzia 3. ročník - 17.9.2015

Dňa 17. 9. 2015 sa žiaci 3. A a 3. B triedy zúčastnili podujatia, ktoré organizovala Oravská lesná železnička v Oravskej Lesnej pod názvom "Staň sa železničiarom". Žiaci mali možnosť spoznať, ako to funguje na železnici, naučili sa pomenovať niektoré železničiarske značky a, samozrejme, previezli sa na vláčiku. Železničiarsku atmosféru umocňovali aj páni železničiari v uniformách a hra na originálnom verklíku. Vďaka krásnemu jesennému počasiu si žiaci užili vzrušujúcu jazdu vláčikom a malú prechádzka na blízku rozhľadňu v stanici Beskyd. 

Viac fotografii nájdeš TU!

 

Exkurzia - 5. ročník - 11.9.2015

V piatok 11.9. 2015 42 piatakov neodradilo upršané ráno a vydali sa na prehliadku náučného chodníka Klin. Naši sprievodcovia Lucia a Tomáš nám dali o ňom krásnu poučnú brožúrku a zaujímavé prospekty o vtákoch a pralese. Milo a ochotne odpovedali na naše zvedavé otázky.

Trasa náučného chodníka Premeny lesa je dlhá 9 km. Je na nej umiestnených 13 informačných tabúľ, v slovenskom i poľskom jazyku. Počas celej trasy uvidíte neopísateľné výhľady na oravskú krajinu.

Témy zastávok náučnej trasy:

1. Náučný chodník Premeny lesa, 2. Rašeliniská, 3. Tradičná poľnohospodárska krajina, 4. Živočíchy poľnohospodárskej krajiny, 5. Horopis, 6. Lúky, ich význam a liečivá sila, 7. Pralesy, 8. Lesný ekosystém, 9. Mimoprodukčné funkcie lesa, 10. Živočíchy lesa, 11. Kaplnky a kríže, 12. Ťaskovka, 13. Klin a plátenníctvo

Trasa NCH začína na starej klinskej ceste. Poľnou cestou sme prešli ku Klinskému rašelinisku blízko hlavnej cesty. Klinské rašelinisko je najstaršie chránené územie Hornej Oravy, ktoré bolo vyhlásené v roku 1967. Podmáčaná plocha predstavuje vrchovisko (spoznáme ho podľa typických kopčekov- bochníkov) nelesného typu - rašelinisko s extrémne nízkym obsahom živín, ktoré je zásobované len zrážkovou vodou. Pokračovali sme ďalej náučným chodníkom poľnou cestou, kde boli rozsiahle lúky. Z vrcholu Grapy vo výške 797,3 m bol najkrajší výhľad. Videli sme Belianske Tatry, Roháče a najvyššie vrcholy Vysokých Tatier ako aj Oravskú priehradu a okolité dediny.Nachádza sa tu veľká biela socha Krista (9,5 m) a pod ňou je socha bývalého pápeža Jána Pavla II.

NCH nás viedol jedľovo-bukovým lesom a lúkami. Spoznávali sme dreviny, liečivé byliny a po ceste sme sa osviežovali trpkými trnkami a sladkými černicami.

Zaujala nás aj Ťaskovka (zóna B) ( nad obcou Klin pri osade Ťaskovka) maličké územie  slatinného rašeliniska (je zásobované aj podzemnou vodou, preto je rovné) s existenčne ohrozenými druhmi rastlín a s ojedinelým výskytom penovcov  (skanamenelá vápenatá pena) na Hornej Orave. 

Čo nám dala táto exkurzia?  Únavu aj dobrú náladu J,  už vieme, čo je edemit  aj relikt, vrchovisko aj slatina a poznáme mnohé druhy rastlín. Museli sme dať za pravdu citátom na informačných tabuliach:

„V tieni stromov sa naučíš to, čo sa nikdy nenaučíš v škole.“
„Všetky vrchy, pohoria, všetky lúky a lesy sú prirodzené lekárne“.

 

Koncert    INTEGRÁCIA - 3.9.2015

Dňa 3.9.2015 sa 44 detí našej základnej školy zúčastnilo koncertu Integrácia v bratislavskej Slovnaft Aréne. Hlavnou myšlienkou tohto skvelého podujatia je schopnosť spájať svet detí a dospelých, spojiť zdravé a zdravotne, či sociálne znevýhodnené deti. Počas takmer trojhodinového koncertu mali deti možnosť zažiť úžasnú atmosféru a vidieť mnoho známych slovenských osobností (politikov, hercov, moderátorov, spevákov, tanečníkov), ale aj zahraničných hostí. Najväčším zážitkom bola prítomnosť slovenských futbalistov a hokejistov, vystúpenie známych slovenských raperov Ega, Rytmusa, Separa, Kaliho, tanečné vystúpenie Lúčnice, spev Nely Pociskovej, pozdrav od Zuzky Šebovej alias Luky a mnohých ďalších známych tvárí.

Deti si z koncertu okrem skvelých dojmov a pocitov odniesli aj biele tričká so symbolom projektu Integrácia – usmiatym slniečkom, ktoré má pripomínať, že svieti rovnako na všetkých nás.  

Začiatok školského roka - 2.9.2015

Prvý školský deň sa začal svätou omšou o 7:45 hod. v kostole. Neskôr p. riaditeľka a p. starosta privítali učiteľov, žiakov a hlavne nových prváčikov a popriali im v novom školskom roku veľa úspechov. Ďalšie pokyny sa žiaci dozvedeli od triednych učiteľov v triedachTam ich čakala sladkosť od obecného úradu Mútne.

Viac fotografií zo začiatku šk. roka je TU!

TOPlist