Aktivity 2011/12

Večierok - 25. a 27. 6.2012

Ako každoročne, aj tento školský rok deviataci zorganizovali večierok, ktorý začal v pondelok o 15:00hod. svätou omšou. Potom sa triedy rozdelili - 9.B sa presunula spolu s učiteľmi a rodičmi do krásne vyzdobenej sály, kde nechýbala hudba a samozrejme ani tanec a zábava...

A žiaci 9.A sa rozhodli slávnostne sa rozlúčiť so školou večierkom v kolibe 27. júna.

Venček -tanečný minikurz pre 9. ročník - od 06.0.6.-09.06. 2011
 
Žiaci 9. ročníka sa mohli naučiť základné držanie a prvky z ľudového tanca – valčík, polka a čardáš na koncoročný večierok. Túto možnosť využila väčšina deviatakov a za necelý týždeň urobili veľké pokroky.

 

Deň detí - 01.06.2012

1.jún patrí tradične všetkým deťom.  Aj  naša základná škola si pripomenula Deň detí 1. júna.

Pre nepriaznivé počasie žiaci 1.-9. ročníka ostali v škole, kde mali pripravené rôzne športové hry a súťaže. Rodičovské združenie obdarilo deti sladkosťami a cestou domov deti čakala zmrzlina. Touto cestou ďakujeme aj pánu starostovi a p.Vaterkovi.

Deň matiek - 20.05.2012

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým  mamám. Tento rok  si základná škola pripomenula  Deň matiek 20. mája v kultúrnom dome.

 Žiaci 1.-9. ročníka  si pripravili pre mamičky bohatý kultúrny program  plný básni, spevu, tanca a scénok.  Obecný úrad v Mútnom daroval  každej mamičke po ružičke a rodičovské združenie pripravilo pre mamičky pohostenie.

Riaditeľstvo základnej školy ďakuje všetkým učiteľom a žiakom, ktorí sa o tento nádherný deň pričinili.

Výmenný pobyt - 14.-20.5.2012

Na pozvanie p. starostu M. Murína a vedenia školy prišlo do našej ZŠ na výmenný pobyt 11 žiakov s 2 učiteľmi z hlavného mesta Minsk z Bieloruska. Ubytovaní boli v rodinách žiakov 8. a 9. ročníka. Za necelý týždeň spoznali krásy Slovenska - videli Oravský hrad, múzeum Oravskej dediny v Zuberci, ZOO a hrad v Bojniciach, Demänovskú jaskyňu, kúpali sa v Oraviciach, navštívili hlavné mesto Bratislavu ...

Vedenie školy ďakuje p. starostovi, p. J. Malákovi, p. učiteľkám - M. Malákovej a D. Veselovskej a  všetkým rodičom, kde boli zahraniční žiaci ubytovaní! Naši žiaci sa do Bieloruska chystajú v septembri/októbri 2012.

Regionálna výchova - 10.05.2012

 

V rámci  metodického dňa dejepisu a regionálnej výchovy, ktorú pre ostatných kolegov z Hornej Oravy pripravila p. uč. V. Kapičáková,  sa predstavili aj žiaci záujmového útvaru Mútňanček a členovia súboru Mútňanka.
P. učiteľky sa zúčastnili na otvorenej hodine v piatom ročníku a navštívili i Goralskú kolibu.

Noc v škole - 27.-28.4.2012

Z 27. na 28.4 sa konala "noc v škole" pre 3. ročník. Vymysleli ju žiaci 9.B, ktorí s nápadom  oslovili pani riaditeľku a ona súhlasila. Počas noci mali pripravené rôzne súťaže, hry, pyžamovú party, piekli palacinky...  Ráno dostali zúčastnení tretiaci diplom za jej absolvovanie.

Oznam
Obec Mútne vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy:

Olympiáda z ruského jazyka - 27.04.2012

Okresné kolo olympiády z RJ sa konala na našej ZŠ v Mútnom.

Deň Zeme - apríl 2012

Naša škola sa zapojila do projektu "Vyčistime si Slovensko", ktorú v tomto roku vyhlasuje Ministerstvo životného prostredia SR pri príležitosti Dňa Zeme. V mesiaci apríl žiaci našej školy čistili obec a jej okolie od odpadkov!

Deň narcisov - 13.04.2012

Na škole prebehla zbierka ku „Dňu narcisov“, ktorá sa zorganizovala už siedmy rok. Spoločnými silami sa vyzbieralo krásnych 296,67€, ktoré putovali na pomoc pre pacientov s onkologickými chorobami.

Požehnanie školy - 12.04.2012

Dňa 12.4. sa konalo na našej škola požehnanie školy. Touto cestou základná škola ďakuje pánu farárovi  Andrejovi Barnášovi a kaplánovi Pavlovi Žmijovskému za požehnanie celej školy.

 

Deň učiteľov - 28.03.2012

Na deň učiteľov nezabudol na pracovníkov školy ani obecný úrad. Učiteľov potešili nielen svojou návštevou a tým, že si vážia ich prácu, ale aj milým darčekom – ružou.

 

Tvorba kraslíc - 26.03.2012

Veľká noc sa blíži a žiaci pod vedením p. uč. E. Padušňákovej vytvorili krásne kraslice, s ktorými sa zapojili do celoslovenskej súťaže o najkrajšiu kraslicu, kde získali 2.miesto.

Diplomy nájdeš TU!

Boj proti rasizmus - 20.-24.03 2012

Dňa 19.-20.03. prebiehali vo fyzikálnej učebni prezentácie na tému Rasizmus. Žiaci deviateho ročníka si pripravili pre žiakov krátku scénku, prezentácie a tvorivé úlohy pre žiakov.

Zumbou proti rasizmu a švihadlový maratón - 20.-21.03 2012

Žiaci našej školy si pripomenuli dni boja proti rasizmu športovými aktivitami, a to zumbou a švihadlom!

Lyžiarsky kurz - 27.02 - 02.03.2012

Minulý rok sa pre nepriaznivé počasie nepodarilo zorganizovať kurz pre 7. ročník, preto si lyžovačku užili aj tohtoroční ôsmaci.

Deň šálov - 24.02.2012

Karneval - 20.02.2012

Učitelia, ZRPŠ a obecný úrad využili obdobie fašiangov a zorganizovali pre žiakov maškarný ples, ktorý sa konal pre 1.-4.ročník v budove ZŠ a pre 5.-9.ročník v sále KD. Najzaujímavejšie masky boli vyhodnotené a odmenené.

1.-4.ročník:

5.-9.ročník:

Valentín - 17.02.2012

V utorok sme si pripomenuli sviatok sv. Valentína. Žiaci od rána chodili v červených farbách, a zároveň si mohli vypočuť odkazy od svojich spolužiakov a učiteľov  prostredníctvom školského rozhlasu. Ďakujeme preto aj našim  moderátorom Dávidovi a Zuzke.

Zápis do 1. ročníka - 07.a 08.02.2012

Jedným z významných období v živote dieťaťa je nástup do školy. Pre dieťa je to prechod z obdobia „hier“ do obdobia „povinností“. Zápis do 1.ročníka pre nový školský rok 2012/13 sa uskutočnil v priestoroch novej budovy ZŠ a pani učiteľkám Z. Janckulíkovej a E. Padušňákovej pri zápise pomáhali šašovia, ktorí ho spestrili vyrábaním balónikových postavičiek.

Výchovný koncert P. Bažika - 01.02.2012

Sochy zo snehu

Žiaci, ktorí navštevujú záujmový útvar tvorivá dielňa vytvorili pred budovou školy zaujimevých snehuliakov - snehové sochy!!

Lyžiarský kurz - 23.-27.01.2012

Jedným z povinných kurzov na základných školách je aj lyžiarsky kurz pre 7. ročník. Konal sa na Mútňaskom vleku na Píle. Žiaci sa v prvý deň kurzu rozdelili podľa zručností do 3 skupín a v poslendý deň sa po náročnom výstupe na kopec konali preteky, ktoré z dievčat vyhrala T. Jurčáková a z chlapcov J. Durčák.

Vystúpenie pod jedličkou - 22.12.2011

Ako každoročne, aj tento školský rok si žiaci pripravili program na vystúpenie pod jedličkou, aby si spríjemníli posledné chvíle v starom roku.

Mikuláš - 06.12.2011

Mikuláš na našu školu zavítal presne 6.12. Prišiel do tých tried, kde si žiaci pripravili básničky, pesničky, či krátku scénku. Žiaci sa naozaj veľmi poctivo pripravili na príchod Mikuláša, za čo ich Mikuláš odmenil sladkou odmenou.

 

Boj proti AIDS - 05.12.2011

Dňa 5.12. si žiaci a učitelia pripomenuli deň boja proti AIDS. Akcia začala prednáškami, na ktorých si žiaci mohli pozrieť zaujímavé videa , vypočuť životné príbehy a zároveň sa dozvedieť niečo nové o tejto zákernej chorobe. V závere prednášok žiaci dostali červený náramok, ktorý mali nosiť celý deň, a tým si pripomenúť túto zákernú chorobu. Počas prvých troch hodín žiaci rozdávali červené stužky, žiaci mohli dobrovoľne prispieť.  Peniažky, ktoré sa vyzbierali, poputujú deťom so zdravotným znevýhodnením. Všetkým žiakom a učiteľom ďakujeme!!!cheeky

Misie v škole - 14.11.2011

V týždni od 14. do 20. novembra 2011 sa v našej farnosti konali ľudové misie. V pondelok navštívili misionári a skupinka mladých aj našu školu. Prišli deti zabaviť a povzbudiť v konaní dobra. Otec Michal si zahral futbal so žiakmi. Turnaj skončil spravodlivou remízou 10 :10.

 

Vystúpenie pre dôchodcov - 27.10.2011

Október je mesiacom úcty k starším. Tak, ako aj po iné roky, boli žiaci ZŠ (aj tí bývalí) spríjemniť chvíle dôchodcom svojím vystúpením v kultúrnom dome, ktoré sa začalo po svätej omši o 14:00hod.

 Chodník poznania - 24.10.2011

Žiaci 1.-9. ročníka sa zapojili hľadať iný zdroj poznania ako internet a iné média. Zostavovali projekty o knihách, ktoré ich najviac zaujali, písali citáty, hlavné myšlienky. Zhotovené projekty umiestňovali na chodbu smerujúcu ku knižnici. Túto akciu prišli podporiť starosta obce a predstavitelia farnosti.

Viac sa dozviete tu: http://zsmutne.wbl.sk/rok_2011-12/kniznica.doc

MŠK Žilina v Mútnom - 05.10.2011

Dňa 05. 10. 20111 do obce Mútne pricestovali mladší žiaci a prípravkári ročník 2001 z MŠK Žilina na pozvanie p. starostu M. Murína. Zmyslom tohto stretnutia bolo oboznámiť žiakov - futbalistov z Mútneho s tréningovým procesom, odohrať priateľské  zápasy a hľadať  talenty pre žilinský futbal. Hostí privítal starosta obce a riaditeľka ZŠ s MŠ Mútne. Žiakom odovzdali hostia upomienkové darčeky. Pred  prvým priateľským zápasom  sa  uskutočnila krátka tréningová jednotka. Úvodný zápas  odohrali starší žiaci ZŠ  Mútne  s mladšími žiakmi MŠK Žilina a  skončil sa samozrejme víťazstvom hostí. Po tomto zápase predviedli tréneri MŠK Žilina  ukážku tréningového procesu. V ďalšom zápase sa stretli  mladší žiaci ZŠ Mútne a prípravkári  MŠK Žilina.  Výsledok bol prekvapujúci v prospech domácich. Skončil sa remízou v normálnom hracom čase. Po penaltách sa hostia ujali vedenia a aj tento zápas nakoniec vyhrali. Všetci účastníci sa potom stretli v školskej jedálni  na spoločnej večeri, ktorú zabezpečil starosta obce a venoval hosťom  syrové dobroty. Počas  večere boli spomenuté mená žiakov, ktorí by mohli byť  možnými kádrami talentov futbalu. Priateľské  posedenie trvalo do neskorých večerných hodín,  ale veríme, že deti si z tejto  akcie odniesli bohaté skúsenosti a zážitky. Totiž nie každý deň sú v Mútnom takíto hostia. Naša vďaka patrí nielen im, ale aj  p. starostovi  M. Murínovi  za všetko úsilie, ktoré vynakladá  pre rozvoj športu v obci.

Začiatok školského roka - 05.09.2011
Prvý školský deň sa začal svätou omšou o 8:00hod. v kostole. Neskôr príhovorom p. riaditeľka a pán starosta privítali prváčikov, ostatných žiakov a učiteľov.
Ďalšie pokyny sa rozdávali triednymi učiteľmi v triedach, kde žiakov čakala sladká pozornosť od p. starostu a vednia obce.

 

TOPlist