Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Súčasnosť

SÚČASNOSŤ

ZŠ s MŠ Mútne funguje od 1.4.2002 ako samostatný právny subjekt. Združuje základnú školu, materskú školu a zariadenie školského  stravovania.
 
  Základná škola
Základnú školu v Mútnom navštevuje tento školský rok 377 žiakov.
 
Škola v číslach
Počet tried
19
Počet tried na 1.stupni
9
Počet tried na 2.stupni
10
Počet žiakov celkovo
377
Počet žiakov na 1.stupni
165
Počet žiakov na 2.stupni
212
Počet integrovaných žiakov
11
Počet zamestnancov na škole
51
Počet pedagogických pracovníkov
27 ZŠ + 8 MŠ
Počet nepedagogických pracovníkov
5 ZŠ + 1 MŠ + 5 ŠJ

Počet asistentov učiteľa

2 ZŠ + 1 MŠ

Správca športovej haly 1
 
Materská škola
Súčasťou základnej školy je aj materská škola.
  Prevádzka materskej školy: od 6:30 – 15:30 hod.
Viac informácií sa dozviete na: http://www.materskaskolamutne.wbl.sk
 
♦ Zariadenie školského stravovania
Prevádzka: - pondelok až piatok
                - začiatok výdaja obedov od 11:30 hod. a končí o 13:30 hod.
- prevádzka v od 06:40 do 15:00
 
Poplatky za stravu od
MŠ - poldenná:  0,90
MŠ - celodenná: 1,12€
1.-4. ročník: 0,95€
5.-9. ročník : 1,01€
Dospelí: 1,12 + réžia 1,19 = 2,31€
Cudzí: 2,31€
Desiata ZŠ: 0,39€

Finančné pásma nákladov na náklup potravín v zariadení škol. stravovania podľa zákona č. 245/2008z. o výchove a vzdelávaní, MŠVVaŠ SR zverejňuje aktualizáciu finančných pásiem.

Finančné pásma na nákup potravín ZŠS schválené na obecnom zastupiteľstve dňa 13.8.2012 a sú platné od 1.9.2012.

TOPlist

► Základná umelecká škola Ignáca Kolčáka Námestovo - pobočka Mútne

Odbor: výtvarná

Vedie ho: Mgr. Ingrid Bíleková

Viac nájdete:  TU

TOPlist